ถอดความสำเร็จ “ธนาคารกรุงไทย” กับภารกิจพิชิตโควิด จนคว้ารางวัลทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ก่อให้เกิดวิกฤติมากมายทั้งด้านสุขภาพประชากรโลก เศรษฐกิจ ธุรกิจ รุนแรงเป็นประวัติการณ์ ไม่เพียงเท่านั้น ยังกลายเป็นบททดสอบฝีมือของผู้บริหารองค์กรธุรกิจในการขับเคลื่อนกิจการฝ่ามรสุมลูกใหญ่ไปให้ได้

- Advertisement -

“ธนาคารกรุงไทย” นอกจากจะเป็นหนึ่งในธนาคารชั้นนำของเมืองไทยแล้ว ยังเป็น “เสาหลักทางเศษฐกิจของชาติ”  ซึ่งตอบรับนโยบายของรัฐ เพื่ออยู่เคียงข้างคนไทยในทุกมิติของชีวิต และได้รับการยอมรับในระดับสากลจากองค์กรชั้นนำด้านการเงิน การธนาคาร เทคโนโลยี และสังคม

ปีพ.ศ. 2563 ยังถือเป็นปีแห่งความสำเร็จของธนาคารกรุงไทย จนนำมาซึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 19 รางวัล ได้แก่

 • รางวัล Leadership Achievement Award for Best Managed Bank during COVID-19 in Thailand และรางวัล Best CEO Response to COVID-19 in Thailand จากนิตยสาร The Asian Banker
 • รางวัล Bank of the Year 2020 in Thailand จากนิตยสาร The Banker
 • รางวัล Best Social Impact Bank -Thailand 2020 จากวารสาร Capital Finance International (CFI)
 • รางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2020 สาขาความเป็นเลิศด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management Excellence) และ รางวัล Thailand Digital Excellence Awards 2020 สาขา Thai Digital Champion for Tech Innovation & AI จาก สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
 • Krungthai Connext ได้รับรางวัล Best Official Account of the Year และ Krungthai Care ได้รับรางวัล Best Smart Channel in Finance & Insurance จาก LINE THAILAND
 • รางวัล ESCO Excellent Financial Supporting Awards จากสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย (Thai ESCO Association)
 • รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น และ รางวัลความสามารถในการจัดการวิกฤติโควิด-19 ดีเด่น ประจำปี 2563 จากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
 • รางวัลนักการเงินแห่งปี ประจำปี 2563 จากวารสารการเงินธนาคาร
 • รางวัล SET Awards 2020 Thailand Sustainability Investment (THSI) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • รางวัล Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2563 จากสถาบันไทยพัฒน์
 • รางวัล Thailand Top Company Awards 2020 ประเภทอุตสาหกรรมการเงิน และ Product of the Year Awards 2020 ประเภทกลุ่มสินค้าและบริการ Application ทางการเงิน ผลิตภัณฑ์ Krungthai NEXT จากนิตยสาร Business+
 • รางวัล ธนาคารรัฐด้านนวัตกรรมเทคโนโลนียอดนิยม จากสยามรัฐ
 • รางวัลนักธุรกิจแห่งปี ประจำปี 2563 จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

รางวัลเหล่านี้ได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับองค์กร ยิ่งไปกว่านั้น ยังสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของการดำเนินงานที่อยู่คู่กับสังคมไทยอย่างยั่งยืน

อะไรคือปัจจัย ตลอดจนเบื้องหลังความสำเร็จครั้งนี้ คุณผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เล่าว่า หากมองวิสัยทัศน์ของธนาคารที่ว่า Growing Together for Sustainability  “เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน” ทำให้ทุกย่างก้าวของธนาคารกรุงไทยอยู่เคียงข้างคนไทย สังคมไทย เป็นเสาหลักของประเทศชาติ พร้อมสนับสนุนนโยบายภาครัฐ สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นตลอดไม่ว่าสถานการณ์จะอยู่ท่ามกลางวิกฤติ โอกาส หรือสภาพแวดล้อมทางธุรกิจจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด

คุณผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย

เมื่อโลกขับเคลื่อนด้วยดิจิทัลกรุงไทยต่อจิ๊กซอว์ธุรกิจ ด้วยการขยายขีดความสามารถในการให้บริการโดยมุ่งพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน ตอบสนองความต้องการของลูกค้า สร้างประสบการณ์ใหม่ที่สะดวกสบายมากขึ้นในยุคสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) ผ่าน Krungthai NEXT จนมีการเติบโตแบบก้าวกระโดด โดยคาดว่าภายในสิ้นปี 2564 จะมียอดผู้ใช้งาน Krungthai NEXT จำนวน 12 ล้านคน และ Krungthai Connext จะมีจำนวนผู้ใช้งานกว่า 10 ล้านราย

“สิ่งที่เราทำ ช่วยผลักดันให้กรุงไทยก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำด้านดิจิทัลแบงก์กิ้ง”

การทรานส์ฟอร์มสู่ยุคดิจิทัล ธนาคารกรุงไทยได้นำเทคโนโลยีทันสมัยเชื่อมโยงเข้ากับ 5 Ecosystems ครอบคลุมหน่วยงาน ภาครัฐ  กลุ่มการชำระเงิน กลุ่มการรักษาพยาบาลและสุขภาพ กลุ่มสถาบันการศึกษา และกลุ่มระบบขนส่ง

1. การตอบสนองกลุ่มหน่วยงานภาครัฐ (Government) ธนาคารกรุงไทยรับหน้าที่ดูแลการเชื่อมระบบการเงินการคลังของภาครัฐสู่ประชาชนมากมาย โดยเฉพาะในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว และเกิดวิกฤติโควิด-19 เช่น การพัฒนาโครงการ เราไม่ทิ้งกัน เป็นช่องทางลงทะเบียนรับเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีผู้ลงทะเบียนกว่า 20 ล้านคน พัฒนาโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน แพลตฟอร์มลงทะเบียนและชำระเงินดิจิทัลให้เป็นช่องทางที่รัฐบาลสนับสนุนค่าที่พัก อาหาร และ บัตรโดยสารเครื่องบิน ในการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นตัว พัฒนาโครงการ ไทยชนะ ระบบลงทะเบียนที่ช่วยบริหารจัดการและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

ยังมีโครงการ “คนละครึ่ง” ช่องทางที่ให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากโดยภาครัฐร่วมจ่ายค่าอาหาร เครื่องดื่มและสินค้าทั่วไป ซึ่งได้การตอบรับดีมากจากร้านค้ารายย่อยกว่า 1 ล้านแห่ง และประชาชนคนไทย 15 ล้านคน มีส่วนร่วมกับโครงการดังกล่าว

“ในช่วงวิกฤติการณ์จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ธนาคารอยู่เคียงข้างคนไทยและให้การช่วยเหลือเยียวยาลูกค้าที่ประสบปัญหา โดยทำหน้าที่สนับสนุนนโยบายสำคัญๆ ของภาครัฐเพื่อฟันฝ่าวิกฤติในครั้งนี้”

2. กลุ่มการชำระเงิน (Payment) มีการพัฒนาแอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT เวอร์ชั่นใหม่ นำเทคโนโลยี ชั้นนำระดับโลกทำให้ลูกค้าและประชาชนได้ใช้ชีวิตเก่งขึ้นในแอปเดียว แอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ที่ธนาคารได้พัฒนามาเป็นลำดับเพื่อตอบสนองโครงการต่างๆของภาครัฐ ได้ปรับสู่การเป็น G-Wallet อย่างสมบูรณ์แบบ เพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงธุรกรรมทางการเงินได้สะดวกมากขึ้น และเป็น Open Banking Platform ที่ลูกค้าไม่จำเป็นต้องมีบัญชีกับธนาคาร ก็สามารถดาวน์โหลดเป๋าตัง ทำธุรกรรมต่างๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เป็นตัวกลางที่ทำให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจ กระตุ้นเศรษฐกิจโดยกระจายเม็ดเงินสู่ผู้บริโภคในโครงการต่างๆ มียอดผู้ใช้งานประมาณ 40 ล้านคน

Thailand VRT Application นำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้กับการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับนักท่องเที่ยว พัฒนาแพลตฟอร์ม  เพื่อตรวจสอบข้อมูลในใบเสร็จรับเงิน ช่วยให้การคืนภาษีสะดวก ถูกต้องและรวดเร็วมากขึ้น e-Court  /  e-Filing ให้บริการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ ของสำนักงานศาลยุติธรรม (e-Court) พัฒนาแพลตฟอร์มยื่นและรับคำร้อง ยื่นคำให้การ ผ่านช่องทางอิเลกทรอนิกส์ ขอคัดถ่ายและดูเอกสารในสำนวนคดีผ่านระบบ (e-Filing) พันธบัตรดิจิทัล การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นวอลเล็ต สบม. ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม ด้วยเทคโนโลยี Blockchain บนแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง เพิ่มความโปร่งใสและเป็นธรรม ลดขั้นตอนต่างๆ และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

3. กลุ่มการรักษาพยาบาลและสุขภาพ (Health and Wellness) เป็นโครงการพัฒนาระบบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ด้วย Krungthai Digital Health Platform โดยธนาคารกรุงไทยเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับระบบสาธารณสุขของประเทศ ธนาคารได้พัฒนา Krungthai Digital Health Platform เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนผู้ขึ้นทะเบียนบัตรทอง และประชาชนที่ได้รับสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ให้เข้าถึงบริการด้านสุขภาพ ซึ่งเป็นสิทธิการรักษาพยาบาลของภาครัฐที่มอบให้กับประชาชนในการดูแลสุขภาพของตนเองตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยสูงอายุ ผ่าน Health Wallet หรือ กระเป๋าตังสุขภาพ บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง ที่ผ่านมา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ให้ประชาชนจองสิทธิฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ผ่าน Health Wallet ไปแล้ว 15,000 สิทธิ และบริการสร้างเสริมสุขภาพอื่นๆ พร้อมทั้งยังให้ประชาชนสามารถจองตารางนัดหมายล่วงหน้าเพื่อเข้ารับบริการในโรงพยาบาล สถานพยาบาลและหน่วยบริการจำนวน 346 แห่งในกรุงเทพมหานคร โดยตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้ง ดูประวัติการใช้สิทธิย้อนหลัง มี QR Health ID ที่ยืนยันตัวตนแทนบัตรประชาชน รวมทั้งชำระค่าบริการส่วนเกินที่อยู่นอกเหนือสิทธิผ่าน Wallet ได้ทันที

4. กลุ่มสถาบันการศึกษา (Education) ได้พัฒนา University Application เชื่อมโยงระบบการทำธุรกรรมดิจิทัลของธนาคารกับทุกกิจกรรมในรั้วมหาวิทยาลัยไว้ในที่เดียว เพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะด้านดิจิทัลไลฟ์สไตล์ โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ อาทิ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

5. กลุ่มระบบขนส่ง Mass Transit เพราะการเดินทางเป็นสิ่งจำเป็นในการดำเนินชีวิต กรุงไทยจับมือกับพันธมิตร มุ่งพัฒนาระบบการชำระค่าโดยสารให้ทันสมัย สะดวกสบาย ให้ประชาชนพร้อมเข้าสู่สังคมไร้เงินสด พัฒนาระบบการชำระค่าผ่านทาง ติดตั้งระบบรับชำระเงินด้วย QR Code และเครื่องชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) ทั่วประเทศ เช่น กรุงไทย บัตรเดบิตแมงมุม (Krungthai Metro Link) โดยร่วมกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) รวมความสะดวกสบาย ด้านการใช้จ่ายและการเดินทางในบัตรเดียว M-Pass บัตรเดียวใช้ผ่านได้ทั้งมอเตอร์เวย์และทางด่วน เป็นการเชื่อมโยงการให้บริการระหว่างกรมทางหลวงและการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเกิดความสะดวกสบายสูงสุด BMTA Contactless Prepaid บัตรชำระค่าโดยสารประจำทาง ขสมก. แบบไร้เงินสด ใช้จ่ายด้วยวิธีการแตะเพื่อจ่าย (Contactless) เติมเงินในบัตรได้ด้วยตัวเองผ่าน Krungthai NEXT ATM และสาขา

นอกจากนี้ ยังร่วมมือกับการรถไฟแห่งประเทศไทยจัดทำโครงการ สังคมรถไฟยุคใหม่ ไม่ใช้เงินสด เพิ่มช่องทางชำระค่าโดยสารผ่านเครื่องชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) ชำระค่าโดยสารผ่านบัตรเดบิตกรุงไทย บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การสแกน QR Code และเพิ่มช่องทางออนไลน์ในการจองบัตรโดยสารเชื่อมต่อการชำระเงินด้วย Krungthai Payment Gateway

ปัจจุบันโลกของการดำเนินธุรกิจยังต้องแข่งขันกันด้านความเร็ว (Speed) ต้องปรับตัวตลอดเวลา และเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ Digital Economy ธนาคารกรุงไทย จึงสร้างยุทธศาสตร์ 2 – Banking Model ได้แก่ แบบเรือบรรทุกเครื่องบิน (Carrier) ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจแบบดั้งเดิม เช่น การดูแลธุรกิจคุณภาพสินเชื่อ การเร่งปรับกระบวนการทำงานโดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการ และ แบบเรือเร็ว (Speed Boat) เป็นแนวทางดำเนินธุรกิจรูปแบบใหม่ เพื่อการปฏิรูปองค์กรภายใต้ Perfect Storm เป็นลักษณะการทำงานแบบ Agile วิเคราะห์ข้อมูลบน Digital Platform มีหลักการทำงานแบบ Fail Fast Learn Fast มุ่งเน้นการต่อยอดธุรกิจจากคู่ค้า ของลูกค้า

ในโอกาสที่ธนาคารกรุงไทยอายุครบ 55 ปี แนวทางการดำเนินงานเหล่านี้ และความสำเร็จที่ได้รับการการันตีผ่านรางวัลต่างๆในเวทีระดับภูมิภาคและระดับโลก ตอกย้ำให้เห็นว่าธนาคารกรุงไทยตั้งแต่อดีตจนถึงวันนี้ มุ่งมั่นทำหน้าที่ในการเป็นเสาหลักเศรษฐกิจชาติ ทำหน้าที่วาง Digital Platform ทางการเงินซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานให้คนไทย ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ และกระจายรายได้ให้สังคม เพื่อผลักดันสังคมไทยสู่การเป็น Cashless Society ไม่ใช่แค่ในยุคโควิด แต่จะส่งผลในระยะยาว เพราะการปรับตัวอย่างมียุทธศาสตร์ แถมยังจับมือร่วมกับภาคส่วนอื่นๆ อย่างเข้มข้น เพื่อผลักดันให้ กรุงไทยเคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน