เปิดโผ Valentine’s Day คนรัก Gen ไหน สายเปย์ตัวจริง

วินาทีที่เข้าสู่วันที่ 14 ก.พ. “คู่รัก” เรียกว่าวันวาเลนไทน์ … ดอกไม้ต้องมา ของขวัญต้องมี ดินเนอร์ต้องจอง ส่วน “คนโสด” สาย Strong บอกชีวิตดี๊ดี ไม่เปลืองเงิน ตามดูพฤติกรรม Gen ไหนจับจ่ายหนักสุดในวันแห่งความรัก บอกเลย “รุ่นใหญ่” ไม่ธรรมดา

- Advertisement -

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม “สำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายผ่านออนไลน์ของคนไทยในช่วง Valentine’s Day ปี 2563” ผ่านระบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 30 ม.ค.-9 ก.พ. 2563 จำนวน 573 คน

ผลสำรวจพบว่ามากกว่าครึ่ง หรือ 51% บอกว่าจะซื้อของขวัญหรือใช้บริการออนไลน์ ในช่วงวันวาเลนไทน์ปีนี้

สินค้าที่เลือกซื้อมากที่สุด 3 อันดับแรก

  1. เครื่องแต่งกาย ได้แก่ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า
  2. ดอกไม้
  3. เครื่องประดับ

บริการออนไลน์ ที่คู่รักจะเลือกใช้มากสุด 3 อันดับแรก

  1. รับ-ส่งสินค้าหรือพัสดุ
  2. บริการสั่งอาหาร
  3. จองที่พัก โรงแรม

ช่วงวันวาเลนไทน์นี้ “คนมีคู่” จะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าคนโสดถึง 45% โดยมียอดการใช้จ่ายเฉลี่ย 1,199 บาท ขณะที่คนโสดมียอดใช้จ่ายเฉลี่ยเพียง 828 บาท

คนรัก Gen ไหน สายเปย์ตัวจริง

จากผลการสำรวจพบว่า คนรักในกลุ่ม Gen X (อายุ 39-54 ปี) จ่ายหนักสุด มียอดการใช้จ่ายออนไลน์ เฉลี่ย 1,585 บาท โดยของขวัญที่นิยมเลือกซื้อมากที่สุดคือ เสื้อผ้า กระเป๋า และรองเท้า

รองลงมาคือ คนรักในกลุ่ม Baby Boomer (อายุ 55-73 ปี) มียอดใช้จ่ายเฉลี่ย 1,156 บาท ของขวัญที่นิยมเลือกซื้อมากที่สุดคือ ดอกไม้

ส่วนคนรัก Gen Y (อายุ 19-38 ปี) มียอดใช้จ่ายเฉลี่ย 1,225 บาท ของขวัญที่นิยมเลือกซื้อมากที่สุด คือ เสื้อผ้า กระเป๋า และรองเท้า

สุดท้ายคือ คนรักในกลุ่ม Gen Z (อายุต่ำกว่า 19 ปี) มียอดใช้จ่ายเฉลี่ย 387 บาท และของขวัญที่นิยมเลือกซื้อมากที่สุด คือ เสื้อผ้า กระเป๋า และรองเท้า

เพศไหนใช้จ่ายมากที่สุด

การสำรวจพบว่าคือ เพศหญิง ใช้จ่ายผ่านออนไลน์ เพื่อวันแห่งความรัก เฉลี่ย 1,343 บาท รองลงมาคือ เพศชาย ใช้จ่ายเฉลี่ย 916 บาท และท้ายที่สุด เพศทางเลือก ใช้จ่ายเฉลี่ย 700 บาท ตามลำดับ