สมาคมนักเรียนเก่าสวิสส์ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาวิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จัดประชุมสามัญประจำปี 2562 [PR]

กอบลาภ โปษะกฤษณะ นายกสมาคมนักเรียนเก่าสวิสส์ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาวิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี 2562 โดยมี นายประดาบ พิบูลสงคราม และ นายนพปฏล คุณวิบูลย์ กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสมาคมฯ ร่วมประชุม ณ ห้องแคเวิร์น  โรงแรมตวันนา สุรวงศ์ ที่ผ่านมา

- Advertisement -