King Power แจงผู้ที่เสียชีวิต Covid-19 เป็นพนักงานบริษัทคู่ค้า ปิด “สาขาศรีวารี” ชั่วคราว

กลุ่มบริษัทคิง เพาเวอร์ ชี้แจงกรณีมีผู้เสียชีวิตจากไวรัส Covid-19 พบเป็นพนักงานของบริษัทคู่ค้า โดยดำเนินการปิดบริการสาขาศรีวารีชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 6 ก.พ. ถึงปัจจุบัน

- Advertisement -

 จากประกาศกระทรวงสาธารณสุข กรณีมีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อ COVID-19 กรณีดังกล่าวกลุ่มคิง เพาเวอร์ ได้ตรวจสอบพบว่า เป็นพนักงานส่งเสริมการขายสินค้า (PC-Product Consultant) ของบริษัทคู่ค้า ที่มีสินค้าจำหน่ายในสาขาศรีวารี มีอาการไข้ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2563 โดยรับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งระบุว่าเป็นไข้หวัดใหญ่ ในวันที่ 29 มกราคม 2563 อาการดีขึ้นจึงกลับมาทำงาน

ภายหลังในช่วงเย็นมีอาการป่วย จึงเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง และแจ้งลางานกับต้นสังกัดด้วยโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2563

หลังจากนั้นในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ถูกส่งตัวไปสถาบันบำราศนราดูร แพทย์ตรวจพบไวรัส COVID-19 ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ทางบริษัทฯ จึงปิดให้บริการสาขาศรีวารีเป็นต้นมา และให้ทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าตรวจบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงและผู้ที่ทำงานที่สาขาศรีวารีเป็นที่เรียบร้อยในวันเดียวกัน จากนั้นก็ดำเนินการทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ โดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส (H1N1- COVID-19) มาโดยตลอด

เหตุการณ์ดังกล่าว ถึงแม้ผู้เสียชีวิตจะไม่ได้เป็นพนักงานในสังกัดบริษัทฯ โดยตรง แต่เมื่อทราบข่าว บริษัทฯ มิได้นิ่งนอนใจให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถ

อนึ่ง สาเหตุของผลกระทบจาก COVID-19 ทำให้มีผู้เข้าใช้บริการที่สาขาศรีวารีลดลงเป็นจำนวนมากนับแต่ปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา รวมถึงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามที่เรียนไว้ข้างต้น สาขาศรีวารีจึงได้ปิดให้บริการเป็นการชั่วคราวนับแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 จนถึงปัจจุบัน

รวมทั้งมีมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 อย่างเข้มงวด บริษัทฯ ได้ดำเนินการ พ่น อบ น้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส (H1N1- COVID-19) ที่สาขาศรีวารี มาตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2563 ซึ่งสาขาอื่นๆ ได้มีการดำเนินการเช่นเดียวกัน โดยการพ่น อบ น้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส (H1N1- COVID-19) โดยเฉพาะเป็นมาตรฐานที่บริษัทฯ ดำเนินการทุกสัปดาห์ นอกเหนือแนวทางดูแลด้านอื่นๆ ตั้งแต่การดูแลพื้นที่ และพนักงาน ตรวจวัดไข้รวมถึงให้ปฎิบัติตามประกาศของทางกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

บริษัทฯ มีความห่วงใยและยืนยันในความมุ่งมั่นดำเนินการป้องกัน ควบคุม เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า คู่ค้า พนักงาน อย่างสูงสุด เพื่อร่วมกันก้าวผ่านวิกฤตไวรัส COVID-19 นี้ไปด้วยกันอย่างดีที่สุด