HomePR Newsสิงห์อาสา ผนึก สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 จ.ปทุมธานี เปิดอบรม “ช่างไฟฟ้าบ้าน” สร้างอาชีพฝ่าวิกฤต [PR]

สิงห์อาสา ผนึก สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 จ.ปทุมธานี เปิดอบรม “ช่างไฟฟ้าบ้าน” สร้างอาชีพฝ่าวิกฤต [PR]

แชร์ :

เมื่อเร็วๆนี้ สิงห์อาสา โดย มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี และ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และสถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 จ.ปทุมธานี เปิดอบรมโครงการ “สิงห์อาสาอบรมสร้างอาชีพ” กลุ่มทักษะทางด้านงานช่าง ในหลักสูตร Home service and office skills ต่อเนื่อง เน้นหลักสูตรเรียนรู้ง่าย นำไปประกอบอาชีพได้ทันทีผ่านวิชาชีพด้านงานช่าง เริ่มหลักสูตรแรก ช่างไฟฟ้าบ้าน เป็นการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 12 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 14-15 ส.ค.63 ที่อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี มีผู้เข้าอบรมคลาสแรกเต็ม 40 ที่นั่ง โดยคุณธำรงค์ จุ้ยอินทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จำกัด ,คุณนนทพงศ์ ยอดทอง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 และดร.ศันสนีย์  สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี ร่วมเปิดโครงการ

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

สำหรับหลักสูตรช่างไฟฟ้าบ้าน เป็นการอบรมภาพรวมของอาชีพช่างไฟฟ้าและโอกาสทางการตลาด แบ่งเป็นการเรียนรู้ทฤษฎี มาตรฐานการติดตั้ง และความปลอดภัยทางด้านไฟฟ้า เรียนรู้วัสดุอุปกรณ์งานไฟฟ้า และการเลือกใช้งานให้เหมาะสม และการฝึกปฏิบัติการตั้งอุปกรณ์ทางไฟฟ้า และการเดินระบบไฟฟ้าภายในบ้าน การตรวจเช็คปลั๊ก สวิตช์ หลอดไฟ และการทดสอบเบรกเกอร์ชนิดต่าง ๆ จากทีมผู้เชี่ยวชาญสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1

ทั้งนี้ โครงการ “สิงห์อาสาอบรมสร้างอาชีพ” กลุ่มทักษะทางด้านงานช่าง ในหลักสูตร Home service and office skills ประกอบด้วย 6 หลักสูตร ได้แก่ 1.ช่างไฟฟ้าบ้าน 2.ช่างแอร์ 3.ช่างประปา 4.กราฟิกดีไซน์เบื้องต้น อบรมการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop และ Adobe Illustrator เบื้องต้น 5.ช่างคอมฯ 6.อี-คอมเมิร์ซ ทำธุรกิจออนไลน์ โดยได้รับความร่วมมือจาก 6 สถาบันการศึกษา ได้แก่ สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 จ.ปทุมธานี, วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี กรุงเทพฯ, วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี, มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี, มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.ขอนแก่น และมหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่ และการประปานครหลวง (สำนักงานใหญ่) สำหรับหลักสูตรต่อไปจะจัดขึ้นในวันที่ 29 ส.ค. 63 คือ ช่างแอร์ อบรมการดูแลและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ที่วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการอบรม ได้ที่เฟสบุ๊ค singha r-sa สิงห์อาสา

หลักสูตร Home service and office skills นับเป็นหลักสูตรที่ 7 ในโครงการสิงห์อาสาสร้างงาน สร้างอาชีพ ตามที่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ได้ประกาศนโยบายเร่งด่วนในการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ผ่านโครงการสิงห์อาสาทั่วประเทศ โดยได้เริ่มโครงการตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ในโครงการจ้างงาน สร้างรายได้ ผ่านการร่วมเป็นอาสาสมัครดูแลท้องถิ่นตนเอง ทั้งไฟป่า, ภัยแล้ง, และน้ำท่วม รวม 37 จังหวัด ทั่วประเทศ ต่อด้วยโครงการสิงห์อาสาอบรมสร้างอาชีพ กลุ่มทักษะทางด้านอาหาร ในหลักสูตร 10 เมนูยอดนิยมอร่อยง่ายๆ, หลักสูตรเครื่องดื่มร้อนเย็นเต็มสูตร และหลักสูตรสร้างตัวกับเมนูเดลิเวอรี่ ได้รับความสนใจจากประชาชนเข้ามารับการอบรมจำนวนมาก จนเต็มทุกที่นั่งในแต่ละหลักสูตร โดยจัดอบรมฟรีไปเมื่อเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ที่ผ่านมา

นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์โควิด-19 ระบาด บริษัทฯ ดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทั่วประเทศ ในรูปแบบของการจ้างงานและสร้างอาชีพ เป็นมูลค่าการช่วยเหลือรวมกว่า 200 ล้านบาท รวมทั้งการบริจาคเงินสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ให้แก่ 26 โรงพยาบาลหลักทั่วประเทศ และสนับสนุนอาหารและน้ำดื่มให้กับบุคลากรหลักๆ หลายแห่งทั่วประเทศ ทั้งนี้ ในอนาคตอันใกล้ บริษัทฯ ยังเตรียมหลักสูตรกลุ่มทักษะด้านวิสาหกิจชุมชนเพื่อช่วยอบรมสร้างอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนต่อไป


แชร์ :

You may also like