MAJOR X KBANK จัดกิจกรรม Live สด ใช้ดิจิทัล สานสัมพันธ์พนักงานกสิกรไทยทั่วประเทศ [PR]

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป นำเสนอประสบการณ์พิเศษมากกว่าการเป็นโรงภาพยนตร์ จับมือ ธนาคารกสิกรไทย จัดกิจกรรม Live สด ใช้ดิจิทัล เทคโนโลยี สานสัมพันธ์พนักงานกสิกรไทยทุกระดับทั่วประเทศ
นรุตม์ เจียรสนอง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) จับมือ พัชร สมะลาภา กรรมการผู้จัดการ, ชลารัตน์ พินิจเบญจพล และ ชลัฐ ศิริพงศ์วุฒิกร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย นำเสนอประสบการณ์ที่แตกต่างมากกว่าการเป็นโรงภาพยนตร์ จัดงาน “ก้าวผ่าน Comfort Zone อย่างยิ่งใหญ่ ด้วยพลังใจที่กล้าแกร่ง” ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ บิ๊กซี อยุธยา เปิดช่องทางสื่อสารรูปแบบใหม่ด้วยการถ่ายทอดสดผ่านสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบเรียลไทม์บนจอของโรงภาพยนตร์ ทำให้พนักงานกสิกรไทยสามารถรับชมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวในทุกพื้นที่

- Advertisement -

โดยมีเป้าหมายเพื่อสื่อสารให้พนักงานทุกระดับที่ประจำอยู่ภูมิภาคต่างๆ รับทราบถึงนโยบายการทำงาน สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง อีกทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนสามารถซักถามกับผู้บริหารแบบเรียลไทม์ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับพนักงานทั่วประเทศ

กิจกรรมงาน “ก้าวผ่าน Comfort Zone อย่างยิ่งใหญ่ ด้วยพลังใจที่กล้าแกร่ง” ถ่ายทอดสดไปยังพนักงานในจังหวัดอื่น ๆ ที่อยู่ในโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ อีก 7 จังหวัด ได้แก่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขาเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่, เซ็นทรัล พิษณุโลก, เซ็นทรัล อุดรธานี, อีจีวี สาขาโลตัส ขอนแก่น, โลตัส กระบี่, ศรีราชา และ หาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์ รวมพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ทั้งสิ้น 2,300 คน