Fitness First สิงคโปร์ จัดคอร์สเวอร์ชวล ขานรับพฤติกรรม Fitness at home

fitness first fit at home

ในขณะที่ผู้บริโภคหันมาออกกำลังกายที่บ้านเพราะ Covid-19 แบรนด์ฟิตเนสอย่าง Fitness First สิงคโปร์ ก็ถึงเวลาต้องหาวิธีการปรับตัวเพื่อให้สมาชิกยังคงอยู่กับแบรนด์ต่อไปด้วยเช่นกัน

- Advertisement -

เหตุที่ Fitness First ต้องปรับตัวเพราะงานไม่ใช่สิ่งเดียวที่ชาวสิงคโปร์พากลับไปทำที่บ้าน แต่หลายคนเริ่มทำงานที่บ้านไปพร้อม ๆ กับการเซ็ตบ้านเป็นโฮมออฟฟิศแบบผสมผสานให้สามารถออกกำลังกายได้ด้วย

Anil Chugani กรรมการผู้จัดการของ Fitness First Singapore เชื่อว่าการออกกำลังกายที่บ้านจะยังคงอยู่ต่อไป เพื่อตอบสนองนิวนอร์มอลนี้ Fitness First ได้เปิดตัวแผนสมาชิกใหม่ที่ปรับแต่งได้ชื่อ MyFit ซึ่งช่วยให้สมาชิกสามารถเข้าถึงคลับ Fitness First ที่ต้องการในสิงคโปร์ได้ แผนสมาชิกใหม่นี้ช่วยให้สามารถเลือกห้องออกกำลังกายที่อยู่ใกล้บ้านหรือที่ทำงานได้อย่างยืดหยุ่นและลดความจำเป็นที่สมาชิกจะต้องเดินทางระหว่างบ้านและที่ทำงาน

ไม่เฉพาะ Fitness First แต่ Chugani คาดการณ์ว่าผู้ประกอบการยิมและฟิตเนสจะเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจแบบดั้งเดิมของพวกเขาไปเป็นแบบผสมผสานหลังการระบาดของ Covid-19 โดยให้ความสำคัญกับสุขอนามัยและเทคโนโลยีมากขึ้น

มุมที่ Chugani มองว่าฟิตเนสยังมีโอกาสโตก็คือ การทำให้ฟิตเนสเข้าถึงได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน เพื่อให้ผู้คนสามารถออกกำลังกายระหว่างการประชุม หรือในช่วงพักทานอาหารกลางวันได้ทั้งจากที่บ้าน หรือที่ยิมสาขาที่ใกล้บ้านหรือที่ทำงาน

Source