เตือนธุรกิจ Healthcare ปรับตัวสู่รพ.อัจฉริยะ สู้ดิจิทัลดิสรัปชั่น [PR]

Netizen เผยบริษัทกว่า 78% กำลังมุ่งทรานส์ฟอร์มสู่ดิจิทัล และผู้นำองค์กร 93% ประกาศวิชั่นให้บุคลากรปรับตัวสู่ยุคดิจิทัล ในขณะที่ผู้นำองค์กรทางการแพทย์กว่า 70% มองว่ายุค Digital Transformation กำลังส่งผลต่อวงการแพทย์อย่างมาก ซึ่งทางรอดของธุรกิจกลุ่ม Healthcare คือการ Transform สู่การเป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะ (Intelligent  Hospital)

- Advertisement -

คุณกฤษดา สาธุกิจชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เนทติเซนท์ จำกัด (Netizen) เผยว่า ปัจจุบันระบบการให้บริการส่วนหน้า (Front Office) ของโรงพยาบาลได้มีการพัฒนาไปค่อนข้างมากแล้ว เพื่อให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลคนไข้ให้ได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น แต่ในส่วนของระบบหลังบ้าน (Back Office) โรงพยาบาลส่วนใหญ่ยังคงใช้ระบบเก่าที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา ทำให้การเข้าถึงและเชื่อมโยงกับระบบหน้าบ้านไม่มีประสิทธิภาพมากนัก

Netizen (เนทติเซนท์) จึงได้พัฒนาระบบหลังบ้านเพื่ออุตสาหกรรม Healthcare ด้วยการวางระบบ ERP เวอร์ชัน Netizen Peony ซึ่งได้พัฒนาขึ้นมาเพิ่มเติมจาก SAP S/4HANA เพื่อวางรากฐานระบบการบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กรให้กับธุรกิจโรงพยาบาล เพื่อช่วยในการปรับโมเดลธุรกิจโรงพยาบาลให้มีความยืดหยุ่น สามารถเชื่อมโยงการทำงานภายในองค์กร และโรงพยาบาลภายในเครือ โดยการเข้าถึงข้อมูล (Smart Data) ได้แบบ Real-time ซึ่งนำไปสู่ความคล่องตัวในการทำงานที่มากขึ้น

นายกฤษดา สาธุกิจชัย

ด้านคุณเสรี สาธุกิจชัย ประธานฝ่ายปฏิบัติการ เสริมว่า ระบบ “Netizen Peony” ยังพร้อมรองรับการเชื่อมต่อกับเครื่องมือ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ รวมไปถึงระบบบริหารการจัดการยาและเวชภัณฑ์ ที่ช่วยลดต้นทุนในค่ายาและค่ารักษาพยาบาล ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการให้บริการที่มีคุณภาพ และมีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลลดลง

ที่สำคัญยังมีระบบบริหารเส้นทางการรักษาของผู้ป่วย (Patient Flow Management) ตั้งแต่ ตารางออกตรวจของแพทย์ การนัดหมายผู้ป่วย การจัดการคิว ไปจนถึงขั้นตอนการให้บริการผู้ป่วย ด้วยระบบคิวอัจฉริยะ ผ่านทางแอปพลิเคชัน และการแจ้งเตือนคนไข้ผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE เช่น การทำนัด หมายเลขคิว ติดตามสถานะผู้ป่วย เส้นทางและขั้นตอนในการรับการรักษา และสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานในการร่วมสร้างประสบการณ์ที่ดี และปรับปรุงจุดเชื่อมต่อการบริการให้กับลูกค้า สามารถตอบสนองต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ลดเวลาและความแอดอัดของผู้ป่วยในการรอคิวรักษาพยาบาล ซึ่งรวมไปถึงการยกระดับการให้บริการทางการแพทย์ไปสู่ Service Intelligence ซึ่งสามารถทำให้ประชาชนได้รับการให้บริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว และมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

โดยครั้งนี้ Netizen (เนทติเซนท์) ได้เปิดตัวการวางระบบ SAP ERP “Netizen Peony” บน “Netizen.Cloud” ซึ่งเป็น Cloud for Enterprise สำหรับกลุ่มลูกค้าที่ใช้งานระบบ ERP เป็นหลักโดยเฉพาะ การติดตั้งระบบ Netizen Peony และฐานข้อมูลบนคลาวด์ เซิร์ฟเวอร์ ที่ครอบคลุมไปถึง การประมวลผล หน่วยจัดเก็บข้อมูล และระบบออนไลน์ต่าง ๆ ทำให้สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องมีการลงทุนทางด้านฮาร์ดแวร์ และเหนือไปกว่านั้นด้วยการผสานเทคโนโลยี AI ทำให้สามารถต่อยอด นำธุรกิจโรงพยาบาลไปสู่ Intelligent Healthcare ได้ในอนาคต