ข้าวหงษ์ทอง ชวนหาความหมายของคำว่ารัก ผ่านโฆษณาชุด “เพียงคำเดียว” [PR]

ความรักที่ดีที่สุดของคุณคืออะไร? เชื่อว่าคงมีคำตอบมากมายสำหรับคำถามนี้ คำตอบที่มาจากความรู้สึกภายในใจของแต่ละคน ที่บ้างครั้งอาจอธิบายออกมา ‘เพียงคำเดียว’ ก็เพียงพอแล้ว

- Advertisement -

คำอธิบาย ‘เพียงคำเดียว’ เป็นวิธีการสื่อสารของ ข้าวหงษ์ทอง ที่นำเอาโครงการ “หงษ์ทองนาหยอด” มาผูกเรื่องราวที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของครอบครัว ที่ต้องดูแลเอาใจใส่กัน รักษาคำมั่นสัญญาที่ให้กัน

โดยใช้การเล่าในรูปแบบ ‘Time files’ วันเวลาที่ผ่านไปจากวันแรกที่เริ่มสร้างครอบครัวจนมาถึงวันที่เกิดคำถามในความรักระหว่างเรา ว่าจริงๆแล้ว ‘ความรักที่ดีที่สุดคืออะไร’

ข้าวหงษ์ทองจึงได้จัดทำโฆษณา ‘เพียงคำเดียว’ ที่ถ่ายทอดเรื่องราวความรักของครอบครัวหนึ่ง ตั้งแต่วันแรกที่ให้คำมั่นสัญญาว่าจะรักและดูแลกัน ผ่านการเดินทางร่วมกันที่ต้องฝ่าฟันปัญหาและความไม่เข้าใจกัน ในวันที่ความรักต้องการการดูแลเอาใจใส่กันมากกว่านี้ เปรียบเหมือนข้าวหงษ์ทองกับโครงการ ‘หงษ์ทองนาหยอด’ ที่ต้องการการดูแลเอาใจใส่ตั้งแต่แรกเริ่มเช่นกัน เพื่อให้ต้นกล้าที่ปลูกขึ้นมาเติบโตได้อย่างแข็งแรงกลายเป็นข้าวหอมมะลิที่ีมีคุณภาพ

ซึ่งโฆษณาชุดนี้ ได้แฝงเรื่องความรัก ความใส่ใจ ที่เป็นองค์ประกอบหลักที่ทำให้ความรักเติบโตได้อย่างแข็งแรง ถ่ายทอดผ่านวิธีการ ‘หุงข้าวอย่างไรให้อร่อย’ นอกจากเคล็ดลับทั่วไปในการหุงข้าว ความรักและความใส่ใจเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะช่วยส่งต่อความรู้สึกภายในใจของเราไปสู่คนที่เรารักได้  และปิดท้ายด้วยคำอธิบายที่เรียบง่าย ที่เป็นคำตอบของคำถามว่า ความรักที่ดีที่สุดนั้น คือการได้นั่งกินข้าว กับคนที่เรารัก มากที่สุด

สำหรับใครที่อยากจะรู้ว่าขั้นตอน ‘วิธีหุงข้าวให้อร่อย’ ฉบับข้าวหงษ์ทอง มีอะไรบ้าง และข้าวหอมมะลิใหม่ต้นฤดู 100% “Limited Edition” จากโครงการหงษ์ทองนาหยอดจะสามารถถ่ายทอดความรักได้อย่างไรนั้น สามารถติดตามได้ในโฆษณา ‘เพียงคำเดียว’ จากข้าวหงษ์ทอง

 

ข้าวหงษ์ทอง “ใส่ใจ เพื่อคุณค่าชีวิต” Appreciate Life ที่

ลิงก์ Youtube : https://youtu.be/0vGQzEIbEe4

ลิงก์ Facebook : https://facebook.com/brandthink.me/posts/2524174067908130