HomePR Newsกลุ่ม ปตท. ร่วมกับบริษัท Agoda ขยายผลโครงการ Café Amazon for Chance สนับสนุนการพัฒนาบาริสต้ามืออาชีพในกลุ่มผู้พิการทางการได้ยินและผู้สูงวัย [PR]

กลุ่ม ปตท. ร่วมกับบริษัท Agoda ขยายผลโครงการ Café Amazon for Chance สนับสนุนการพัฒนาบาริสต้ามืออาชีพในกลุ่มผู้พิการทางการได้ยินและผู้สูงวัย [PR]

แชร์ :

กลุ่ม ปตท. และบริษัท Agoda มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงกลุ่มกลุ่มผู้ด้อยโอกาส พร้อมสนับสนุนกลุ่มผู้พิการทางการได้ยินและผู้สูงวัย เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและมีรายได้ที่สามารถหาเรื่องตัวเองได้ โดยบริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ซึงเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเพื่อสังคมในกลุ่ม ปตท. ซึ่งทำธุรกิจมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก โดยไม่นำกำไรกลับสู่กลุ่ม ปตท. ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน) และ บริษัท Agoda เปิดร้านกาแฟ Café Amazon for Chance สาขา The Offices @ Central World ที่ให้บริการโดยผู้พิการทางการได้ยินและผู้สูงวัย โดยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

นางสาวดวงพร เที่ยงวัฒนธรรม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กำกับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการบริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด กล่าวว่า “กลุ่มบริษัท ปตท.ปตท. ดำเนินธุรกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ Pride and Treasure of Thailand หรือ “PTT” เพื่อสร้างความภาคภูมิใจผ่านการมีส่วนร่วม และการเป็นสมบัติอันล้ำค่าของชาติ โดยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความยั่งยืน 3 ด้าน (3P) อย่างสมดุล ประกอบด้วย การทำธุรกิจควบคู่กับการดูแลชุมชนและสังคม (People) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Planet) และการเป็นฐานความมั่นคงให้แก่ภาคเศรษฐกิจและสังคมให้เติบโตอย่างแข็งแรงและยั่งยืน (Prosperity) อีกทั้งยังมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมดูแลชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสร้างสมดุลในการตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มโดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและการกำกับกิจการที่ดี ผ่านนโยบาย “CHANGE for Future of Thailand 4.0” โดยหนึ่งในการดำเนินการ คือ พัฒนาโครงการ Café Amazon for Chance ซึ่งเป็นร้านกาแฟ Café Amazon เพื่อสร้างโอกาสให้แก่ผู้ด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ เช่น ผู้พิการทางการได้ยิน ผู้พิการทางการเรียนรู้ น้องๆ บ้านเด็กหญิงธัญญาพร ผู้สูงวัย และกลุ่มทหารผ่านศึกที่ได้รับบาดเจ็บจากการรบและครอบครัว ให้มีอาชีพที่มั่นคง มีเกียรติ มีความรู้ในการประกอบธุรกิจการขายเครื่องดื่ม และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับครอบครัว โดยในอนาคตทางกลุ่ม ปตท. จะมุ่งเน้นในการส่งเสริมการสร้างความเป็นเจ้าของให้แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสอีกด้วย”

นายจอห์น บราวน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อโกด้า กล่าวว่า “Café Amazon for Chance เป็นโครงการริเริ่มที่ช่วยสร้างแรงบันดาลและช่วยสร้างสังคมที่เปิดกว้างสำหรับทุกคนมากยิ่งขึ้น ทั้งยังสนับสนุนและให้คุณค่ากับความสามารถที่หลากหลายของพนักงาน ซัพพลายเออร์ และพาร์ทเนอร์ของเรา ที่อโกด้า เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เป็นบริษัทแรกที่ร่วมมือกับโครงการ Café Amazon for Chance เนื่องจากเรามีความมุ่งมั่นที่จะทำงานตอบแทนสังคมในประเทศไทยอย่างยั่งยืนและเข้าถึงทุกคนมากยิ่งขึ้น ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนและตอกย้ำความมุ่งมั่นของเราที่จะมอบโอกาสทางวิชาชีพที่มีความหมายให้กับผู้คนที่มีความสามารถหลากหลายประเภทและเพื่อช่วยเหลือผู้คนจากภูมิหลังที่แตกต่างกันในการเชื่อมต่อและมีส่วนร่วมด้วยกัน บ่อยครั้งที่การเดินทางและการท่องเที่ยวอาจไม่จำเป็นต้องเกี่ยวกับการนั่งเครื่องบินไปยังประเทศใหม่ๆ แต่เป็นการที่เราจะได้เรียนรู้หรือรู้จักเชื่อมต่อกับผู้คนใหม่ๆรอบตัวที่คุณอาจจะไม่มีโอกาสได้เคยเชื่อมต่อมาก่อน และนั่นก็เป็นส่วนสำคัญของคาเฟ่ร้านนี้ และแน่นอนว่าการเชื่อมต่อกับผู้คนถือเป็นหัวใจหลักของภารกิจการเดินทางของอโกด้าเช่นกัน”

เมื่อวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 มีพิธีเปิดร้านกาแฟ Café Amazon for Chance สาขา The Offices @ Central World อย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจากคุณไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) คุณดวงพร เที่ยงวัฒนธรรม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กำกับดูแลองค์กรและกิจการพันธ์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) คุณจอห์น บราวน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อโกด้า จำกัด คุณไมเคิล ฮีธ อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานทูต สถานทูตสหรัฐอเมริกา คุณอิศเรศ จิราธิวัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายขาย บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) คุณนับดาว องค์อภิชาต ผู้อำนวยการกองประกวด Miss and Mister, Miss Queen and Mrs. Deaf Thailand และผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนเข้าร่วมพิธีเปิด

ซึ่งนอกจาก ร้าน Café Amazon For Chance สาขา The Offices @ Central World ยังตอกย้ำการนำร่องขายผลิตภัณฑ์เบเกอรีจากฝีมือผู้พิการในความดูแลของ มูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก หรือ Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD) ภายใต้ธุรกิจร้านกาแฟและเบเกอรีชื่อว่า “60+ Bakery and Chocolate Café” โดยร้านดังกล่าวเป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะคนพิการภาคธุรกิจอาหาร และสนับสนุน ‘ธุรกิจที่มีส่วนร่วมของคนพิการเพื่อคนทั้งมวล’ (disability-inclusive business) ให้คนพิการทุกประเภทสามารถพึ่งพาตัวเองได้ โดยมีการฝึกอาชีพทั้งด้านบาริสต้าและการทำเบเกอรี เพื่อให้ผู้พิการมีความรู้ติดตัวในการสร้างรายได้ สร้างอาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองได้และยังสามารถสานต่อไปยังธุรกิจส่วนตัวได้ในอนาคต

ปัจจุบันโครงการ Café Amazon for Chance ได้เปิดดำเนินการแล้วจำนวน 10 สาขา และมีแผนที่จะขยายผลต่อไปอีกหลายสาขาในปี 2564


แชร์ :

You may also like