สมาคมนักเรียนเก่าสวิสส์ฯ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 72 ของการก่อตั้งสมาคม จัดทำบุญครบรอบ10 ปี การสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ [PR]

กอบลาภ โปษะกฤษณะ นายกสมาคมนักเรียนเก่าสวิสส์ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จัดงานทำบุญครบรอบ 10 ปี การสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และก้าวเข้าสู่ปีที่ 72 ของการก่อตั้งสมาคมนักเรียนเก่าสวิสส์ฯ ได้จัดบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์อุปถัมภ์ของสมาคมฯ ณ วัดชนะสงคราม และในช่วงบ่ายได้สักการะพระอัฐิที่อนุสรณ์สถานรังษีวัฒนาสุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธิดา บุญธรรม พร้อมคณะกรรมการสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสฯ และ อาจารย์ เกริกบุระ ยมนาค ให้เกียรติมาร่วมในพิธีด้วย

- Advertisement -