สำรวจพบ 58% ของชาวไต้หวันไม่อยากใช้คูปองปลุก “การท่องเที่ยว”

จากที่รัฐบาลไต้หวันวางแผนจะทุ่มเงิน 2.3 พันล้านเหรียญไต้หวันในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส Covid-19 อย่างรุนแรงด้วยการแจกคูปองในรูปแบบต่าง ๆ ไปตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์นั้น ล่าสุดมีผลการสำรวจจาก Cathay Financial Holdings พบว่า 58% ของผู้ตอบแบบสอบถามบอกว่า พวกเขาไม่อยากใช้คูปองที่พักโรงแรม เมื่อเทียบกับคูปองประเภทอื่น ๆ ที่ทางการมอบให้

- Advertisement -

โดยคูปองที่ทางการไต้หวันมอบให้ประชาชนนั้นแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ประกอบด้วย คูปองสำหรับใช้ที่ตลาดกลางคืน ร้านอาหาร ย่านธุรกิจ สถานที่ท่องเที่ยวหรือกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม และโรงแรมที่พัก

ส่วนคูปองที่ประชาชนสนใจมากที่สุดนั้น การสำรวจพบว่าเป็นคูปองร้านอาหาร 31.3% รองลงมาคือคูปองสำหรับใช้ที่ตลาดกลางคืน 24.4% และคูปองสำหรับใช้ในย่านธุรกิจตามมาเป็นอันดับสามที่ 22.2% ส่วนคูปองสำหรับใช้ในสถานที่ท่องเที่ยวนั้นมีผู้สนใจเพียง 3.9% เท่านั้น

ไม่เพียงเท่านั้น การสำรวจของ Cathay Financial Holdings ยังพบด้วยว่า 87% ของผู้ตอบแบบสอบถามรู้สึกว่า เศรษฐกิจของไต้หวันแย่กว่าเมื่อ 6 เดือนก่อนหน้า ซึ่งสอดคล้องกับตัวเลขของทางการไต้หวันที่พบว่า อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นติดต่อกันสองเดือนแล้ว (ตัวเลขผู้ว่างงานเดือนมีนาคมพบว่าอยู่ที่ 445,000 คน เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2,000 คน) และอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือภาคการบริการ ส่วนตัวเลขผู้มีงานทำของไต้หวันปัจจุบันอยู่ที่ 11.51 ล้านคน ลดลงจากเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ราว 10,000 คนเช่นกัน

นอกจากนั้น ยังพบว่าปัจจุบัน มีชาวไต้หวัน 261,000 คนที่ทำงานน้อยกว่า 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์หรือเพิ่มขึ้น 15.48% เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ด้วย

Source

Source

Source