HomePR News“ไวซ์ไซท์” จัดงาน Thailand Zocial Awards 2021 เปิดตัวรางวัลใหม่ “บุคคลแห่งปี” 5 สาขา

“ไวซ์ไซท์” จัดงาน Thailand Zocial Awards 2021 เปิดตัวรางวัลใหม่ “บุคคลแห่งปี” 5 สาขา

แชร์ :

Thailand Zocial Awards 2021

บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูลโซเชียลอันดับหนึ่งในประเทศไทย ประกาศความพร้อมเตรียมจัดงาน “THAILAND ZOCIAL AWARDS 2021” งานประกาศรางวัลโซเชียลใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ครั้งที่ 9 เพื่อเชิดชูแบรนด์ อินฟลูเอนเซอร์ และบุคคลในวงการบันเทิงที่ทำผลงานยอดเยี่ยมบนโลกโซเชียล

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

โดยใช้ “WISESIGHT METRIC” เป็นเกณฑ์การวัดผลโดยได้รับความร่วมมือจากคณะที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 14 ท่านจากหลากหลายแวดวง เพื่อความสมบูรณ์ของเกณฑ์การตัดสินรางวัลในครั้งนี้ พร้อมเปิดตัวกลุ่มรางวัลใหม่! และผู้เข้าชิงในกลุ่มรางวัลสาขาแบรนด์ คนบันเทิง และผู้ทรงอิทธิพลบนโซเชียลมีเดีย

ภาพรวมของ 4 โซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มยอดฮิตของคนไทยในปี 2020 เทียบกับปี 2019 พบว่า Twitter มีเปอร์เซ็นต์ของจำนวนโพสต์สูงขึ้นมากที่สุดคือ 15.6% รองลงมาคือ Instagram 15.3% YouTube 7.5% และ Facebook 0.3% ตามลำดับ (เก็บข้อมูลจากฐานข้อมูลของไวซ์ไซท์ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2019 -31 ธันวาคม 2020)

แบรนด์ส่วนใหญ่ยังคงเลือกใช้ Facebook เป็นแพลตฟอร์มหลักในการสื่อสาร และเน้นไปที่การเพิ่มคุณภาพของคอนเทนต์จากจำนวนเอ็นเกจเม้นท์ที่เพิ่มสูงขึ้นถึง 47.9% ในขณะที่จำนวนโพสต์ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นจาก Twitter, Instagram และ YouTube สามารถสะท้อนภาพรวมของแบรนด์ที่ใช้กลยุทธ์การสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายผ่านหลายแพลตฟอร์ม โดยในปีนี้คาดว่าจะได้เห็นกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพื่อสร้างประสิทธิภาพผ่านโซเชียลมีเดียในหลากหลายรูปแบบมากขึ้น

โดยการประกาศรางวัล THAILAND ZOCIAL AWARDS 2021 ได้แบ่งผู้ที่ทำผลงานยอดเยี่ยมบนโซเชียลมีเดียออกเป็นเป็น 7 กลุ่มรางวัล โดยมีผู้ชนะ 65 ราย จากผู้เข้ารอบทั้งหมด 197 ราย ได้แก่

1.BEST BRAND PERFORMANCE ON SOCIAL MEDIA มีรางวัล 26 สาขา จากผู้เข้ารอบ 130 แบรนด์

สำหรับธุรกิจที่มีผลงานโดดเด่นบนโซเขียล มีเดีย โดยดูจากจำนวนปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ทั้งปีบนโซเชียลมีเดียของแบรนด์ต่างๆ ดูแนวโน้มที่ลูกค้าจะซื้อสินค้าของแบรนด์นั้นๆ มีการบอกต่อและแนะนำเพื่อนให้รู้จักกับแบรนด์มากขึ้น ดูจากอัตราส่วนการตอบของแบรนด์กับผู้บริโภคบนโซเชียลมีเดียและความเร็วในการตอบ และความรู้สึกของผู้คนบนโซเชียลมีเดียที่มีต่อแบรนด์

2.BEST ENTERTAINMENT PERFORMANCE ON SOCIAL MEDIA มีรางวัล 8 สาขา จากมีผู้เข้ารอบ 40 ราย

กลุ่มผลงานบันเทิง ที่มีผลงานยอดเยี่ยมบนโซเชียล มีเดีย พิจารณาจากจำนวนการปฏิสัมพันธ์ มีการพูดถึง (mention) บนโซเชียล มีเดีย และการบอกต่อ (share)

3.BEST INFLUENCER PERFORMANCE ON SOCIAL MEDIA มีรางวัล 16 สาขา จากผู้เข้ารอบ 80 ราย

กลุ่มอินฟลูเอนเซอร์ ที่มีผลงานยอดเยี่ยมบนโซเชียล มีเดีย พิจารณาจากการมีปฏิสัมพันธ์กับแฟนคลับ แนวโน้มการซื้อสินค้าจากการติดตามอินฟลูเอนเซอร์ ความรู้สึกว่าชอบหรือไม่ชอบอินฟลูเอนเซอร์ ฐานแฟน

4.BEST BRAND PERFORMANCE ON SOCIAL MEDIA BY PLATFORM 5 แพลตฟอร์ม
สำหรับธุรกิจและผู้ที่มีผลงานโดดเด่นบนโซเชียล มีเดีย ในแต่ละแพลตฟอร์ม คือ เฟซบุ๊ก พันทิป ยูทูบ TikTok ทวิตเตอร์

5.BEST MEDIA INNOVATION เป็นรางวัลใหม่ สำหรับนวัตกรรมสื่อยอดเยี่ยมประจำปี โดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เข้ามาช่วยพิจารณา

6.SPECIAL AWARD รางวัลพิเศษที่มอบให้บุคคลที่มีอิทธิพลในการขับเคลื่อนโซเชียล มีเดีย

7.PERSON OF THE YEAR มีรางวัล 5 สาขา  เป็นรางวัลใหม่กับรางวัลบุคคลแห่งปี เนื่องจากโซเชียลมีเดียเข้ามามีบทบาทสำคัญมาก มีบุคคลที่ชาวโซเชียลชอบมากขึ้นเรื่อยๆ แต่ไม่ใช่อินฟลูเอนเซอร์ แต่ชอบในฐานะที่บุคคลนั้นทำงานแต่ละด้าน การพิจารณาให้รางวัลดูจากการมีปฎิสัมพันธ์กับผู้ติดตาม ความรู้สึกนึกคิดของโซเชียล มีเดียต่อสังคม ซึ่งเข้าถึงประชากร 75% ของประเทศ และดูจาก Social Voice การพูดถึงบุุคคลคนนั้น

โดยมี 5 สาขา 1.ด้านธุรกิจ หลักเกณฑ์คือต้องมีตำแหน่งทางธุรกิจ 2.คู่แห่งปี (ทั้งชายหญิง/ชายชาย/หญิงหญิง) 3.ด้านการเมือง หลักเกณฑ์ต้องมีตำแหน่งทางการเมือง 4.ด้านสังคม 5.ด้านกีฬา หลักเกณฑ์คือต้องเป็นนักกีฬา

สำหรับงาน THAILAND ZOCIAL AWARDS 2021 ได้ใช้เกณฑ์การพิจารณารางวัลโดยวัดประสิทธิภาพผู้ที่ทำผลงานยอดเยี่ยมบนโซเชียลมีเดียจาก 4 ช่องทาง คือ Facebook, Instagram, Twitter และ YouTube โดยได้พัฒนาดัชนีชี้วัดที่เรียกว่า “WISESIGHT METRIC” สำหรับวัดประสิทธิภาพบนโซเชียลมีเดียออกเป็น 4 กลุ่ม คือ BRAND METRIC, ENTERTAINMENT METRIC, INFLUENCER METRIC และ PERSONAL BRAND METRIC

โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญจากแวดวงต่างๆ ร่วมเป็นคณะที่ปรึกษาพัฒนาดัชนีชี้วัด และพิจารณาผลการตัดสินในครั้งนี้ จำนวน 14 ท่าน ได้แก่
1.ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ประธานหลักสูตร MBM และอาจารย์ประจำ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ
2.คุณพงษ์ปิติ ผาสุขยืด ผู้จัดทำ Ad Addict
3. คุณมัณฑิตา จินดา MD and Founder of Digital Tips Academy
4. ดร.วิทวัส รุ่งเรืองผล ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5.คุณสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล Strategic Planning Director บริษัท แบรนด์เบเกอร์ จำกัด
6.คุณสิทธิพงศ์ ศิริมาศเกษม ผู้ก่อตั้งและกรรมการบริหาร บริษัท RGB72 และ CREATIVE TALK จำกัด
7.คุณสโรจ เลาหศิริ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท แรบบิท ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด
8.คุณอภิศิลป์ ตรุงกานนท์ ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีเว็บไซต์ Pantip.com
9.คุณชลากรณ์ ปัญญาโฉม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานดิจิทัลทีวี บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
10.คุณยุทธนา บุญอ้อม ประธานบริษัท แก่น 555 จำกัด
11. คุณวิเชียร ฤกษ์ไพศาล ผู้ก่อตั้งและ CEO WAY-T 168 (Thailand)
12.คุณพันธ์ศักดิ์ ลิ้มวัฒนายิ่งยง Managing Director AnyMind Group
13.คุณกิตติพัฒน์ มหพันธ์ ผู้ก่อตั้ง BUZZPURR และ
14.คุณชัยวุฒิ ผาติภากร Talent Director, POPS Thailand

งาน THAILAND ZOCIAL AWARDS 2021 จะจัดขึ้นในวันที่ 28 เมษายน 2564 ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://thailand.zocialawards.com/2021/ เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/thailandzocialawards และทวิตเตอร์ https://twitter.com/ZocialAwards


แชร์ :

You may also like