HomeBig Featuredเจาะวิถีชีวิตหรูคนเอเชีย-ชาวไทย “กลุ่มอายุน้อย” รวยเร็วขึ้น

เจาะวิถีชีวิตหรูคนเอเชีย-ชาวไทย “กลุ่มอายุน้อย” รวยเร็วขึ้น

แชร์ :

หากนักการตลาดและแบรนด์ต้องการเป็น “ผู้เปลี่ยนเกม” (Game Changers) เจาะกำลังซื้อกลุ่มรายได้สูงที่ไม่ได้รับผลกระทบกับภาวะเศรษฐกิจ ก็ต้องตามให้ทันเทรนด์ความหรูหราที่ได้กลายเป็น Truly Luxury หรือความหรูหราที่แท้จริง ไม่ใช่เพียงแค่สิ่งของภายนอก แต่สะท้อนมาจากไลฟ์สไตล์ของแต่ละบุคคล เรียกได้ว่าเป็น “วิถีชีวิตที่หรูหราแบบใหม่”

Santos Or Jaune

“อิปซอสส์” บริษัทวิจัยระดับโลกได้จัดทำรายงานผลสำรวจ “วิถีชีวิตกลุ่มคนมั่งคั่งในเอเชีย” (Affluent Asia) เป็นการศึกษากลุ่มคนมั่งคั่งขนาดใหญ่และวิจัยอย่างต่อเนื่องกว่า 20 ปี นับตั้งแต่ปี 1997 ถึงปัจจุบัน วิเคราะห์พฤติกรรมของกลุ่มคนมีฐานะในหลากหลายมุม ไม่ว่าจะเป็นการใช้สื่อ การใช้จ่าย การท่องเที่ยว รวมถึงความสนใจต่อสินค้าลักชัวรี่ และความสนใจส่วนตัว

การสำรวจล่าสุดปี 2019 ทุกภูมิภาคทั่วโลก 11 ตลาด ในกลุ่ม “ฐานะดี” อายุ 25-64 ปี  หากเปรียบเทียบอายุเฉลี่ย กลุ่มรายได้สูงชาวไทยมีอายุเฉลี่ยต่ำสุดที่ 39 ปี  เอเชีย 41 ปี, ยุโรป 47 ปี  สหรัฐ 45 ปี

จากสถิติพบว่าในเอเชียแปซิฟิกมีจำนวนคนมั่งคั่ง 18% ของประชากรทั้งหมด หรือมีจำนวน 20.64 ล้านคน รายได้ต่อปีรวม 679,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนประเทศไทยมีจำนวน 1.8 ล้านคน  รายได้ต่อปีรวม 42,000 ล้านเหรียญสหรัฐ

ชาวเอเชียกลุ่มฐานะดีมีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 1.6 แสนบาทต่อเดือน  ขณะที่กลุ่มฐานะดีชาวไทยมีรายได้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของเอเชีย โดยเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ 1.4 แสนบาท นิยามของกลุ่มคนฐานะดี ในผลสำรวจแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ รายได้สูง (Affluent) และมั่งคั่ง (Ultra Affluent) สำหรับประเทศไทย กลุ่มรายได้สูง เฉลี่ย 75,000 บาทต่อเดือน ส่วนกลุ่มมั่งคั่ง เฉลี่ย 275,000 บาทต่อเดือน

“หญิงไทย” รายได้สูงมีจำนวนมากกว่าผู้ชาย

การสำรวจพบว่า “ผู้หญิงไทย” กลุ่มรายได้สูง มีสัดส่วน 58%  และกลุ่มมั่งคั่ง 52%  สูงกว่าภูมิภาคอื่นๆ และมีสัดส่วนมากกว่า “ผู้ชายไทย” ในกลุ่มฐานะดี  เช่นเดียวกันกับกลุ่มมิลเลนเนียล  “ผู้หญิงไทย” มีสัดส่วนมากกว่าผู้ชายไทย  โดยกลุ่มรายได้สูง อายุเฉลี่ย 39 ปี สัดส่วน 58% และกลุ่มมั่งคั่ง อายุเฉลี่ย 30 ปี  สัดส่วนผู้หญิงถึง 62%

คุณอิษณาติ วุฒิธนากุล ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรลูกค้า บริษัท อิปซอสส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำวิจัยตลาดและสำรวจความคิดเห็นผู้บริโภค อธิบายว่าเกือบทุกประเทศทั่วโลกประชากรผู้หญิงมีจำนวนมากกว่าผู้ชายอยู่แล้ว ผู้หญิงยังเป็นกลุ่มที่ทำงานในออฟฟิศมากกว่าผู้ชาย  อีกทั้งได้ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งบริหารระดับสูงเป็นผู้นำองค์กรมากขึ้น  ทำให้แนวโน้มผู้หญิงที่มีรายได้สูงสัดส่วนจึงมากกว่าผู้ชาย รวมทั้งในประเทศไทย

อีกตัวเลขที่น่าสนใจคือกลุ่มมิลเลนเนียลฐานะดีชาวไทย ที่มีความมั่งคั่ง หรือ Ultra Affluent ผู้หญิงมีสัดส่วนถึง 62% อายุเฉลี่ย 30 ปี สะท้อนถึงชีวิตการทำงานของคนมิลเลนเนียลที่ประสบความสำเร็จเร็วขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจสตาร์ทอัป ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ทั้งในเอเชียและไทย

 “คนรวย”พร้อมจ่ายแพงสินค้ารักษ์โลก

พฤติกรรมการช้อปปิ้งของกลุ่มคนที่มีรายได้สูง ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา เอเชียและไทย  มีการใช้จ่ายไปกับ จิวเวลรี่ราว 3 แสนบาท, เครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ต่างๆ 1.5 แสนบาท, นาฬิกาหรู  60,000 บาท  โดยคนรวยไทย จ่ายเงินไปกับนาฬิกาหรู 46% สูงกว่าชาวเอเชียที่ 35%  ส่วนกระเป๋าแบรนด์เนมและเครื่องหนังค่าเฉลี่ยใกล้กันที่กว่า 30%

กลุ่มมั่งคั่งชาวเอเชีย 53% พร้อมจ่ายเงินมากกว่าสำหรับสินค้าหรือบริการที่ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม และอีก 47%  ยินดีซื้อหรืออุดหนุนสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ เป็นที่น่าสนใจว่ากลุ่มคนมีฐานะชาวไทย 63% ยอมจ่ายมากกว่าสำหรับสินค้าหรือบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 53% พร้อมอุดหนุนสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ ซึ่งไม่ได้ติดยึดกับแบรนด์เนมหรูต่างประเทศเท่านั้น ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่ากลุ่มคนมั่งคั่งชาวเอเชีย

เห็นได้ว่ากระแสการดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยการ “งด” ให้ถุงพลาสติกของผู้ประกอบการค้าปลีกที่จะเริ่มใช้ในวันที่ 1 ม.ค.2563  ไม่มีผู้ต่อต้าน และยินดีทำตามทุกกลุ่ม

รายได้สูงชาวไทยนิยมท่องเที่ยวเชิงแพทย์-ศัลยกรรม

ด้านไลฟ์สไตล์ท่องเที่ยวของกลุ่มคนมีฐานะชาวเอเชีย มีการเดินทางไปต่างประเทศอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี โดยกว่า 33% ของกลุ่มคนรวยในไทย และ 22% ของคนในเอเชียแปซิฟิกเลือกที่จะไปประเทศญี่ปุ่น มาเป็นอันดับแรก 19%  ตามด้วยฮ่องกง 14%

รูปแบบการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมสูงในกลุ่มคนมั่งคั่งในประเทศไทยคือ การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ หรือเพื่อสุขภาพ รวมทั้งการท่องเที่ยวเพื่อศัลยกรรม  ซึ่งมีค่าเฉลี่ยมากกว่าภูมิภาคถึง 1 เท่าตัว จะเห็นได้ว่าคนไทยเปิดรับการทำศัลยกรรมเพื่อความงามมากขึ้น และเริ่มทำตั้งแต่อายุยังน้อย

 

คนมั่งคั่งเอเชีย-ไทยติดสื่อโซเชียล 

พฤติกรรมการเสพสื่อที่กลุ่มมั่งคั่งในเอเชียชื่นชอบ เรียกได้ว่าครอบคลุมแทบทุกแพลตฟอร์ม แต่มีการใช้เวลากับ เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นต่างๆ สูงสุด  ตามมาด้วย ทีวี  หนังสือพิมพ์ และแมกกาซีน  ส่วนกลุ่มคนมีรายได้สูงชาวไทย จะใช้เวลากับ แอปและเว็บไซต์ มากกว่าค่าเฉลี่ยของเอเชีย  โดยชอบทั้ง 2 แพลตฟอร์มทั้งสื่อรูปแบบดั้งเดิมและสื่อใหม่ดิจิทัล

คนมั่งคั่งในเอเชียแปซิฟิก 44%  และคนมีรายได้สูงชาวไทย 50%  ต่างมีความนิยมในการเสพสื่อทีวี และนิตยสารต่างประเทศเหมือนๆกัน

ส่วนสื่อโซเชียล นับได้ว่าเป็นสื่อที่แทบจะถือเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของกลุ่มคนมั่งคั่งเอเชียและไทย โดยกลุ่มคนมั่งคั่งชาวเอเชีย นิยมใช้ Facebook  69%  รองมาเป็น  YouTube 63%  Instagram 42%  และ LinkedIn 21%  ส่วนคนรวยชาวไทย นิยมใช้  Facebook  94%,  YouTube  90%,  Instagram 61%  และ LinkedIn 18%

กลุ่มคนมีฐานะในประเทศไทยใช้เวลากับโซเชียลมีเดียต่างๆ สูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มคนมั่งคั่งในเอเชีย   คนไทยใช้เวลากับแพลตฟอร์มเหล่านี้มากกว่า 500 นาที หรือ 8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ค่าเฉลี่ยของเอเชียอยู่ที่ 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เท่านั้น

จากวิถีชีวิตหรูของชาวเอเชียและไทย สะท้อนพฤติกรรมการซื้อสินค้า ท่องเที่ยวและเสพสื่อ ที่นักการตลาดและแบรนด์ต่างๆ สามารถใช้เป็นช่องทางในการเข้าถึงกลุ่มคนเหล่านี้ ที่มีพฤติกรรม Technology Savvy ชีวิตติดมือถืออย่างหนัก เป็นปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตของ “ดิจิทัล เพย์เมนต์” ในภูมิภาคเอเชีย และยังเชื่อมั่นในสินค้าที่โฆษณาผ่านสื่อต่างๆ ที่จะช่วยสร้างความมั่นใจในการใช้แบรนด์ที่มีคนทั่วไปรู้จัก


แชร์ :

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการตกลงอ่านเพิ่มเติม