น่าสนไหม! เป็นเจ้าของปั๊ม ปตท.- Cafe Amazon กับหุ้น OR เปิดวิธี “รายย่อย” จอง IPO ราคา 18 บาท 3 ธนาคาร ไม่มีพอร์ตก็ซื้อได้

PTT Station OR
เรียกว่าเป็นหุ้น IPO สุดฮอตตั้งแต่ต้นปี 2564 สำหรับ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR บริษัทในเครือ ปตท. ที่เตรียมประกาศเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 2,610 ล้านหุ้น สัดส่วนไม่เกิน
22.5% ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกและจำหน่ายได้แล้ว กำหนดช่วงราคา IPO 16-18 บาท เปิดให้รายย่อยจองซื้อ วันที่ 24 ม.ค.-2 ก.พ.นี้


สัดส่วนการกระจายหุ้น OR แบ่งเป็น
1.จำนวน 300 ล้านหุ้น เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของ ปตท.
2.จำนวน 1,860 ล้านหุ้น เสนอขายผู้ลงทุนที่จองซื้อในประเทศ (รวมรายย่อย 595.7 ล้านหุ้น )
3.จำนวน 450 ล้านหุ้น เสนอผู้ลงทุนสถาบันที่จองซื้อในต่างประเทศ
4.วันปิดการเสนอขายหุ้นทั้งหมด หากมีผู้จองซื้อหุ้นเป็นจำนวนมากกว่าหุ้นทั้งหมดที่เสนอขาย อาจมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน (กรีนชู) ให้แก่ผู้ลงทุนจำนวน 390 ล้านหุ้น
– จำนวนหุ้นจัดสรร 2,610 ล้านหุ้น แบ่งเป็น นักลงทุนสถาบัน 65-70% (สถาบันต่างชาติ 17% และนักลงทุนสถาบันในไทย 83%) รายย่อย 30-35%

- Advertisement -

หุ้น OR กำหนดช่วงราคา IPO 16-18 บาทต่อหุ้น แต่การจองซื้อหุ้นต้องจ่ายเงินที่ราคาหุ้นละ 18 บาทก่อน (หากราคา IPO สุดท้ายต่ำกว่า 18 บาท จะคืนเงินส่วนต่างค่าจองซื้อหุ้น) จะประกาศราคาเสนอขายสุดท้ายในวันที่ 3 ก.พ. 2564 เวลา​ 9.00 น.

วิธีจองซื้อหุ้น OR ของ “รายย่อย” ซึ่งได้รับจัดสรร 595.7 ล้านหุ้น

– เปิดจองตั้งแต่วันที่ 24 ม.ค.2564 ถึง วันที่ 2 ก.พ.2564 (เวลา 12.00 น.) โดยต้องจ่ายค่าจองหุ้นที่ราคา 18 บาท
– จองซื้อหุ้นผ่าน 3 ธนาคาร ทุกสาขาทั่วประเทศ (รวม 3,000 สาขา) คือ 1.กรุงเทพ 2.กสิกรไทย 3.กรุงไทย (วันเสาร์-อาทิตย์ จองซื้อได้ที่สาขาในห้าง) โดยเตรียมเอกสาร บัตรประชาชน/ บัญชีเงินฝาก/เลขบัญชีพอร์ต หากยังไม่มีพอร์ต ก็จะได้เป็นใบหุ้น / เลขสมาชิกโบรกเกอร์เพื่อนำหุ้นเข้าพอร์ต และเงินค่าหุ้น
– สาเหตุเปิดให้รายย่อยจองผ่าน 3 ธนาคาร เพื่อกระจายหุ้นให้ทั่วถึงรายย่อยคนไทยมากที่สุด โดยเปิดจองซื้อ วันที่ 24 ม.ค. – 2 ก.พ. 2564 รวม 10 วัน เป็นระยะเวลาเปิดจองหุ้น IPO ยาวนานที่สุดของตลาดหุ้นไทย

จองซื้อผ่านออนไลน์ 3 ธนาคาร (จองได้ 24 ชั่วโมง)
กสิกรไทย ผ่านเว็บไซต์ K-My Invest และจ่ายผ่านแอปฯ KPLUS
กรุงเทพ ผ่านเว็บไซต์และแอปฯ Bualuang Mobile Banking
กรุงไทย ผ่านเว็บไซต์ โดยเปิดใช้ KTB Netbank และแอปฯ KrungThai Next

OR IPO small lot first

จัดสรรหุ้นด้วยวิธี Small Lot First เป็นวิธีจัดสรรหุ้นให้แก่นักลงทุนทุกคนที่ต้องการอย่างทั่วถึงที่สุด ดูแลระบบโดย settrade.com
– กำหนดจองซื้อขั้นต่ำ 300 หุ้น (จองมากกว่า 300 หุ้นก็ได้ โดยระบบจัดสรรรอบแรกคนละ 300 หุ้น เพื่อให้ได้ทุกคน) เมื่อครบตามจำนวนคนจองแล้ว หุ้นยังเหลือระบบจัดสรรรอบต่อไปให้ครั้งละ 100 หุ้น วนไปจนครบตามยอดจองหรือครบจำนวนหุ้นที่จัดสรร จากนั้นสรุปผลการจัดสรรหุ้นของแต่ละคนว่าได้จำนวนเท่าไหร่ ในวันที่ 6 ก.พ.2564 ผ่านเว็บไซต์ settrade.com หากได้ต่ำกว่าจำนวนจอง ธนาคารโอนเงินคืนให้ภายใน 10 วันทำการ ในช่วงกลางเดือน ก.พ.

– หากดูสัดส่วนกระจายหุ้นให้รายย่อยจำนวน 595.7 ล้านหุ้น ตามราคา IPO ให้จองซื้อราคา 18 บาท เท่ากับมูลค่า 10,700 ล้านบาท โดยให้จองขั้นต่ำ 300 หุ้น ราคา 18 บาท ก็เท่ากับ 5,400 บาท หากจองด้วยสัดส่วนเท่านี้ รองรับผู้จองสูงสุด 1.8 ล้านคน ถือเป็นการกระจายที่ทั่วถึงรายย่อย

– จองซื้อหุ้นโดยใช้บัตรประชาชน (จอง 1 ชื่อ 1 แบงก์เท่านั้น ระบบจะรวมเลขใบจองจากเลขบัตรประชาชน) และไม่สามารถจองซื้อโดยนำไปใส่ในพอร์ตคนอื่นได้ คือบัญชีจองซื้อกับผู้จองซื้อต้องเป็นคนเดียวกัน

– รายย่อยจองซื้อหุ้นวันไหนก็ได้ (จองช้าหรือเร็วมีสิทธิ์ได้เท่ากัน ระบบจัดสรรหุ้นหลังจากครบกำหนดจอง) จองวันไหนจ่ายเงินวันนั้น ตามจำนวนยอดจองซื้อ

IPO OR

ไม่มีพอร์ตหุ้นก็จองซื้อได้ 
– กรณีไม่มีพอร์ตซื้อขายหลักทรัพย์ ก็จองซื้อได้ โดยถือเป็นใบหุ้น วิธีขายใบหุ้น โดยสลักชื่อหลังใบหุ้น หรือเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือจองหุ้นเข้า “บัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 (Issuer Account) เพื่อข้าพเจ้า (ชื่อผู้จองซื้อ) วิธีขายเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือ ออกใบหุ้นและขายใบหุ้น

กรณีการขายใบหุ้น ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบนกำไรจากการขายหุ้น และกรณีฝากหุ้นเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 ต้องเสียค่าธรรมเนียมการถอนหุ้นด้วย

Kbank OR

ผู้ถือหุ้น ปตท.เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น จำนวน 300 ล้านหุ้น ผู้ถือหุ้น ปตท.ที่ได้รับสิทธิอยู่ที่อัตรา 95.1997 หุ้นสามัญ ปตท. ต่อ 1 หุ้นสามัญ OR
– จองซื้อวันที่ 25-28 ม.ค. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ บนเว็บไซต์ “กสิกรไทย”
– จองซื้อวันที่ 25-27 ม.ค. 2564 แบบกรอกใบจอง (Hard Copy) ผ่าน บล.ที่ผู้ถือหุ้นมีบัญชีซื้อขาย หรือสำนักงานใหญ่ บล.กสิกรไทย
– จองซื้อผ่านโทรศัพท์บันทึกเทป (สำหรับผู้มีบัญชีซื้อขายหุ้นกับ บล.กสิกรไทย เท่านั้น)
– IPO ราคา 16-18 บาทต่อหุ้น ต้องจ่ายเงินจองราคา 18 บาทต่อหุ้น (หากราคา IPO สุดท้ายต่ำกว่าโอนเงินคืน)

Cafe Amazon OR IPO

ธุรกิจของ OR
– ธุรกิจน้ำมันและธุรกิจค้าปลีกสินค้าและบริการอื่น ๆ (Non-Oil) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประกอบด้วยการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในตลาดค้าปลีกและตลาดพาณิชย์ ธุรกิจร้านกาแฟ ร้านอาหารและเครื่องดื่มอื่น ๆ ร้านสะดวกซื้อ และการบริหารจัดการพื้นที่เช่า
ปั๊มน้ำมัน PTT Station มีสาขา 1,968 แห่งในประเทศไทย และ 329 แห่งในต่างประเทศ
Café Amazon ร้านกาแฟ จำนวน 3,168 ร้านในประเทศไทย และ 272 ร้านในต่างประเทศ เป็นร้านกาแฟที่มีสาขาอันดับ 1 ของประเทศไทยและอันดับ 6 ของโลก
ศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto จำนวน 56 แห่งในประเทศไทย และ 4 แห่งในต่างประเทศ
ร้านสะดวกซื้อภายใต้แบรนด์ 7-Eleven ในสถานีบริการ และแบรนด์ Jiffy จำนวนรวมกัน 1,960 ร้านในประเทศไทย และ 86 ร้านในต่างประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563)

รายได้และกำไร OR
ปี 2560 รายได้ 543,275 ล้านบาท กำไร 9,768 ล้านบาท
ปี 2561 รายได้ 592,072 ล้านบาท กำไร 7,851 ล้านบาท
ปี 2562 รายได้ 577,134 ล้านบาท กำไร 10,895 ล้านบาท
ปี 2563 (ม.ค.-ก.ย.) รายได้ 319,308 ล้านบาท กำไร 5,868 ล้านบาท

OR กำหนดราคา IPO ช่วงราคา 16-18 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 41,760-46,980 ล้านบาท (ไม่รวมกรีนชู) โดยมีค่า P/E ที่ 23.9-26.9 เท่า จากค่าเฉลี่ยธุรกิจเดียวกันอยู่ที่ 31 เท่า โดยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 30% ของกำไรสุทธิ คาดจะเข้าเทรดวันแรก 11 ก.พ. 2564