เปิดแผนธุรกิจสู่ความยั่งยืน หลัง 3 สิงหาคมนี้ Uniqlo ประเทศไทย ประกาศ “งดแจกถุงพลาสติก”

หลังจากเดือนกันยายน 2562 Fast Retailing บริษัทแม่ของ Uniqlo ประกาศนโยบายมุ่งหน้าลดการใช้พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ภายในองค์กรและสินค้าให้ได้ 85% ก็มาถึงคราวของ Uniqlo ประเทศไทยที่จะเดินหน้าตามนโยบายนั้นด้วยการงดแจกถุงพลาสติก โดยเริ่มวันที่ 3 สิงหาคมนี้

- Advertisement -

จากเดิมที่แต่ละปี Uniqlo ประเทศไทย ใช้ถุงพลาสติกและแพ็กเกจจิ้งปีละ 9.3 ล้านชิ้น (ตัวเลขเดือนกุมภาพันธ์ 2562 – มีนาคม 2563) Uniqlo กำลังเดินตามรอยบริษัทแม่ด้วยเป้าหมายลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งลง จนเป็นที่มาการ ‘งดแจกถุงพลาสติก’ กับลูกค้า เริ่มต้นวันที่ 3 สิงหาคมนี้

คุณจันทร์จิรา ตอชะกุล ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัท ยูนิโคล่ (ประเทศไทย) อธิบายว่า “ประเทศไทยมีแผนจะใช้นโยบายนี้ตามไทม์ไลน์ของ Fast Retailing อยู่แล้ว แต่เนื่องจาก Covid-19 และเราก็อยากจะให้ทุกอย่างเกิดขึ้นสมูทที่สุด เพื่อสื่อสารกับลูกค้า ความเปลี่ยนแปลงจึงเกิดขึ้นในช่วงนี้”

ยูนิโคล่จะเปลี่ยนมาใช้ถุงกระดาษที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านการรับรองจาก FSC-Forest Stewardship Council) โดยถุงกระดาษดังกล่าวจำหน่ายในราคาถุงละ 2 บาท ซึ่งทางยูนิโคล่จะนำรายได้ส่วนหนึ่งบริจาคให้กับมูลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทย นโยบายนี้ ยูนิโคล่ที่ประเทศอื่นได้ดำเนินการไปก่อนหน้านี้แล้ว และผู้บริโภคก็ตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้น จนไม่ได้มี Nagative Feedback ใดๆ พร้อมกันนั้นยูนิโคล่ ยังจำหน่ายถุงผ้า ในราคา 60 บาท ซึ่งเป็นราคาเดียวกันทั้งไซส์ M และ L เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคนำถุงผ้าไปใช้ให้ได้มากที่สุด

จากการวางจำหน่าย “ถุงผ้า” ของยูนิโคล่นี้ ได้กลายเป็นกระแสในโซเชี่ยลมีเดีย มีการซื้อถุงผ้าที่เป็นผ้าพื้นธรรมดาของยูนิโคล่ไปเพ้นท์และจำหน่ายกันในกลุ่มแฟนๆ ยูนิโคล่ และคนหัวใจติสต์ทั้งหลายนำไปเพิ่มมูลค่า ซึ่งทั้งหมดนี้ ยูนิโคล่ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีกระตุ้นให้ผู้บริโภคพกถุงผ้า และนำกลับไปใช้ซ้ำ

นอกเหนือจากเรื่องของ “พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง” ยูนิโคล่ยังให้ความสนใจในเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น การผลิตยีนส์ที่ใช้นำ้ลดลง รวมทั้ง Up-Cycling ขยะพลาสติกจากขวด PET ให้นำมากลับผลิตเสื้อโปโล Dry-Ex ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ต้นทุนด้านการผลิตในปัจจุบันไม่ได้ลดลงหรืออาจจะเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำเมื่อใช้วัสดุรีไซเคิลเช่นนี้ แต่ก็ถือว่าเป็นการลงทุนด้านเทคโนโลยีเพื่ออนาคต ในสถานการณ์ที่ “ขยะพลาสติก” มีแต่จะเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกวันๆ

ยังมีเรื่อง “ทรัพยากรบุคคล” ที่ยูนิโคล่เคารพความแตกต่างหลากหลาย โดยตั้งเป้าหมายสูงสุดเอาว่าจะต้องมีผู้พิการทางร่างกายทำงานอยู่ในทุกๆ สาขาอย่างน้อย 1 คน ถึงแม้ตอนนี้จะยังทำไม่ได้ถึงขนาดนั้น แต่เป้าหมายเบื้องต้นที่ ต้องการช่วยเหลือสังคมด้วยการให้โอกาสผู้พิการมาร่วมงานในองค์กรได้เดินหน้าไปได้ 23 คนภายในปี 2563 นี้ ก็บรรลุผลแล้วตั้งแต่กลางปี

ทั้งหมดนี้คือการดำเนินงานธุรกิจอย่างยั่งยืนของยูนิโคล่ ภายใต้แนวคิด The Power of Clothing ที่เชื่อว่า “เสื้อผ้า” สามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้คนและสังคมได้

FYI: พันธกิจด้านความยั่งยืนของ Uniqlo มีแนวคิดทั้งหมด 3 ด้าน 1.People (ผู้คน) 2.Community(ชุมชน) 3.Planet (โลก)