HomeBrand Move !!รัฐบาล ‘ขออนุญาต’ ให้การบินไทยยื่นศาลฟื้นฟูกิจการ ไม่ต้องลอยแพพนักงาน 20,000 คน

รัฐบาล ‘ขออนุญาต’ ให้การบินไทยยื่นศาลฟื้นฟูกิจการ ไม่ต้องลอยแพพนักงาน 20,000 คน

แชร์ :

หลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีการหารือแนวทางแก้ปัญหา “การบินไทย” มากว่า 2 สัปดาห์  ในการประชุม ครม. วันนี้ (19 พฤษภาคม)  พลเอกประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า มติ ครม. เห็นชอบให้ การบินไทย ยื่นขอศาลล้มละลายกลาง เพื่อฟื้นฟูกิจการ ภายใต้ พ.ร.บ.ล้มละลาย

Santos Or Jaune

ปัญหาการบินไทย ที่มีหนี้สะสมกว่า 2.4 แสนล้านบาท เป็นสิ่งที่ต้องรีบแก้ไขปัญหา ซึ่งมีอยู่ 3 ทางเลือก 1. รัฐหาเงินให้การบินไทยใช้ดำเนินการต่อ  2. ปล่อยล้มละลาย 3. ยื่นศาลฟื้นฟูกิจการ

ที่ผ่านมา การบินไทยมีแผนฟื้นฟูกิจการที่ทำเองอยู่แล้ว แต่อาจมีปัญหาฟื้นฟูไม่ได้มากนัก เพราะติด พ.ร.บ.แรงงาน และ พ.ร.บ.รัฐวิสาหกิจ  วันนี้จึงต้องหามาตรการที่เหมาะสม โดยพิจารณาร่วมกันใน คณะรัฐมนตรี และ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) แล้ว “เห็นชอบ” ให้การบินไทย เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟู ภายใต้กฎหมายล้มละลาย  ซึ่งเป็นหนทางปฏิบัติที่ดีที่สุด และมีขั้นตอนการดำเนินงานหลายขั้นตอนหลังจากนี้  รายละเอียดการฟื้นฟูจะเป็นไปตามที่ศาลกำหนด  เพื่อแก้ปัญหาภายในองค์กรและดำเนินงานตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป การปรับโครงสร้างการบินไทยที่ควรประสบความสำเร็จมานานแล้ว ก็จะเกิดขึ้นได้ในการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟู

“วันนี้ถึงเวลาแล้วที่เราต้องกล้าตัดสินใจ จึงขออนุญาตให้การบินไทยเข้าไปอยู่ภายใต้การคุ้มครองและเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูตามคำสั่งศาล ซึ่งศาลจะพิจารณาแต่งตั้งมืออาชีพ  เข้ามาบริหารและจัดการตามแผนฟื้นฟูการบินไทย”

การตัดสินใจให้ การบินไทย เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ เป็นวิธีการเดียวที่การบินไทยยังสามารถประกอบกิจการต่อได้  โดยไม่ปล่อยให้เข้าสู่สถานะล้มละลาย เพราะจะทำให้พนักงานกว่า 20,000 คน ต้องถูกลอยแพ คงไม่มีให้อยากให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น  รัฐบาลเองจะสนับสนุนกระบวนการฟื้นฟูการบินไทยเต็มที่  เพื่อให้ดำเนินกิจการต่อไปได้ แม้จะไม่ได้รับเงินจากรัฐบาลเหมือนฐานะการเป็นรัฐวิสาหกิจแบบเดิม

“อยากให้ทุกคนกลับไปคิดว่า เรามีการบินไทยเพื่ออะไรในช่วงที่ผ่านมา และการบินไทยควรเป็นองค์กรที่สร้างชื่อเสียง สร้างรายได้ให้คนไทย และมีความสามารถในการแข่งขัน สร้างความเข้มแข็งให้ตัวเองได้อย่างไร นี่คือพื้นฐานการตัดสินใจของผม ในการพิจารณาแก้ปัญหาการบินไทยวันนี้”

ทุกคนคาดหวังว่า เมื่อมีมืออาชีพเข้ามาช่วยบริหารจัดการแล้ว การบินไทยจะสามารถกลับมาเป็นสายการบินแห่งชาติ ที่คนไทยเคยภาคภูมิใจ และกลับมาเป็นองค์กรที่ช่วยสร้างความรุ่งเรืองให้ประเทศไทยได้

การบินไทยถือเป็นทูตวัฒนธรรมที่ดีในการช่วยโปรโมตประเทศไทยมายาวนานกว่า 60 ปี ผ่านการทุ่มเทการทำงานของคนจำนวนมาก จากรุ่นสู่รุ่น ไม่ว่าจะเป็นพนักงานตอนรับ นักบิน เจ้าหน้าที่ช่าง พนักงานภาคพื้น และส่วนงานอื่นๆ หวังว่าการช่วยเหลือให้การบินไทยเข้าสู่การฟื้นฟูภายใต้คำสั่งศาล และจะช่วยให้การบินไทยกลับมาเป็นสายการบินที่แข็งแกร่งได้อีกครั้ง

“การบินไทย”แจ้งยังทำธุรกิจปกติแม้เข้าฟื้นฟู

คุณจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองประธานกรรมการคนที่ 2 รักษาการแทนกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในวันนี้ (19 พฤษภาคม 2563) คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)  ดําเนินการตามแผนฟื้นฟูธุรกิจภายใต้กระบวนการฟื้นฟูกิจการของศาลล้มละลายกลาง โดยให้การบินไทยดําเนินกิจการตามปกติ

การเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการแม้จะเป็นการดําเนินการภายใต้พระราชบัญญัติล้มละลาย แต่ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายในการเลิกหรือชําระบัญชีบริษัท หรือไม่ได้มุ่งหมายให้บริษัท ต้องตกเป็นบุคคลล้มละลายแต่อย่างใด

ในทางตรงกันข้าม การเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการภายใต้กฎหมายในครั้งนี้ จะส่งผลให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของแผนฟื้นฟูธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพตามขั้นตอนต่างๆ ซึ่งมีกฎหมายรองรับและให้ความคุ้มครองอย่างเป็นธรรมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งบริษัทยังสามารถประกอบธุรกิจปกติต่อไปได้ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการขนส่งผู้โดยสารไปยังจุดหมายปลายทางของการบินไทยทั่วโลก หรือการขนส่งสินค้าไปรษณียภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะดําเนินการควบคู่ไปกับการฟื้นฟูองค์กรเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงานและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

“การบินไทยจะทำทุกวิถีทางเพื่อฝ่าวิกฤติครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นก้าวสําคัญในการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน และพร้อมกลับมาดําเนินกิจการและทําการบินทันทีเมื่อสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 คลี่คลายลงแล้ว”


แชร์ :

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการตกลงอ่านเพิ่มเติม