จบคลื่นแรก! ประมูล 5G คลื่น 700 MHz 3 ใบอนุญาต ราคาพุ่งเกือบเท่าตัว ปิดที่ 51,459 ล้านบาท

เช้าวันนี้ (16 ก.พ.2563) กสทช. จัดประมูลคลื่นความถี่ 5G แบบ Multi Brand รวม 4 คลื่น คือ คลื่น  700 MHz  คลื่น 2600 MHz  คลื่น 26 GHz  และ คลื่น 1800 MHz  โดยมีโอเปอเรเตอร์ 5 ราย คือ AIS TRUE DTAC  CAT และ TOT เข้าร่วมประมูล 3 คลื่น โดยคลื่น 1800 MHz ไม่มีคนประมูล

- Advertisement -

การประมูล 5G  เริ่มที่คลื่น 700 MHz  ประมูล 3 ใบอนุญาต (ใบละ 2×5 MHz) ราคาขั้นต่ำใบอนุญาตละ 8,792 ล้านบาท เพดานประมูลสูงสุดของผู้ประมูลอยู่ที่รายละ 3 ใบ รวมราคาเริ่มต้นประมูลเป็นเงิน 26,376 ล้านบาท (รวมราคาก่อนประมูล)

คลื่น 700 MHz  มีโอเปอเรเตอร์ เข้าประมูล (Bidder) 3 ราย คือ  AIS, TRUE, CAT (กสท โทรคมนาคม) วิธีการประมูล  Bidder กดเพิ่มราคารอบละ 440 ล้านบาท  ไปเรื่อยๆ ประมูลรอบละ 20 นาที (Bidder สามารถใช้ฟีเจอร์กดเร่งเวลาให้จบรอบก่อน 20 นาทีได้ เพื่อเร่งเวลาประมูลต่อรอบให้จบเร็วขึ้น)

สิ่งที่ Bidder ต้องทำในรอบแรก คือ กดเข้าร่วมประมูล และกดแสดงความต้องการ “จำนวนใบอนุญาต”  หลังจากนั้นรอบต่อๆ ไป  “กดลด” จำนวนใบอนุญาตได้ แต่ “กดเพิ่ม” ไม่ได้  การประมูลจะจบลงเมื่อ  Bidder กดจำนวน “ใบอนุญาต”  ที่ต้องการ “เท่ากับ” จำนวนที่เปิด “ประมูล” คือ 3 ใบอนุญาต

รอบ 1 ราคา 9,232  ล้านบาท  Bidder ทุกรายกดยอมรับประมูลครั้งแรก และกดจำนวนใบอนุญาตที่ต้องการประมูลรวม 6 ใบ (เกินจำนวนประมูล 3 ใบ)  รอบ 2 ราคา 9,672  ล้านบาท  Bidder กดต้องการใบอนุญาตลดเหลือ 4 ใบ ยังเกิน 1 ใบ

จากนั้นรอบ 3 ถึง รอบ 19  ผู้เข้าร่วมประมูลยังมีความต้องการเกินอยู่ 1 ใบ อนุญาต และมาถึงรอบ 20 เวลา 11.58 น.ผู้เข้าร่วมประมูลกดประมูลเหลือ 3 ใบอนุญาต เท่ากับ “จบการประมูล” ที่ราคา 17,153  ล้านบาท ต่อใบอนุญาต รวม 3 ใบอนุญาต มูลค่า 51,459  ล้านบาท 

นั่นเท่ากับว่าการประมูลคลื่น 700 MHz คลื่นแรก ซึ่งราคารวมขั้นต่ำ 3 ใบอนุญาตอยู่ที่  26,376 ล้านบาท สรุปราคาประมูลพุ่งไปที่ 51,459  ล้านบาท หรือราคาเพิ่มขึ้น 95%  ราคาประมูลนี้ยังไม่รวม VAT