กลุ่มเดอะมอลล์ ออกประกาศ 9 มาตรการเฝ้าระวังไวรัสโคโรนา [PR]

ความกังวลจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ทำให้กลุ่มเดอะมอลล์ ออกประกาศแนวทางและมาตรการในการป้องกันและเฝ้าระวัง เพื่อคำนึงถึงความปลอดภัยของพนักงาน และสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไป

- Advertisement -

ประกาศ กลุ่มบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป เกี่ยวกับมาตรการการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

ตามที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา กลุ่มบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป ได้แก่ เดอะมอลล์ ทุกสาขา, ดิ เอ็มโพเรี่ยม, ดิ เอ็มควอเทียร์, พารากอน และ บลูพอร์ต หัวหิน มีความห่วงใยในสถานการณ์ดังกล่าว โดยได้เตรียมพร้อมเฝ้าระวัง และติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาอย่างใกล้ชิด และมีมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ติดตั้งเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ บริเวณประตูทางเข้า – ออก, หน้าลิฟท์ และจุดประชาสัมพันธ์

2. ทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วม เช่น ปุ่มกดภายในลิฟท์, ราวบันไดเลื่อน, ก๊อกน้ำ, ลูกบิด และกลอนประตู ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ทุกครึ่งชั่วโมง

3. ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในลิฟท์ ทุกครึ่งชั่วโมง

4. เช็ดทำความสะอาด รถเข็นซุปเปอร์มาร์เก็ตทุกคันก่อนนำไปให้บริการลูกค้า ตลอดจนโต๊ะ-เก้าอี้ บริเวณฟู้ด ฮอลล์ และจุดอื่นๆ ให้มีความถี่มากขึ้น เฉลี่ยชั่วโมงละ 1 ครั้ง

5. ทำความสะอาดพื้น และพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ภายในห้องน้ำ ทุกครึ่งชั่วโมง

6. ทำความสะอาดพื้นทั่วศูนย์การค้า และห้างสรรพสินค้า ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ

7. การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อใน ออฟฟิศสำนักงาน และสต็อกสินค้า

8. จัดเตรียมรถรับ – ส่ง กรณีพบผู้เสี่ยงต่อการติดโรค

9. ประชาสัมพันธ์วิธีการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา แก่พนักงาน รวมถึงลูกค้าที่มาใช้บริการ เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้

ทั้งนี้ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ปจำกัด จะดำเนินการป้องกันเชื้อไวรัสดังกล่าวอย่างเต็มที่ และจะติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการทุกท่าน

ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่เชื่อมั่นและวางใจใช้บริการในศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้ากลุ่มเดอะมอลล์ กรุ๊ป เสมอมา