‘อสมท’ สิ้นสุดสัญญาสัมปทาน ‘ช่อง 3’ เที่ยงคืน 25 มี.ค.2563 ยุติทีวีแอนะล็อก 50 ปี

สิ้นสุดสัญญาร่วมดำเนินกิจการ “ช่อง 3” ยุติทีวีแอนะล็อกช่องสุดท้าย เที่ยงคืนวันที่ 25 มี.ค.2563 เตรียมส่งมอบทรัพย์สินให้ “อสมท”  ส่วนคลื่นวิทยุ FM 105.5 MHz  ให้ บีอีซี-เทโร เช่าออกอากาศต่อ

- Advertisement -

คุณเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ตามที่ บริษัท บางกอก  เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด ได้รับสัมปทานจากองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย ในชื่อ “ไทยทีวีสีช่อง 3” เพื่อส่งสัญญาณโทรทัศน์ทั่วประเทศ โดยช่อง 3 และช่อง 9 ใช้ดาวเทียมอินเทลแซท ซึ่งบริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์  จำกัด  เป็นผู้ร่วมดำเนินกิจการส่งโทรทัศน์สี กับ บริษัท ไทยโทรทัศน์ จำกัด (เดิม) ตามสัญญาร่วมดำเนินกิจการส่งโทรทัศน์สี ลงวันที่ 4 มีนาคม 2511

ต่อมา บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด ได้ทำสัญญาร่วมดำเนินกิจการส่งโทรทัศน์สีกับ องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2521 ซึ่งแปลงสภาพเป็นบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) โดยมีการแก้ไขสัญญาเพิ่มเติมรวม 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2525 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2520 และครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2532

วันนี้ (25 มีนาคม 2563) สัญญาร่วมดำเนินกิจการส่งโทรทัศน์สี  ระหว่าง บมจ.อสมท กับ บริษัท บางกอก เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด ได้สิ้นสุดลง  หลังจากได้ร่วมดำเนินสัญญามาตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2523 ส่งผลให้ไทยทีวีสี ช่อง 3 จะยุติการแพร่ภาพทีวีแอนะล็อกเป็นช่องสุดท้ายของประเทศไทย หลังจากได้ออกอากาศมายาวนานกว่า 50 ปี

บริษัท บางกอก เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด จะต้องส่งมอบทรัพย์สินในสภาพที่สามารถดำเนินการต่อไปได้ตามปกติ และส่งมอบสถานที่ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่สัญญาสิ้นสุด สำหรับบุคลากรของ บมจ.อสมท ซึ่งมีหน้าที่ดูแลสถานีเครื่องส่งแอนะล็อกในพื้นที่ ยังคงปฏิบัติหน้าที่ดูแลสถานีเครื่องส่งดิจิทัลต่อไป

สำหรับสัญญาเช่าเวลาจัดรายการและโฆษณาวิทยุคลื่น FM 105.5 MHz  ตามสัญญาร่วมดำเนินกิจการฯ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2539 ถึง 31 มกราคม 2563  คณะกรรมการ กสทช. ได้มีมติอนุมัติให้ บมจ.อสมท  ใช้คลื่น FM 105.5 MHz ประกอบกิจการไปก่อน ซึ่ง บมจ.อสมท ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมจัดรายการกับบริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด  เพื่อให้การออกอากาศเป็นไปอย่างต่อเนื่องต่อไป

หลังการสิ้นสุดสัญญาร่วมดำเนินกิจการส่งโทรทัศน์สีช่อง 3 ระบบแอนะล็อกในเที่ยงคืน วันที่ 25 มีนาคม 2563 ผู้ชมรับชมช่อง 3 ต่อเนื่องในระบบทีวีดิจิทัล ช่อง 33 HD