HomePR NewsBeko ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศไทย ต่อสู้กับเชื้อไวรัส COVID-19 [PR]

Beko ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศไทย ต่อสู้กับเชื้อไวรัส COVID-19 [PR]

แชร์ :

Beko แบรนด์ผู้นำตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน นำโดย คุณพรชัย ตระกูลเตชะเดช ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและวางแผนผลิตภัณฑ์ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บริษัท เบโค ไทย จำกัด (ซ้าย) ทำการส่งมอบตู้เย็น เครื่องซักผ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กให้แก่โรงพยาบาล เพื่อช่วยรักษาสุขอนามัยที่ดีของเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่เสียสละและอุทิศตนในการดูแลรักษาผู้ป่วยจากเชื้อไวรัส COVID-19 โดยมี ผศ.นพ.ปรีดิ์ นิมมานนิตย์ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ ฝ่ายการคลัง โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เป็นผู้แทนในการรับมอบสิ่งของบริจาค ณ อาคาร ม.ร.ว.สุวพรรณ สนิทวงศ์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

“Beko ตระหนักดีถึงความทุ่มเทและเสียสละของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ทำงานอย่างหนักภายในโรงพยาบาลเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วย เราจึงต้องการมอบน้ำใจครั้งนี้เพื่อสนับสนุนและให้กำลังใจทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากเราเข้าใจดีว่าขณะนี้ทุกคนกำลังทำงานภายใต้ความกดดันและความเครียดที่นับวันจะทวีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งของบริจาคในครั้งนี้จะช่วยให้ชีวิตในแต่ละวันของบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะสิ่งจำเป็นอย่างการซักชุดทำงานให้ปราศจากเชื้อโรคและการเก็บอาหารให้สดและสะอาด ซึ่งเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยคลายความเครียดให้บุคลากรและเจ้าหน้าให้มีกำลังใจในการดูแลผู้ป่วยได้ดียิ่งขึ้น Healthy Living คือหัวใจสำคัญของ Beko ซึ่งเราต้องการสนับสนุนในส่วนที่เราช่วยได้ให้มากที่สุด” กล่าวโดย คุณพรชัย ตระกูลเตชะเดช ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและวางแผนผลิตภัณฑ์ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บริษัท เบโค ไทย จำกัด

Beko ได้บริจาคเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำเป็นแก่โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลจำนวน 5 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์, สถาบันบำราศนราดูร, โรงพยาบาลบางขุนเทียน, โรงพยาบาลบางบัวทอง และโรงพยาบาลพระนั่งเกล้านอกจากนี้ Beko ยังได้ให้การสนับสนุนโรงพยาบาลในจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศไทย ได้แก่ โรงพยาบาลสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่, โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด, โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา, และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา จังหวัดยะลา

โดยเครื่องใช้ไฟฟ้าที่บริจาคในครั้งนี้จะนำไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่และผู้ป่วยของโรงพยาบาลต่อไป


แชร์ :

You may also like