‘บำรุงราษฎร์’ ซัดกลับ ไม่คิดว่า BDMS จะซื้อหุ้นเพิ่ม เตรียมหารือคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า

หลังจากช่วงเช้าวันนี้ (27 ก.พ.) มีการประกาศ “บิ๊กดีล”  บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ  บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (BH) ในราคาหุ้นละ 125 บาท หรือราคาที่สูงขึ้นแต่ไม่เกิน 20%  คาดต้องใช้เงินราว 8.56 หมื่นล้านบาท ถึง 1.02 แสนล้านบาท (ปัจจุบัน BDMS เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 ใน BH อยู่แล้ว สัดส่วน 24.92% )

- Advertisement -

ต่อมาช่วงเย็นวันเดียวกัน โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์  ได้ส่งหนังสือถึงตลาดฯ เช่นกัน โดยระบุว่า BDMS “ไม่มีการแจ้งบริษัทก่อน” ว่าจะเข้าซื้อหลักทรัพย์ โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer) ในหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท

ขอชี้แจ้งว่าผู้บริหารของ BH  ไม่คาดคิดและไม่เคยทราบเรื่องการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยสมัครใจมาก่อน

ในอดีต BH และ BDMS ต่างดำเนินธุรกิจอย่างอิสระต่อกันและปราศจากการประสานความร่วมมือทางธุรกิจใด ๆ นอกจากนี้บริษัทเห็นว่าทั้งสองกลุ่มโรงพยาบาลดำเนินธุรกิจที่แข่งขันกัน และต่างก็เป็นผู้นำในธุรกิจด้านการแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์ (Medical Tourism) และการบริการทางการแพทย์ตติยภูมิให้กับกลุ่มลูกค้าระดับกลางถึงระดับสูง

ทั้งนี้ บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญที่ผู้บริโภคพึงได้รับการบริการทางการแพทย์ตติยภูมิภายใต้การแข่งขันอย่างเป็นธรรม ดังนั้น บริษัทจะขอเข้าปรึกษาและให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (กขค.) เพื่อชี้แจงถึงสภาพการแข่งขันในธุรกิจด้านการแพทย์ในปัจจุบัน และขอความชัดเจนในเชิงนโยบายเกี่ยวกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โดย BDMS ดังกล่าว

บริษัทแนะนำให้ผู้ถือหุ้นติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าทำรายการจากทั้ง BH และ BDMS อย่างใกล้ชิดและอย่างระมัดระวัง นอกจากนี้ บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจะมีการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำคำเสนอซื้อ และนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในช่องทางที่เหมาะสมต่อไป

FYI : เมื่อวันที่ 26 ก.พ.2563 หุ้น BH อยู่ที่ 112 บาท วันที่ 27 ก.พ. หลังจาก BDMS ประกาศเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ BH ที่ราคา 125 บาท หรือราคาที่สูงขึ้นแต่ไม่เกิน 20% จบวันราคาหุ้น BH พุ่งไปที่ 130 บาท เพิ่มขึ้น 16.07% หรือปรับขึ้นมา 18 บาทต่อหุ้น