สค. เปิดเวทีสัมมนา “ยกระดับโลจิสติกส์สู่ความเป็นเลิศ” ดึงกูรูระดับประเทศเติมเต็มความรู้สู่ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทย [PR]

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.) กระทรวงพาณิชย์ เชิญผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ เข้าร่วมสัมมนา “ยกระดับมาตรฐานโลจิสติกส์ไทย สู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน” โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ระดับประเทศและผู้ที่ได้รับรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ (ELMA) มาปาฐกถาและสัมมนา ในหัวข้อ “ยกระดับมาตรฐานโลจิสติกส์ไทยในยุคดิจิทัล ติดปีกสู่เวทีโลก” “เปลี่ยนกระบวนทัศน์ สร้างนวัตกรรม เพิ่มคุณภาพการทำงานและตอบโจทย์ลูกค้า” “ปรับกลยุทธ์ธุรกิจ เพิ่มโอกาสและความได้เปรียบในการแข่งขัน” และ “พัฒนาคนพัฒนาองค์กร เคล็ดลับสู่ความเป็นเลิศ” ซึ่งข้อมูลต่างๆจะเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการโลจิสติกส์นำไปประยุกต์ใช้สร้างโอกาสและความได้เปรียบในการแข่งขัน รวมทั้งเป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมประกวดรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ประจำปี 2562 (Excellent Logistics Management Award 2019) หรือ ELMA 2019

- Advertisement -

งานสัมมนาดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 09.30–16.30 น. ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 5 โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท กรุงเทพฯ ผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ที่สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร. 084 555 4563 E-mail: elmaaward@gmail.com