HomeBrand Move !!สิงห์ปรับโครงสร้าง ‘สันติ’ ขยับขึ้นตำแแหน่งใหม่ ‘ประธานกรรมการบริหาร’ ยังคุมนโยบายทั้งกลุ่มบุญรอดฯ

สิงห์ปรับโครงสร้าง ‘สันติ’ ขยับขึ้นตำแแหน่งใหม่ ‘ประธานกรรมการบริหาร’ ยังคุมนโยบายทั้งกลุ่มบุญรอดฯ

แชร์ :

ลือสะพัดกันอย่างหนักสำหรับข่าวการปรับทัพครั้งใหญ่ของกลุ่มบุญรอดฯ โดยเฉพาะกระแสข่าวการตั้งผู้บริหารคนใหม่ มานั่งในตำแหน่งเดิมของ “หัวสิงห์” อย่างคุณสันติ ภิรมย์ภักดี ก่อนทุกอย่างจะกระจ่างชัด เมื่อมีเอกสารอย่างเป็นทางการจากกลุ่มบุญรอดฯ ที่อธิบายรายละเอียดถึงการปรับโครงสร้างองค์กรครั้งใหม่นี้ออกมา ในช่วงกลางดึกของวันที่ 27 มีนาคม 2563

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

สำหรับการแต่งตั้งตำแหน่งใหม่ภายในกลุ่มบุญรอดฯ ครั้งนี้นั้น กรรมการผู้จัดการใหญ่ คนเดิมอย่าง​ คุณสันติ ภิรมย์ภักดี​ จะขยับขึ้นไปดำรงตำแหน่ง ‘ประธานกรรมการบริหาร’ เพื่อคุมนโยบายบริหาร ทิศทาง และเป้าหมายธุรกิจในกลุ่มบุญรอดฯ พร้อมกับให้ คุณจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี มาดำรงตำแหน่ง ‘กรรมการผู้จัดการใหญ่’​ แทน มีผลตั้งแต่ 27 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา   

ทั้งนี้ เอกสารชี้แจงอย่างเป็นทางการจาก บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด อธิบายรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวว่า

คณะกรรมการบริษัทบุญรอดฯ มีมติแต่งตั้ง “สันติ ภิรมย์ภักดี” ขึ้นดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร คุมนโยบายบริหาร ทิศทาง และเป้าหมายธุรกิจในกลุ่มบุญรอดฯ

โดย “นายวุฒา ภิรมย์ภักดี” ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ลงนามการแต่งต้ังดังกล่าว โดยให้การปรับตำแหน่งใหม่มีผลตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2563

สำหรับตำแหน่งที่มีการแต่งตั้ง คือ
นายสันติ ภิรมย์ภักดี ขึ้นดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร จากเดิมตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อกำกับดูแลนโยบายบริหาร ทิศทางและเป้าหมายของธุรกิจในกลุ่มบุญรอดฯ

พร้อมกันนี้ได้แต่งตั้ง

นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ขึ้นดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ จากเดิมตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

คุณจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ คนใหม่

โดยโครงสร้าง ผู้บริหารของบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด เป็นดังนี้
นายวุฒา ภิรมย์ภักดี ประธานกรรมการ
นายปิยะ ภิรมย์ภักดี รองประธานกรรมการ
นายวาปี ภิรมย์ภักดี รองประธานกรรมการ
นายสันติ ภิรมย์ภักดี ประธานกรรมการบริหาร
นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี กรรมการผู้จัดการใหญ่
นายโรจน์ฤทธิ์ เทพาคำ กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายพลิษศร์ ภิรมย์ภักดี กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายภูริต ภิรมย์ภักดี กรรมการ
นายปิติ ภิรมย์ภักดี กรรมการ
นายวรวุฒิ ภิรมย์ภักดี กรรมการ

สำหรับในส่วนของผู้บริหาร บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย
นายวุฒา ภิรมย์ภักดี ประธานกรรมการ
นายภูริต ภิรมย์ภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายวรวุฒิ ภิรมย์ภักดี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


แชร์ :

You may also like