กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนสังคม ผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน [PR]

นายอัศวิน – นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี เปิดเผยว่า ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นนั้น เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลและสนับสนุนสังคมเพื่อผ่านพ้นสู้วิกฤตินี้ไปด้วยกัน ผ่านการมีส่วนร่วมในด้านสำคัญต่างๆ ดังนี้

- Advertisement -

ด้านสังคมได้จัดมอบแอลกอฮอล์ ภายใต้แบรนด์ BJC Hygienist ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ที่เป็น “แนวหน้า” ในการทำงานหนัก ทุ่มเท เสียสละ อุทิศตนในการรักษาผู้ป่วย ช่วยเหลือชุมชน

กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี สนับสนุนผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคให้กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่

ด้านการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ซึ่งพระภิกษุ- สามเณรถือเป็นอีกกลุ่มบุคคลในสังคมที่ได้รับผลกระทบในการปฏิบัติกิจของสงฆ์ต่างๆ ผ่านการถวายหน้ากากอนามัยแด่พระภิกษุ–สามเณร มากกว่า 20 วัดทั่วกรุงเทพฯ อาทิ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เป็นต้น เพื่อความปลอดภัยในกิจวัตรประจำวันของพระสงฆ์ ทั้งยังบริจาคข้าวสารและน้ำดื่ม สนับสนุนโรงทานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนการระดมพลจิตอาสา บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ห้างค้าปลีกในกลุ่มบีเจซี ร่วมลงพื้นที่ทำความสะอาดบริเวณศาสนสถาน ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ณ วัดต่างๆในกรุงเทพฯ

ด้านพนักงานซึ่งเป็นหัวใจขององค์กร โดยการมอบหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ ให้แก่พนักงาน เพื่อดูแลและป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัส การขยายวงเงินรักษาพยาบาลพิเศษให้แก่พนักงานในกรณีติดเชื้อเพื่อเพิ่มความคุ้มครองการรักษา รวมถึงประกาศปรับรูปแบบการทำงานให้สามารถทำงานจากที่บ้าน (work from home) ตลอดจนปรับเปลี่ยนวิธีการประชุมต่าง ๆ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

พร้อมกันนี้ ยังนึกถึงชาวต่างชาติในไทย โดยได้มอบหน้ากากอนามัยและผลิตภัณฑ์เจลล้างมือแอลกอฮอล์ แก่สถานเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆ อาทิ อังกฤษ, ฝรั่งเศส, อิตาลี, กัมพูชา, มาเลเซีย และเวียดนาม เพื่อนำไปใช้ป้องกันและลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโรคโควิด-19 ถือเป็นการส่งต่อความห่วงใยอย่างทั่วถึง ตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่นสู่ระดับหน่วยงานระหว่างประเทศ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและพร้อมร่วมมือในมาตรการต่างๆจากภาครัฐ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะร่วมกันก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันและเป็นกำลังใจให้แก่ทีมแพทย์พยาบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย