“ยันฮี” ออกแถลงการณ์ โต้ผลการทดลสอบของ ‘มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค’ ยืนยัน ใส่วิตามินลงในเครื่องดื่มตามที่ระบุในฉลาก


หลังจาก มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ภายใต้โครงการสนับสนุนระบบเฝ้าระวังสินค้าและบริการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ได้ทำการทดสอบปริมาณวิตามินซีในเครื่องดื่มผสมวิตามินซี จำนวน 47 ตัวอย่างที่วางจำหน่ายทั่วไปตามท้องตลาด และเปิดเผยข้อมูลออกมาว่ามีสินค้า 8 ชนิดที่ไม่พบปริมาณวิตามินซีตามที่สินค้านั้นๆ กล่าวอ้าง โดย 1 ใน 8 ตัวอย่างนั้นมี ยันฮี วิตามิน ซี วอเตอร์ กราสเจลลี่ (เครื่องดื่มผสมน้ำเฉาก๊วยสกัดและวิตามินซี) ขนาด 460 มล.(วันผลิต 07-10-2020 / 07-10-2021) ด้วยนั้น

- Advertisement -

วันนี้ (17 ธันวาคม) ทาง “ยันฮี” ได้ออกแถลงการณ์ ตอบโต้ผลทดสอบดังกล่าวโดยระบุว่า ยันฮี ใส่วิตามินตามที่ระบุในฉลาก โดยแถลงการณ์มีรายละเอียด ดังนี้

1.  บริษัท ยันฮี วิตามิน วอเตอร์ จำกัด ได้ให้ความสำคัญกับขั้นตอนการผลิต ตลอดจนกระบวนการตรวจสอบคุณภาพสินค้าในทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพก่อนถึงมือผู้บริโภค โดยมีกระบวนการผลิตที่ได้รับรองมาตรฐานจาก GMP และมาตรฐานโรงงานด้าน ISO 9001 ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบคุณภาพที่กำกับดูแลทั้งการออกแบบ การพัฒนาการผลิต การติดตั้ง และการบริการ  รวมทั้ง ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานอาหารจาก สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (ฮาลาล)

2. เครื่องดื่มยันฮี วิตามิน ซี วอเตอร์ ได้มีการรับรองข้อมูลโภชนาการ จากห้องทดสอบเอกชนระดับมาตรฐาน ISO 17025 ที่ได้รับรองมาตรฐานจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นอกจากนี้ ทางห้องปฏิบัติการ (Lab) ของบริษัทฯ ได้มีการวิเคราะห์หาปริมาณวิตามินซีในทุก Lot.ของการผลิต อย่างสม่ำเสมอ

3.บริษัทฯ ใคร่ขอยืนยันว่าเครื่องดื่ม ยันฮี วิตามิน ซี วอเตอร์ ในทุก Lot.ได้ใส่ส่วนผสมวิตามินซี ตามที่ได้ระบุไว้บนฉลากของเครื่องดื่ม แต่ด้วยคุณสมบัติบางประการของวิตามินซี ที่มีความเปราะบาง อาจมีโอกาสที่จะสลายได้ง่ายกว่าวิตามินตัวอื่นๆ โดยเฉพาะการทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศ อาจส่งผลให้การสลายตัวเร็วขึ้นกว่าปกติ  และวิตามิน ซี ยังสามารถสลายตัวได้ง่ายในที่ที่มีความร้อน แสง และความชื้น  แต่วิตามิน ซี ที่สลายไปนั้น จะกลายเป็นสารอื่นแทน คือ L-tartrate ซึ่งเป็นสารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเช่นเดิม

4.ทีมงานวิจัยของบริษัทฯ ได้มีการคิดค้นวิธีการตามหลักวิทยาศาสตร์และนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เครื่องดื่ม ยันฮี วิตามิน ซี วอเตอร์ คงมาตรฐานเครื่องดื่มที่มีวิตามิน ซี

อย่างไรก็ตาม จากเหตุการณ์ดังกล่าว บริษัทฯได้วางแผนการอบรมพนักงานขายให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดเก็บสินค้าอย่างเหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่า สินค้าที่ส่งถึงมือผู้บริโภคนั้น ยังคงมาตรฐานเครื่องดื่มที่มีวิตามิน ซี และ บริษัทฯใคร่ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจให้กับเครื่องดื่ม ยันฮี วิตามินซี วอเตอร์ด้วยดีเสมอมา และเรายังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาสินค้าให้ได้คุณภาพมาตรฐาน เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าต่อไป