Home PR News บัญดารา ออนซี ระยอง ยกระดับคำมั่นสัญญาด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม ร่วมลงนามในปฏิญญายูเนสโกเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

บัญดารา ออนซี ระยอง ยกระดับคำมั่นสัญญาด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม ร่วมลงนามในปฏิญญายูเนสโกเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

บัญดารา ออนซี ระยอง (Bandara On Sea, Rayong) ประกาศเดินหน้าก้าวสู่โรงแรมสีเขียวเต็มตัว โดยการลงนามปฏิญญายูเนสโกเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (UNESCO Sustainable Tourism Pledge) ร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในประเทศไทย เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

นางสาวพิมพ์พรรณ เอี่ยมจิตร์ รองผู้จัดการทั่วไป (Resident Manager) โรงแรมบัญดารา ออนซี ระยอง โรงแรมในเครือบัญดารา โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท กล่าวว่า “หนึ่งในแนวคิดสำคัญของโรงแรมบัญดารา ออนซี ระยอง คือ การประกอบธุรกิจที่เป็นมิตรกับชุมชนรอบข้าง และการเป็นโรงแรมสีเขียวที่อยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยที่ผ่านมาโรงแรมฯ ได้นำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ มาปรับใช้ในหลักการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานภายในโรงแรมฯ โดยมีเป้าหมายสำคัญในการลดขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งภายในโรงแรม ควบคู่ไปกับแนวคิดการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด อาทิ การเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม งดแจกหลอดพลาสติกพร้อมเครื่องดื่ม และเปลี่ยนหลอดทั้งหมดเป็นกระดาษ, เปลี่ยนขวดน้ำภายในโรงแรมทั้งหมดเป็นขวดแก้ว (ในปี 2019 มีการเปลี่ยนขวดพลาสติก 100% หรือมากกว่า 10,000 ขวด),เปลี่ยนชุดอุปกรณ์อาบน้ำเป็นแบบเติมทั้งหมด, ลดใช้พลังงานที่ไม่จำเป็น รวมถึงการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ ที่สำคัญยังเพิ่มนโยบายการจัดซื้อสีเขียว เน้นร่วมงานกับผู้ขายที่ให้ความสำคัญด้านการอนุรักษ์เช่นเดียวกับทางโรงแรมฯ

นอกจากนี้ทางโรงแรมฯ ยังได้มีการจัดกิจกรรมด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมริมชายหาด ทั้งกิจกรรมร่วมกับชุมชนและลูกค้าที่เข้าพักในโรงแรม เช่น การจัดกิจกรรมดูแลทำความสะอาดชายหาดร่วมกับชุมชน โดยล่าสุดทางโรงแรมฯ ส่งขยะพลาสติกไปรีไซเคิลสัปดาห์ละกว่า 10 กิโลกรัม การให้ความรู้และรณรงค์งดจับหรือทำร้ายสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ริมชายหาดอย่างปูลม ซึ่งที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากชุมชนและกลุ่มลูกค้าให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

จากความตั้งใจสู่แผนสร้างผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โรงแรมบัญดารา ออนซี ระยอง มีความยินดีที่ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของปฏิญญาเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของยูเนสโก (The UNESCO Sustainable Tourism Pledge) อย่างเต็มตัว โดยเป้าประสงค์ของ The UNESCO Sustainable Tourism Pledge คือ การส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มีเป้าหมายแรก ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นแนวทางที่ทางโรงแรมบัญดารา ออนซี ระยอง ได้ให้ความสำคัญมาโดยตลอด อย่างไรก็ตามทางโรงแรมฯ เชื่อว่าการเข้าร่วมครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยผลักดันให้เกิดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในประเด็นไทยได้สำเร็จอย่างรวดเร็วตามแผนที่วางไว้

ทั้งนี้ปฏิญญาเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของยูเนสโก (The UNESCO Sustainable Tourism Pledge) เกิดจากความร่วมมือกันระหว่าง เอ็กซ์พีเดีย กรุ๊ป การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน, ฟื้นฟูการท่องเที่ยวและมรดกทางวัฒนธรรมในชุมชน และประเทศไทยเป็นผู้นำร่องสำหรับโครงการนี้ และมีแผนขยายแนวทางปฏิบัตินี้สู่สากลในอนาคต เพื่อรณรงค์การปรับเปลี่ยนวิถีการท่องเที่ยวและผลกระทบที่เกิดจากการท่องเที่ยว

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ตกลง อ่านเพิ่มเติม