Tag: THSI

ซีพีเอฟ ได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 [PR]

ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มอบโล่เกียรติคุณ สำหรับบริษัทที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2563 ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (Agro & Food Industry) แก่ นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน...

เซ็นทาราคว้า 2 รางวัล จากตลาดหลักทรัพย์ฯ รางวัล “หุ้นยั่งยืน” เป็นปีที่ 2 และรางวัล “นักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม”...

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) หรือ CENTEL คว้า  2  รางวัลอันทรงเกียรติ  จากตลาดหลักทรัพย์ฯ คือ รางวัล  “หุ้นยั่งยืน” หรือ “Thailand Sustainability Investment (THSI)” ประจำปี 2562 เป็นปีที่สองติดต่อกัน เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน  เป็นต้นแบบขององค์กรที่ดำเนินธุรกิจอย่างคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย  รับผิดชอบและมีส่วนร่วมสร้างคุณค่าให้แก่สังคม...

เซ็นทารา คว้าตำแหน่ง “หุ้นยั่งยืนปี 2561” ด้านการดำเนินงานสู่ความยั่งยืนต่อเนื่อง จากตลาดหลักทรัพย์ฯ [PR]

ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ รองประธานอาวุโส ฝ่ายการเงินและบริหาร บริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) (ขวา) รับมอบรางวัล “Thailand Sustainability Investment (THSI)” หรือ หุ้นยั่งยืน จาก ดร. ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ซ้าย) โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา เครือโรงแรมชั้นนำของประเทศไทย...
- Advertorial -