HomeInsightฟิลลิป มอร์ริส ชูผลวิจัย บุหรี่ไฟฟ้าส่งผลต่อการเกิดโรคหัวใจและโรคปอดน้อยกว่าควันบุหรี่​

ฟิลลิป มอร์ริส ชูผลวิจัย บุหรี่ไฟฟ้าส่งผลต่อการเกิดโรคหัวใจและโรคปอดน้อยกว่าควันบุหรี่​

แชร์ :

บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด เผยผลการศึกษาชิ้นใหม่เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า ที่ยังไม่เคยมีใครทำมาก่อน และแสดงให้เห็นว่า ไอละอองของบุหรี่ไฟฟ้าทั้งแบบที่มีและไม่มีนิโคติน ส่งผลต่อการตอบสนองทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคปอดน้อยกว่าควันบุหรี่อย่างมีนัยสำคัญ

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

โดยการศึกษาดังกล่าว ใช้ระยะเวลาในการศึกษารวม 6 เดือน​ เพื่อประเมินการตอบสนองทางชีวภาพในสัตว์ทดลองที่ได้รับไอละอองของบุหรี่ไฟฟ้าเทียบกับการสัมผัสควันบุหรี่ ผลการประเมินจากหลายๆ ตัวชี้วัดของการเกิดโรคพบว่า ไอของบุหรี่ไฟฟ้าก่อให้เกิดการอักเสบของปอด ความเสียหายทางโครงสร้าง และการเปลี่ยนแปลงระดับโมเลกุลในปอด น้อยกว่าเมื่อเทียบกับควันบุหรี่

ผลการศึกษานี้ยังช่วยเสริมผลการศึกษาอื่นๆ ก่อนหน้านี้ที่ระบุว่าการเปลี่ยนไปใช้ยาสูบไร้ควันเป็นมาตรการลดความเสี่ยงให้ผู้สูบบุหรี่ เพราะผลิตภัณฑ์ไร้ควัน สามารถให้นิโคตินได้โดยที่ลดการก่อสารพิษอื่นๆ จึงอาจเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การลดอันตรายจากยาสูบในผู้สูบบุหรี่ที่เป็นผู้ใหญ่ที่ประสบความสำเร็จทั่วโลก

โดย ดร. จูเลีย ฮวง ผู้อำนวยการฝ่ายพิษวิทยา ฟิลลิป มอร์ริส อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวว่า “ผลการศึกษานี้เป็นหลักฐานเพิ่มเติมที่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง ในการแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนมาใช้บุหรี่ไฟฟ้านั้นเป็นทางเลือกที่ดีกว่าการสูบบุหรี่ต่อไปอย่างเห็นได้ชัด การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาครั้งสำคัญ เพราะไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงความเป็นพิษและความเสี่ยงของโรคที่ลดลงเมื่อเทียบระหว่างการใช้บุหรี่ไฟฟ้ากับการสูบบุหรี่มวน แต่ยังประเมินบทบาทของนิโคตินและรสชาติของน้ำยานิโคตินอีกด้วย ซึ่งผลการศึกษาวิจัย ฉบับเต็มจะถูกส่งไปตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญในเร็วๆ นี้”

 ด้าน นายพงศธร อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการฝ่ายบรรษัทสัมพันธ์ บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส เทรดดิ้ง (ไทยเเลนด์) จำกัด กล่าวว่า “เราเชื่อว่าการเลิกบุหรี่คือวิธีที่ดีที่สุด แต่ก็ยังมีคนจำนวนมากที่ตัดสินใจจะสูบบุหรี่ต่อไป แม้จะทราบดีว่าการสูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งผู้สูบบุหรี่เหล่านี้ต่างต้องการผลิตภัณฑ์ทางเลือกซึ่งแม้จะไม่ได้ปราศจากความเสี่ยงโดยสิ้นเชิง แต่ก็เป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าการสูบบุหรี่ และเขาควรมีสิทธิได้เข้าถึงทางเลือกเหล่านั้นโดยถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งเรายินดีนำเสนอผลการศึกษาล่าสุดของเรากับหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบายควบคุมยาสูบบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากโรคที่เกี่ยวกับการสูบบุหรี่”

สำหรับ บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นบริษัทในเครือของฟิลลิป มอร์ริส อินเตอร์เนชั่นแนล อิงค์ (PMI หรือ พีเอ็มไอ) และเป็นผู้นำในธุรกิจนำเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบจากต่างประเทศ เราเริ่มนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบของพีเอ็มไอ มาตั้งแต่ปี 2534 และมีพนักงานไทย 380 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรและความสำเร็จทางธุรกิจในการสร้างสังคมไร้ควัน

และมีเป้าหมายสำคัญคือ การเพิ่มทางเลือกใหม่ให้ผู้คนด้วยผลิตภัณฑ์ยาสูบไร้ควัน (Smoke-free product) ที่แม้จะไม่ได้ปลอดภัยจากความเสี่ยงทางสุขภาพแต่ก็เป็นทางเลือกที่ดีกว่าการสูบบุหรี่ ​จากผลิตภัณฑ์ไร้ควันเหล่านี้เข้ามาแทนที่บุหรี่ซิกาเรตเพื่อประโยชน์ของผู้สูบบุหรี่ที่เป็นผู้ใหญ่ที่ตัดสินใจจะบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบต่อไป

ตามข้อมูลจากการประมาณการของพีเอ็มไอ ถึง 31 ธันวาคม 2561 คาดการณ์ไว้ว่ามีผู้สูบบุหรี่ทั่วโลกกว่า 6.6 ล้านคน ที่เลิกสูบบุหรี่และเปลี่ยนมาใช้ยาสูบแบบไม่เผาไหม้ (heated tobacco product) ซึ่งมีจำหน่ายอยู่ในเมืองหลักและทั่วประเทศใน 44 แห่งทั่วโลก โดยสามารถติดตามข้อมูลต่างๆ ของฟิลลิป มอร์ริส ได้ที่ www.pmi.com/markets/thailand/en และ www.facebook.com/PhilipMorrisThailand


แชร์ :

You may also like