Home PR News เทสโก้ โลตัส เสริมกำลังใจทัพหน้าสู้วิกฤตโควิด-19 ส่งมอบสิ่งของที่จำเป็น แก่ครอบครัวบุคลากรทางการแพทย์ [PR]

เทสโก้ โลตัส เสริมกำลังใจทัพหน้าสู้วิกฤตโควิด-19 ส่งมอบสิ่งของที่จำเป็น แก่ครอบครัวบุคลากรทางการแพทย์ [PR]

นายสมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย ประธานกรรมการบริหาร เทสโก้ โลตัส (ที่ 3 จากซ้าย) และ นางสาวสลิลลา สีหพันธุ์ ประธานกรรมการฝ่ายกิจการบรรษัท เทสโก้ โลตัส (ที่ 2 จากซ้าย) พร้อมด้วยเพื่อนพนักงานเทสโก้ โลตัส เป็นตัวแทนมอบชุดของขวัญบรรจุสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ให้แก่ครอบครัวแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี

โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี รับมอบ  ภายใต้โครงการ “ครอบครัวไทย สู้ไปด้วยกัน” เทสโก้ โลตัส มอบชุดของขวัญทั้งหมด 7,000 ชุดให้กับ 30 โรงพยาบาลทั่วประเทศ นอกจากนั้น ยังได้มอบการ์ดให้กำลังใจและคำขอบคุณจากลูกค้าและประชาชน ทั้งนี้ การให้การสนับสนุนโรงพยาบาลทั่วประเทศ เป็นหนึ่งในพันธกิจ 3 ประการของเทสโก้ โลตัส ในการช่วยให้สังคมไทยฝ่าฟันวิกฤติโควิด-19 ไปได้อย่างสำเร็จ กล่าวคือ ดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงาน จัดหาสินค้าที่จำเป็นและอาหารให้เพียงพอในราคาที่เอื้อมถึงสำหรับประชาชน และช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบ จนถึงปัจจุบัน เทสโก้ โลตัส ใช้งบประมาณในการดำเนินการตามพันธกิจ 3 ประการไปแล้ว รวมกว่า 120 ล้านบาท

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ตกลง อ่านเพิ่มเติม