HomeBrand Move !!แบตเตอรี่ทำเหตุ ห้าม MacBook Pro (2015 – 2017) ขึ้นเครื่องบินตามรอย Note 7

แบตเตอรี่ทำเหตุ ห้าม MacBook Pro (2015 – 2017) ขึ้นเครื่องบินตามรอย Note 7

แชร์ :

หลังจากกรณี Samsung Galaxy Note 7 ที่พบว่ามีการระเบิดของตัวเครื่องจากปัญหาแบตเตอรี่จนนำไปสู่การห้ามพกสมาร์ทโฟนรุ่นดังกล่าวขึ้นเครื่องบิน ล่าสุดพบว่ามีการแจ้งเตือนรอบใหม่แล้ว โดยมาจากการบินไทยที่แจ้งเตือนไม่ให้ผู้โดยสารนำคอมพิวเตอร์พกพายี่ห้อ Apple รุ่น MacBook Pro ขนาด 15 นิ้ว รุ่นปี 2015-2017 ซึ่งอยู่ในโปรแกรมการเรียกคืนแบตเตอรี่ของผู้ผลิตขึ้นเครื่องบินแล้วเช่นกัน

สำหรับการห้ามนำ MacBook Pro ขึ้นเครื่องบินครั้งนี้ การบินไทยระบุด้วยว่า ห้ามนำขึ้นเครื่องบิน ทั้งในสัมภาระติดตัวหรือสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่องบิน เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดขององค์การความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรป (European Aviation Safety Agency หรือ EASA) ที่มีการออกประกาศให้สายการบินที่ทำการบินเข้าและออกจากสหภาพยุโรปปฏิบัติตาม Safety Information Bulletin SIB 2017-01 เรื่องมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับการส่งหรือนำแบตเตอรี่ลิเธียม หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีแบตเตอรี่ลิเธียมเป็นส่วนประกอบ โดยแบตเตอรี่นั้นชำรุด มีข้อบกพร่อง หรือถูกเรียกคืนจากผู้ผลิต

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

การบินไทยระบุด้วยว่า อุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพายี่ห้อ Apple รุ่น MacBook Pro ขนาด 15 นิ้ว ที่จำหน่ายระหว่างเดือนกันยายน 2015 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2017 อยู่ในเกณฑ์ของผลิตภัณฑ์ตามโปรแกรมการเรียกคืนแบตเตอรี่ของผู้ผลิต จึงมีความจำเป็นต้องขอความร่วมมือผู้โดยสารงดนำอุปกรณ์ที่อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวขึ้นเครื่องบิน ทั้งในสัมภาระติดตัวหรือสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่องบิน รวมถึงการใช้งานและชาร์จระหว่างเที่ยวบิน เนื่องจากอาจเกิดภาวะร้อนเกินไปและเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย

ยกเว้นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพานั้น จะได้รับการเปลี่ยนแบตเตอรี่หรือได้รับการแก้ไขซ่อมแซมตามที่บริษัทผู้ผลิตแนะนำ ซึ่งผู้โดยสารสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองว่าคอมพิวเตอร์พกพาของท่านอยู่ในโปรแกรมการเรียกคืนแบตเตอรี่ที่ https://support.apple.com/th-th/15-inch-macbook-pro-battery-recall

 


แชร์ :

You may also like