HomeMediaเข้าใจ “สื่อ” กับหลักสูตร The Media สู่ความสำเร็จของธุรกิจสื่อยุคใหม่

เข้าใจ “สื่อ” กับหลักสูตร The Media สู่ความสำเร็จของธุรกิจสื่อยุคใหม่

แชร์ :

ในโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว รวมทั้งสื่อต่างๆมีบทบาทสำคัญในการดำเนินชีวิตประจำวันทั้งในและในการทำงานเป็นอย่างมาก องค์กรธุรกิจไม่ว่าขนาดใหญ่หรือเล็ก จำเป็นต้องวางกลยุทธ์ในการบริการจัดการรูปแบบการใช้สื่อต่างๆให้ถูกต้องเหมาะสมสำหรับธุรกิจ และการบริหารจัดการรูปแบบของข้อมูลเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับภาพลักษณ์ขององค์กร ผู้บริหาร รวมทั้งผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ อย่างเหมาะสมและทันเวลา และในปัจจุบันมีสื่อมากมายทั้ง traditional media ( offline ) และสื่อ online ในหลากหลาย platform ให้เราเลือกใช้
ดังนั้นองค์กร หรือบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้สื่อในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนับเป็นข้อได้เปรียบในการต่อยอดและดำเนินธุรกิจในอนาคต

Santos Or Jaune

ล่าสุด ดร.บุษรา วงศ์รักศักดิ์ และ คุณธีรพล มั่นพิริยะกุล ผู้อำนวยการหลักสูตร The Media และ สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตร The Media หลักสูตรพัฒนาการใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมทักษะการใช้สื่อทั้ง online offline เพื่อการดำเนินธุรกิจ และการวางแผนกลยุทธ์ ที่ท่านได้เรียนรู้จากผู้สร้างสื่อและผู้ใช้สื่อที่ประสบความสำเร็จตัวจริงทั้งในวงการวิทยุโทรทัศน์ ในวงการ Social media และInfluencerชื่อดัง ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีชื่อเสียงชั้นนำระดับนานาชาติด้วย โดยนอกจากเนื้อหาทฤษฎีแล้วยังเน้นการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำจริง ตามโจทย์จริงที่จะได้รับจากหลักสูตร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากหลักสูตรสามารถนำไปปฎิบัติจริงได้อย่างเป็นรูปธรรม ในการสร้างยอดขายสินค้าและบริการ สร้างการรับรู้และเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร อย่างมีประสิทธิภาพทันสมัย และถูกกฎหมาย อย่างมีจริยธรรม นอกจากนี้ยังมีการการดูงานนอกสถานที่ ที่จะทำให้เข้าใจกระบวนการทำงานตั้งแต่ต้นจนจบในภาพรวม

โดยในหลักสูตร The Media ผู้เรียนจะได้เรียนรู้จาก Speaker ที่เป็นผู้บริหารองค์กรระดับแนวหน้าของไทยในหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ

 • คุณพรลพัชร นรารัตน์วันชัย (นายกสมาคมฯ)
 • ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี
 • คุณชวนา กีรติยุตอมรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร บริษัท ซีเจ เวิร์ค จำกัด CJ WORX
 • คุณกัมพล ธนาปัญญาวรคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท ไอท้อปพลัส จำกัด
 • พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ
  – รองประธานคณะกรรมาธิการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  – ประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตามและตรวจสอบการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
 • คุณวรัตน์พล วรัทย์วรกุล (คุณพอล ตีสิบ) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด
 • ดร.ธันยวัต สมใจทวีพร (ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์)
 • คุณกัลยาณี คงสมจิตร (ประธานกรรมการ บจก.ทีเคเคคอร์ปอเรชั่น)
 • คุณฐปณีย์ เอียดศรีไชย
 • คุณวสันต์ ภัยหลีกลี้
 • คุณสมปรารถนา นาวงษ์ (เจ้าของเพจอิจัน)
 • คุณคณิต วัลยะเพ็ชร์ (กรรมการบริษัท Baker McKenzie )
 • คุณจิรยศ เทพพิพิธ ( Thailand E-Sports Arena)
 • วิทยากรจาก Workpoint
 • วิทยากรจาก AIS หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

นอกจากนี้ ยังจะได้เรียนรู้จากผู้ผลิต Content และคนในวงการสื่อชื่อดัง อาทิ คุณเดียว วรตั้งตระกูล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สถานีโทรทัศน์ช่องวัน 31, คุณเคน นครินทร์ วนกิจไพบูลย์ บรรณาธิการบริหารสำนักข่าว (THE STANDARD), คุณโซอี้ ภญ.โสภา พิมพ์สิริพานิชย์, คุณอรุโณชา ภาณุพันธุ์ (คุณหน่อง) บริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด และ Line ประเทศไทย รวมทั้งวิทยากรท่านอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งประสบการณ์ที่แตกต่างและหลากหลายจากทั้งวิทยากรและผู้เรียนจะทำให้สามารถช่วยต่อยอดมุมมองความคิดที่เป็นประโยชน์นำมาประยุกต์ใช้ เป็นการติดอาวุธเครื่องมือในการเลือกใช้สื่อให้ตัวเองและองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม

ดร.บุษรา วงศ์รักศักดิ์ และ คุณธีรพล มั่นพิริยะกุล ในฐานะผู้อำนวยการหลักสูตรพัฒนาการใช้สื่อ The Media เปิดเผยว่า “หลักสูตรThe Media (New Normal) ด้วยความร่วมมือของสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูถัมภ์ คือ หลักสูตรที่จะทำให้คุณได้เรียนรู้จากผู้สร้างสื่อและผู้ใช้สื่อที่ประสบความสำเร็จตัวจริงทั้งในวงการวิทยุโทรทัศน์, Social media ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีชื่อเสียงชั้นนำระดับนานาชาติด้วยวิธีการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ ทั้งการสัมมนา ฝึกอบรม ทำ workshop ดูงานนอกสถานที่ โดยมุ่งประสงค์ให้ผู้อบรม สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากหลักสูตรสามารถไปปฎิบัติได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม ในการสร้างยอดขายสินค้าและบริการ เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร อย่างมีประสิทธิภาพทันสมัย และถูกกฎหมาย อย่างมีจริยธรรมอีกด้วย”

โดยผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.themedia2021.com (รับจำนวนจำกัด) และ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณ.ธีรพล มั่นพิริยะกุล ผู้อำนวยการหลักสูตร ได้ที่เบอร์ 086-322-5040 หรือเจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตรที่เบอร์ 098-465-2328


แชร์ :

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการตกลงอ่านเพิ่มเติม