‘แพลทินัมกรุ๊ป’อุ้มรายย่อย ขยายเวลายกเว้นค่าเช่า 100% อีก 2 เดือน

หลังภาครัฐคลายล็อกระยะที่ 2 ให้หลายธุรกิจเปิดดำเนินการได้ รวมทั้งห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม แต่ยังต้องคุมเข้มการเว้นระยะห่าง จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ และระยะเวลา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ทำให้ลูกค้าใช้บริการยังไม่กลับมาเป็นปกติ ส่งผลต่อรายได้ของร้านค้า ในช่วงแรกของการปลดล็อกศูนย์การค้าส่วนใหญ่จึงยัง “ลดค่าเช่า”พื้นที่ให้กับร้านค้าต่างๆ เพื่อร่วมกันฝ่าวิกฤตินี้

- Advertisement -

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้บริหารศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์, ศูนย์การค้าเดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ราชประสงค์ และ เดอะ นีออน ไนท์ บาซาร์ ออกมาตรการ ช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยขยายเวลายกเว้นในส่วนของค่าเช่า 100% อีก 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 ที่ภาครัฐได้ออกประกาศให้กลับมาเปิดให้บริการได้ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาภาระและเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างกำลังใจให้ผู้ประกอบการร้านค้าสามารถกลับมาเปิดดำเนินธุรกิจได้อีกครั้ง

ที่ผ่านมาก็ได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการยกเว้นค่าเช่า ค่าบริการ และค่าส่วนกลางรายเดือน 100% สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยทุกราย นับตั้งแต่ภาครัฐประกาศปิดให้บริการชั่วคราวเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2563 และขยายระยะเวลายกเว้นค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มเติมมาเป็นระยะๆ ตามประกาศการแจ้งปิดศูนย์การค้าจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลาเกือบ 2 เดือน

นอกจากนี้ บริษัทยังมีมาตรการช่วยเหลือด้านการจัดกิจกรรมทางการตลาด โดยเน้นผ่านช่องทางออนไลน์เป็นหลัก ทั้งการไลฟ์สด การจัดโปรโมชั่น เพื่อส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายให้แก่ผู้ประกอบการ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอีกด้วย

ปัจจุบันพร้อมเปิดให้บริการแล้ว โดยมีมาตรการดูแลความปลอดภัยสูงสุด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า ผู้ประกอบการ และพนักงานทุกคน พร้อมทั้งติดตามนโยบายภาครัฐ และภาพรวมสถานการณ์ทั้งในและต่างประเทศอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมมาตรการช่วยเหลือที่เหมาะสมในระยะต่อไป