CAT จัดงาน CAT Network Showcase 2019 ภายใต้แนวคิด Empowering Thailand Through Digital Technology [PR]

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT จัดงาน“CAT Network Showcase 2019” ภายใต้แนวคิด Empowering Thailand Through Digital Technology พบกับนวัตกรรมและการอัปเดตเทคโนโลยีล่าสุดจาก CAT และเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมร่วมเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ดิจิทัลเทรนด์ กับเวทีเสวนาจากผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายวงการที่มาร่วมจุดพลังความคิด ติดอาวุธกลยุทธ์ด้วยเทคโนโลยี

- Advertisement -

พันเอกสรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT กล่าวว่า “การจัดงาน CAT Network Showcase 2019 ซึ่งเป็นครั้งที่ 10 ในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Empowering Thailand Through Digital Technology เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติทั้งเชิงเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต และยังส่งผลตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับประเทศ จนถึงระดับโลก CAT ในฐานะของผู้ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมรายใหญ่ของประเทศไทย จึงมีภารกิจสำคัญในการแสวงหาเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดมาพัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถรองรับกับความต้องการด้านสื่อสารโทรคมนาคมในทุกรูปแบบ โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยในระดับนานาชาติ การจัดงาน CAT Network Showcase ในครั้งนี้ จึงได้นำเสนอนวัตกรรม ความก้าวหน้า พร้อมกับอัปเดตเทรนด์เทคโนโลยีของการสื่อสาร ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลต่อการขับเคลื่อนประเทศในทุกมิติ

สำหรับไฮไลท์ของการจัดงานในครั้งนี้ คือ การเปิดเวทีเสวนาโดยผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายวงการที่ จะมาร่วมพูดคุย แบ่งปันประสบการณ์ องค์ความรู้ พร้อมอัปเดตดิจิทัลเทรนด์และนำเสนอแนวทางการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือสร้างความสำเร็จ ด้วยประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิ Empowering Thailand Through Digital Technology เสริมศักยภาพประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดย ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์, ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์, คุณฐากร ปิยะพันธ์, คุณธี วชิรมน, Thailand : Toward ASEAN Digital Hub ก้าวล้ำนำโลกสู่การเป็นศูนย์กลางดิจิทัลแห่งอาเซียน โดย ดร.วงกต วิจักขณ์สังสิทธิ์, Now is about Data from Big Data to Machine Learning to AI โลกแห่งข้อมูล คือสิ่งล้ำค่าทางธุรกิจจากบิ๊กดาต้าสู่ระบบปัญญาประดิษฐ์ โดย คุณธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ Innovation for Creating a Smart future นวัตกรรมเพื่อการสรรค์สร้างอนาคต อันชาญฉลาด โดย ดร.ณัฏฐวิทย์ สุฤทธิกุล, ดร.ยุทธศาสตร์ นิธิไพจิตร, ดร.วิวัฒน์ วงศ์วราวิภัทร์, ดร.ชูชาติ หฤไชยะศักดิ์ Digital Transformation Trends for 2020 รู้ทันนำเทรนด์ แห่งโลกดิจิทัล 2020 โดย คุณพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ เป็นต้น
นอกจากนี้ ภายในงานยังจัดให้มีการสัมมนาของ Thailand IX ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้บริหารบริษัทโทรคมนาคมชั้นนำของเอเชีย ที่จะมาร่วมแบ่งปันข้อมูล หาแนวทางพัฒนาและสร้างโอกาสทางธุรกิจร่วมกันเพื่อสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจโทรคมนาคมในระดับภูมิภาค และอีกหนึ่งสีสันที่จะเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกของการจัดงาน CAT Network Showcase ในครั้งนี้ คือ กิจกรรมเปิดโลก e-Sport กับนักกีฬาทีมชาติไทย เพื่อส่งเสริมและให้ความสำคัญกับกีฬาแห่งยุคดิจิทัลอย่าง e -Sport ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในวงกว้างมากยิ่งขึ้น โดยนายกสมาคมอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย คุณสันติ โหลทอง จะมาบรรยายในหัวข้อ ทิศทางการพัฒนากีฬา e-Sport ของไทยให้ก้าวสู่เวทีระดับโลก พร้อมร่วมพบปะพูดคุย รับฟังประสบการณ์ การเตรียมตัวของนักกีฬา e-Sport ทีมชาติไทยชุดสู้ศึกซีเกมส์ 2019 ที่ประเทศฟิลิปปินส์ และยังเปิดโอกาสให้เหล่าเกมเมอร์และผู้เข้าร่วมงานได้ประลองฝีมือกับนักกีฬาทีมชาติ อีกด้วย

การจัดงาน CAT Network Showcase 2019 ในครั้งนี้ นอกจากกิจกรรมต่างๆ ที่กล่าวมาแล้ว หน่วยธุรกิจต่างๆ ของ CAT ยังได้ร่วมกันอัปเดตความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร โดยจัดแบ่งเป็นโซนนิ่ง ได้แก่ Innovation Zone , Smart Business Zone และ Smart Life Zone เพื่อนำเสนอบริการที่หลากหลายของ CAT ที่พร้อมจะตอบโจทย์ทุกความต้องการ อาทิ CAT SD-WAN เทคโนโลยีสำหรับองค์กรธุรกิจที่ทำให้การเชื่อมต่อมีความคล่องตัว ประหยัดค่าใช้จ่าย มีความปลอดภัยของการรับส่งข้อมูล, CAT cyfence บริการดูแลและป้องกันระบบ IT ขององค์กรด้วยผู้เชี่ยวชาญ และอุปกรณ์ที่ทันสมัย พร้อมให้คำแนะนำการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลแบบครบวงจร, GDCC หรือ ระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud service : GDCC) ซึ่ง CAT ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) พัฒนาให้เกิดการรวมศูนย์การให้บริการ Virtual Server ที่ได้มาตรฐานสากลและมีความปลอดภัยสูงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ, CAT e-business นำเสนอ Aculearn Online by CAT บริการระบบการเรียนการสอนออนไลน์เรียลไทม์ในรูปแบบ Interactive Online เพื่อเห็นภาพการเรียนการสอนแบบเรียลไทม์อย่างแท้จริง และ NSW ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของประเทศไทย (Thailand National Single Window) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ, Google Station CAT WiFi อินเทอร์เน็ตไร้สาย (Free WiFi) ที่ CAT ร่วมมือกับ Google ติดตั้งและให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อให้คนไทยได้ใช้กันฟรีๆ กว่า 60 แห่งทั่วประเทศ อาทิ สถานีรถไฟหัวลำโพง ตลาดสี่มุมเมือง มหาวิทยาลัยรามคำแหง สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ฯลฯ LoRa IoT by CAT นำเสนอ Smart Environment for Industry การวัดค่าสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรม เช่น ค่าพลังงาน ค่าน้ำเสียจากโรงงาน มลพิษทางอากาศ ปริมาณค่าฝุ่นละออง และค่าอุณหภูมิความชื้น ที่เป็นไปตามมาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรมด้วย Smart Solution ต่างๆ ASEAN Digital Hub ซึ่ง CAT กำลังเร่งดำเนินโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ ทั้งการขยายความจุระบบโครงข่าย และวางโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำระบบใหม่ที่เชื่อมโยงประเทศในเอเชียแปซิฟิก ได้แก่ สิงคโปร์ ฮ่องกง ญี่ปุ่น ไทย จีน เวียดนาม มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และเกาหลีใต้ เพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารของกลุ่มประเทศอาเซียน
เราคาดหวังว่า การจัดงาน CAT Network Showcase 2019 ในครั้งนี้ จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะแสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถและศักยภาพของประเทศไทย ที่ CAT มีความมุ่งมั่น พัฒนาบริการด้านดิจิทัลและโทรคมนาคม ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างคุณค่าทางธุรกิจ ตลอดจนขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้ก้าวสู่การเป็น DIGITAL THAILAND อย่างสมบูรณ์แบบ”