HomePR Newsยูไนเต็ด เทคโนโลยี จับมือ กฎบัตรแห่งชาติ ลงนามข้อตกลงพัฒนาโครงสร้าง “สมาร์ทซิตี้ชาร์เตอร์” สร้างระบบเมืองอัจฉริยะต้นแบบของประเทศไทย [PR]

ยูไนเต็ด เทคโนโลยี จับมือ กฎบัตรแห่งชาติ ลงนามข้อตกลงพัฒนาโครงสร้าง “สมาร์ทซิตี้ชาร์เตอร์” สร้างระบบเมืองอัจฉริยะต้นแบบของประเทศไทย [PR]

แชร์ :

บริษัทยูไนเต็ด เทคโนโลยี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด หรือ (UTE) ภายใต้กลุ่มบริษัทเบญจจินดา ร่วมกับ กฎบัตรแห่งชาติ หรือ (National Charter) ซึ่งก่อตั้งโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เดินหน้าผนึกกำลังจัดประชุมลงนามข้อตกลงการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานด้านกายภาพดิจิทัลและแพลตฟอร์มการบริหารจัดการย่านอัจฉริยะ ภายใต้กรอบการพัฒนากฎบัตรเมืองอัจฉริยะ เพื่อวางแผนปฏิบัติการวิจัยพัฒนาเมืองและการปรับปรุงฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพและด้านดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ตามเจตนารมณ์และเป้าหมายที่วางไว้ ภายในงานยังมีการบรรยายสรุปโดย นายฐาปนา บุณยประวิตร กรรมการและเลขานุการกฎบัตรแห่งชาติ ในหัวข้อ “กรอบแนวคิดการพัฒนาย่านอัจฉริยะในพื้นที่เป้าหมายและการประมาณการผลกระทบทางเศรษฐกิจตามเป้าหมายกฎบัตรเมืองอัจฉริยะ” นอกจากนี้ยังมีการเสวนาวิชาการ ในหัวข้อ “ปักหมุดย่านอัจฉริยะนำไทยสู่ความเป็นเมืองนานาชาติ” โดยมีนายพิรชัย เบญจรงคกุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูไนเต็ด เทคโนโลยี เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด (UTE) ร่วมเป็นหนึ่งในการเสวนาครั้งนี้ในวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-12.30 ห้องวิภาวดีบอลลูมบี-ซี โรงแรมเซนทาราแกรนด์ เซ็นทรัลลาดพร้าว

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

แชร์ :

You may also like