HomePR Newsเซ็นทาราคว้า 2 รางวัล จากตลาดหลักทรัพย์ฯ รางวัล “หุ้นยั่งยืน” เป็นปีที่ 2 และรางวัล “นักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม” [PR]

เซ็นทาราคว้า 2 รางวัล จากตลาดหลักทรัพย์ฯ รางวัล “หุ้นยั่งยืน” เป็นปีที่ 2 และรางวัล “นักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม” [PR]

แชร์ :

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) หรือ CENTEL คว้า  2  รางวัลอันทรงเกียรติ  จากตลาดหลักทรัพย์ฯ คือ รางวัล  “หุ้นยั่งยืน” หรือ “Thailand Sustainability Investment (THSI)ประจำปี 2562 เป็นปีที่สองติดต่อกัน เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน  เป็นต้นแบบขององค์กรที่ดำเนินธุรกิจอย่างคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย  รับผิดชอบและมีส่วนร่วมสร้างคุณค่าให้แก่สังคม สิ่งแวดล้อม  และรางวัล บริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์” หรือ“Best Investor Relations Awards” ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ระหว่าง 30,000 – 100,000 บาท ในงานพิธีมอบรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จของตลาดทุนไทย Set Awards 2019  จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Santos Or Jaune

รางวัลหุ้นยั่งยืน หรือ “Thailand Sustainability Investment (THSI)” ประจำปี 2562 มุ่งสนับสนุนบริษัทมหาชนที่ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โดยคำนึงถึงความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) โดยรางวัลนี้ถือเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้บริษัทต่างๆ ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นที่มีศักยภาพสูง ซึ่งมีแนวคิดด้านความยั่งยืนโดยนำปัจจัยด้าน สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล มาเป็นองค์ประกอบในการประเมินควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของบริษัทเพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องในระยะยาว

รางวัล Best Investor Relations Awards เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม มอบให้บริษัทจดทะเบียนตามกลุ่มมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ณ วันสุดท้ายของปีล่าสุด 5 กลุ่ม จำนวนรวม 5 รางวัล และบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จำนวน 1 รางวัล

โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราให้ความสำคัญกับการดำเนินงานและบรรลุผลประกอบการทางการเงินให้เติบโตไปตามเป้าหมายองค์กรในระยะยาวควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โดยเซ็นทาราคำนึงถึงการมีความรับผิดชอบต่อสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา เซ็นทาราได้เริ่มนำนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรในด้านต่างๆ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริหารการใช้พลังงาน การจัดการน้ำ ของเสีย และคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักมาตลอด นอกจากนั้น เซ็นทารายังทำงานร่วมกับพนักงาน ผู้บริหาร คู่ค้า ลูกค้า และร่วมมือกับชุมชน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและเติบโตทางธุรกิจแบบยั่งยืนในระยะยาวในชุมชนที่เซ็นทาราดำเนินธุรกิจอยู่ ซึ่งบทพิสูจน์หนึ่งถึงความมุ่งมั่นด้านสิ่งแวดล้อมที่โดดเด่น คือ การที่โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราจำนวน 15 แห่ง ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรระดับทอง และเงิน ด้านสิ่งแวดล้อมจากเอิร์ธเช็ค องค์กรผู้เชี่ยวชาญชั้นนำของโลกด้านการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมให้กับองค์กรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

โดยเมื่อวันสิ่งแวดล้อมโลกที่ผ่านมาในปีนี้ เซ็นทาราได้เปิดตัวแคมเปญเพื่อชายหาดสะอาดผ่านถังรับขยะที่สร้างขึ้นมาเลียนแบบสัตว์ทะเล ชื่อว่า พ็อพ “POP” มาจากคำว่า “Plastic Only, Please” เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหาด้านขยะพลาสติกในทะเลและบนชายหาด พร้อมกับกระตุ้นให้แขกและพนักงานมีส่วนร่วมในการรักษาชายหาดให้สะอาด โดยเซ็นทาราได้ตั้งถังขยะพ็อพ “POP” ไว้ที่โรงแรมติดหาดทุกแห่ง และได้รับปริมาณขยะพลาสติกที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ใหม่มากกว่าที่ตั้งเป้าตลอดระยะเวลา 50 วัน ของแคมเปญนี้ และยังก้าวหน้าไปอีกขั้นด้วยการเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวในทุกโรงแรมในเครือ

‘“เซ็นทารามุ่งดำเนินธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ททุกแห่งภายใต้หลักบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน พร้อมมอบประสบการณ์การบริการอย่างเหนือระดับด้วยไมตรีจิตแบบไทย” นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา กล่าว เราเชื่อว่าบริษัทที่สามารถตอบโจทย์หลายมิติด้านความยั่งยืนได้จะยิ่งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและถาวร เราจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนายุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืนเพื่อสนับสนุนการเติบโตในแบบยั่งยืนในทุกโรงแรมและรีสอร์ทที่เราดำเนินธุรกิจ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ริเริ่มรางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือ หุ้นยั่งยืนเป็นครั้งแรกในปี 2558 เพื่อเชิดชูบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (หรือ ESG) ในการบริหารงานเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับชุมชน เศรษฐกิจและประเทศ โดยในปีนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประกาศให้เซ็นทาราเป็นหนึ่งใน 98 บริษัทจดทะเบียนที่มีการบริหารจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมีมาตรฐานการดำเนินงานในมิติ ESG ที่ยอดเยี่ยมซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ต้องการตลาดทุนไทยเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน


แชร์ :

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการตกลงอ่านเพิ่มเติม