HomeBrand Move !!“เนสท์เล่” ลงทุน 1,530 ล้านบาท เปิดโรงงานยูเอชทีแห่งใหม่ ชูเทคโนโลยีล้ำสมัย สร้างความยั่งยืน

“เนสท์เล่” ลงทุน 1,530 ล้านบาท เปิดโรงงานยูเอชทีแห่งใหม่ ชูเทคโนโลยีล้ำสมัย สร้างความยั่งยืน

แชร์ :

เนสท์เล่ ทุ่ม 1,530 ล้านบาท เปิดโรงงานยูเอชทีใหม่ที่เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี เพื่อผลิตเครื่องดื่มยูเอชทีภายใต้แบรนด์ไมโล และนมตราหมี ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น โดดเด่นด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก มุ่งสร้างความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

Santos Or Jaune

คุณวิคเตอร์ เซียห์ ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร เนสท์เล่ อินโดไชน่า กล่าวว่า “ในฐานะผู้นำด้านโภชนาการเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี เราไม่เพียงให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณภาพสูงและโภชนาการเหมาะสม เพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับผู้บริโภค แต่ยังให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม โรงงานยูเอชทีแห่งใหม่นี้จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามเจตนารมณ์ของเนสท์เล่ในการเปิดพลังแห่งอาหารเพื่อเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตที่ดี สำหรับทุกคนในวันนี้และในอนาคต เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นจากอาหารที่ดีซึ่งจะช่วยให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ พร้อมกับดูแลรักษาทรัพยากรไว้ให้คนรุ่นหลัง โรงงานแห่งใหม่นี้ จึงถือเป็นตัวอย่างของความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนให้เกิดความยั่งยืนตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า นอกจากนี้ ยังช่วยยกระดับเศรษฐกิจให้กับชุมชน ผ่านการจ้างงาน เกิดการพัฒนาทักษะของแรงงานในท้องถิ่นให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล โดยโรงงานแห่งใหม่นี้ได้เริ่มต้นการผลิตตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ใช้เม็ดเงินลงทุนทั้งสิ้น 1,530 ล้านบาท”

สำหรับโรงงานยูเอชที เนสท์เล่นวนคร 7 จะผลิตเครื่องดื่มยูเอชทีภายใต้แบรนด์ไมโล และนมตราหมี ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลุ่มธุรกิจหลักของเนสท์เล่ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงความยั่งยืนในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่แห่งคุณค่า ตั้งแต่กระบวนการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาทิ การพัฒนาเครื่องโฮโมจีไนเซอร์ ที่ใช้ในการผลิตไมโล โดยเทคโนโลยีเมมเบรน แทนระบบเก่าที่เป็นแบบลูกสูบ ส่งผลให้มีการใช้พลังงานน้อยลงและลดความถี่ในการซ่อมบำรุง การใช้ Heat Recovery System เพื่อนำความร้อนจากไอน้ำและน้ำร้อนที่เกิดจากกระบวนการผลิตกลับมาหมุนเวียนใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อลดการใช้พลังงาน

นอกจากนี้ โรงงานยังเลือกใช้สารทำความเย็นที่ไม่ทำลายชั้นโอโซนในระบบการทำความเย็นของโรงงาน และยังมีการวางระบบจัดการของเสียและน้ำเสียจากการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพตามประเภทของขยะ เช่น การนำไปรีไซเคิล การนำไปสร้างเป็นพลังงานใหม่ และการนำไปทำปุ๋ย ทำให้ไม่มีของเสียไปฝังกลบ การใช้นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก เช่น การนำหลอดกระดาษแบบโค้งงอได้มาใช้กับผลิตภัณฑ์ไมโลยูเอชที

รวมถึงลดปริมาณการใช้กระดาษลูกฟูกในการบรรจุสินค้า ด้วยการออกแบบกล่องให้เป็นแบบ Wrap Around แทนกล่องพับฝาชนทั่วไป จนถึงการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภค ผ่านโครงการ “กล่องนมรักษ์โลก” ซึ่งเป็นกิจกรรมให้ความรู้กับนักเรียนในโรงเรียนนำร่องเกี่ยวกับการจัดการบรรจุภัณฑ์ยูเอชทีภายหลังการบริโภคอย่างถูกวิธี รวมทั้งมีกระบวนการเก็บบรรจุภัณฑ์ยูเอชทีกลับมาเพื่อเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างถูกต้อง

“จากความใส่ใจในความยั่งยืนในทุกขั้นตอนและเริ่มนำนวัตกรรมมาปรับใช้ในกระบวนการผลิตตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ทำให้โรงงานแห่งใหม่นี้ช่วยประหยัดพลังงานได้ถึง 4,420 จิกะจูล/ปี หรือเทียบเท่าการเปิดเครื่องปรับอากาศขนาด 18,000 BTU ตลอด 24 ชม. นานถึง 77 ปี นอกจากนี้ จากการนำเสนอนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทำให้สามารถประหยัดกระดาษไปได้ 752 ตัน หรือเท่ากับกระดาษ A4 150 ล้านแผ่น พร้อมลดปริมาณการใช้พลาสติกได้ถึง 142 ตัน เท่ากับถุงพลาสติก 26 ล้านใบทุกปี”

 

โดยการเปิดตัวโรงงานใหม่ในครั้งนี้ จะเป็นต้นแบบของโรงงานที่ส่งเสริมความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่แห่งคุณค่าในประเทศไทย และสร้างความสุขให้กับผู้บริโภคชาวไทยด้วยเครื่องดื่มยูเอชทีคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง


แชร์ :

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการตกลงอ่านเพิ่มเติม