“ตลาดสี่มุมเมือง” ใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหาน้ำเสีย เติมออกซิเจน-อากาศ คืนน้ำดีให้แหล่งชุมชน [PR]

(จากซ้ายไปขวา) 1. คุณอมร พรหมมานอก ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง บริษัท ดอนเมืองพัฒนา จำกัด 2. คุณอนุชา ใจใสผู้อำนวยการ สายงานรักษาความสะอาด บริษัท ดอนเมืองพัฒนา จำกัด 3. คุณปณาลี ภัทรประสิทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสำนักกรรมการผู้จัดการ บริษัท ดอนเมืองพัฒนา จำกัด 4. คุณทรงกลด พุฒิกมลกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารตลาด บริษัท ดอนเมืองพัฒนา จำกัด 5. คุณกรณ์ ทิมละม่อม ผู้อำนวยการสายงานแรงงาน บริษัท ดอนเมืองพัฒนา จำกัด 6. คุณวีระ ปาโส ผู้จัดการฝ่ายรักษาความสะอาด บริษัท ดอนเมืองพัฒนา จำกัด

คุณปณาลี ภัทรประสิทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสำนักกรรมการผู้จัดการ และคุณทรงกลด พุฒิกมลกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานบริหารตลาด บริษัท ดอนเมืองพัฒนา จำกัด ผู้บริหารศูนย์กลางกระจายผักผลไม้ตลาดสี่มุมเมือง เปิดใช้ระบบบำบัดน้ำเสีย ภายใต้แนวคิดฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมคืนสู่ชุมชน

เป็นการแก้ปัญหาน้ำเสียอันเนื่องมาจากน้ำทิ้ง โดยลงทุน 40 ล้านบาท นำเทคโนโลยี Activated Sludge มาใช้เพื่อเติมออกซิเจนและอากาศ ซึ่งสามารถบำบัดน้ำเสียได้มากถึง 6,500 ลูกบากศ์เมตรต่อวัน พร้อมคืนน้ำดีให้กับแหล่งน้ำของชุมชนต่อไป

- Advertisement -