ไปรษณีย์ไทย แต่งตั้ง “ก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร” รองเลขา กสทช. นั่ง “กรรมการผู้จัดการใหญ่” คนใหม่

ก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร

คณะกรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มีมติแต่งตั้ง ให้ “ก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร” ดำรงตำแหน่ง “กรรมการผู้จัดการใหญ่” และกรรมการบริษัท โดยการดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ มีวาระ 4 ปี มีผลตั้งแต่ วันที่ 2 มี.ค.2563 เป็นต้นไป

- Advertisement -

คุณก่อกิจ มีประสบการณ์ทำงานกว่า 30 ปี มีความรู้ความชำนาญหลากหลายด้าน เคยดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

โดยก่อนที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด คุณก่อกิจ ได้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สายงานกิจการโทรคมนาคม มาตั้งแต่ปี 2555 ถึงปัจจุบัน

นอกจากนี้ยังเคยปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจสำคัญของประเทศ เช่น หัวหน้าคณะทำงานประมูลเบอร์มือถือสวย หัวหน้าคณะทำงานจัดทำหลักเกณฑ์และประมูลคลื่นและจัดสรรคลื่น 900 MHz 1880 MHz 700 MHz 2600 MHz 26GHz ที่ทำรายได้เข้ารัฐกว่า 5 แสนล้านบาท