โครงการ “ครัวนอติลุส” โดยกลุ่มบริษัท พัทยาฟู้ด ต้องการปรับปรุงโรงอาหารในโรงเรียนให้มีห้องครัวที่ถูกสุขลักษณะ เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับนักเรียน [PR]

กลุ่มบริษัท พัทยาฟู้ด (Pataya Food Group – PFG) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้า “นอติลุสทูน่า” มีความมุ่งหวังที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพร้อมเติมเต็มสิ่งที่ดีให้แก่ผู้บริโภคทุกกลุ่มด้วยการเสริมสร้างคุณค่าให้กับอาหารทุกมื้อ โดยทางบริษัทได้จัดทำโครงการ “ครัวนอติลุส” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงโรงอาหารในโรงเรียนให้มีห้องครัวที่ถูกสุขลักษณะ เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับนักเรียน อีกทั้งได้ปรุงอาหารที่มีส่วนผสมของปลาทูน่าจากนอติลุส ให้นักเรียนได้รับประทานร่วมกันในช่วงกลางวัน

- Advertisement -

โครงการนี้ได้ริเริ่มจัดขึ้นตั้งแต่ปี 2560 โดยครั้งล่าสุดเมื่อเดือนพฤษภาคม 2562  กลุ่มผู้บริหารของกลุ่มบริษัทพัทยาฟู้ด นำโดย คุณวิชิต อะนะเทพ กรรมการผู้จัดการ ได้มีการส่งมอบโรงอาหาร “ครัวนอติลุส” อุปกรณ์ครัวและผลิตภัณฑ์นอติลุสให้ทางโรงเรียนบ้านดำเนินสะดวก จังหวัดสมุทรสาคร

ด้วยเจตนารมณ์อันมั่นคงของกลุ่มบริษัทพัทยาฟู้ด (PFG) ภายใต้ปรัชญาที่ว่าเราจะ “เติมสิ่งดีๆให้ชีวิต” (Enrich People’s Life) เป็นพันธกิจที่พนักงานทุกคนตระหนักถึงอย่างมุ่งมั่น จะนำไปสู่การเรียนรู้และพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้ PFG เป็นส่วนหนึ่งของการร่วมสร้างสิ่งที่ดีให้สังคมไทยและสังคมโลกสืบไป