HomeBrand Move !!“ธนา เธียรอัจฉริยะ” ลาออก CMO ธนาคารไทยพาณิชย์

“ธนา เธียรอัจฉริยะ” ลาออก CMO ธนาคารไทยพาณิชย์

แชร์ :

jo Thana โจ้ ธนา เธียรอัจฉริยะ scb Robinhood

“ธนา เธียรอัจฉริยะ” ประกาศลาออกจากตำแหน่ง CMO (Chief Marketing Officer) ของธนาคารไทยพาณิชย์เรียบร้อย โดยหลังจากนี้จะอยู่ในฐานะที่ปรึกษาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ และยังดูแลแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่สัญชาติไทยอย่างโรบินฮู้ด (Robinhood) ต่อไป

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

โดยคุณธนาได้ให้เหตุผลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลาออกครั้งนี้ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเมื่อช่วงเช้าของวันที่ 12 พฤศจิกายนว่า ต้องการไปเปิดหูเปิดตา ด้วยการเป็นบอร์ดในบริษัทที่ตนมีความสนใจ และคิดว่ามีประโยชน์ต่อทั้งสองฝั่ง

สำหรับตำแหน่งของคุณธนาในธนาคารไทยพาณิชย์ และบริษัทในเครือหลังจากนี้ก็คือ ที่ปรึกษาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ รวมถึงดำรงตำแหน่งเป็น ประธานกรรมการ บริษัท เพอร์เพิล เวนเจอร์ส จำกัด ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มโรบินฮู้ด ในเครือเอสซีบี เท็นเอกซ์ (SCB 10X) แต่จะไม่มีตำแหน่งในทางบริหารโดยตรงในธนาคารอีกแล้วนั่นเอง

สำหรับทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่คุณธนา เธียรอัจฉริยะ เข้ารับตำแหน่งกรรมการคนที่ 10 นั้น ปัจจุบันประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักในการให้บริการนายหน้าประกันภัย โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก 4 บริษัท ได้แก่ TQM Broker และ TJN Broker ดำเนินธุรกิจเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย TQM Life เพื่อดำเนินธุรกิจเป็นนายหน้าประกันชีวิต และบริษัท Casmatt เป็นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และซอฟต์แวร์ และบริษัทร่วมอีก 1 บริษัท ได้แก่ TQLD เป็นผู้ให้บริการให้คำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย


แชร์ :

You may also like