อสมท เดินหน้าพัฒนาที่ดิน 70 ไร่ ย่านรัชดา-พระราม 9 ไฟเขียวเอกชนร่วมทุนระยะยาว คาดปลายปี 62 เริ่มประมูล​

อสมท เดินหน้าพัฒนาที่ดิน 50 ไร่ และที่ดินที่ทำการ อสมท 20 ไร่ เพื่อนำเสนอและฟังเสียงตอบรับจากนักลงทุนถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ในการพัฒนาที่ดินทั้ง 2 แปลง ก่อนเปิดประชาพิจารณ์ผู้มีส่วนได้เสีย และสรุปผลการศึกษาโครงการลงทุน ก่อนเปิดประมูลคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนปลายปี 2562 

- Advertisement -

คุณเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงความคืบหน้าในการเตรียมแผนพัฒนาที่ดินจำนวน 70 ไร่ ตามแผนการพัฒนาทรัพยากรที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งเริ่มมีความคืบหน้าแล้ว โดยที่ดินผืนแรก 50 ไร่ ย่านรัชดาภิเษก ติดกับศูนย์วัฒนธรรม และที่ดินที่ทำการของ บมจ.อสมท ในปัจจุบัน เนื้อที่ประมาณ 20 ไร่ ซึ่งขณะนี้ บมจ.อสมท ได้ปรับพื้นที่บางส่วนให้กิจการร่วมค้าซีเคเอสทีเช่าโดยมีระยะเวลา 3 ปี (2561-2563)

ล่าสุด อสมท ได้มอบหมายให้สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สำนักงานศูนย์วิจัยฯ) ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการพัฒนาที่ดิน 50 ไร่ และที่ดินที่ทำการของ บมจ.อสมท เนื้อที่ประมาณ 20 ไร่ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุน พ.ศ.2556 (PPP) มาตรา 25 ที่กำหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการเป็นเอกเทศ และสาระสำคัญอื่นๆ ที่ทางที่ปรึกษาเห็นควร

จากนั้น อสมท ได้จัดการนำเสนอโครงการและทดสอบความสนใจของนักลงทุน (Market Sounding) โดยเชิญกลุ่มนักลงทุนชั้นนำของประเทศไทย ร่วมประชุมเพื่อให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการพัฒนาที่ดินทั้ง 2 แปลง เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ก่อนจะเดินหน้าจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากหัวหน้าส่วนราชการ บุคลากร ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในแต่ละกลุ่มธุรกิจ ณ ห้องประชุมปาริชาต โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

ส่วนกำหนดการต่อจากนี้ จะทำการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนอีกครั้ง (Public Hearing ครั้งที่ 2) ในเดือนเมษายน 2562 และคาดว่าจะร่วมเปิดประมูลคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนในช่วงปลายปี 2562

“สภาพแวดล้อมโดยรวมของที่ดินทั้งสองแปลงเป็นพื้นที่ Prime area อยู่ติดกับสถานที่สำคัญๆ อาทิ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 ศูนย์วัฒนธรรม สถานทูตจีนและเกาหลี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่สามารถลงทุนและต่อยอดทางธุรกิจได้ โดยเฉพาะศักยภาพของที่ดิน 50 ไร่ ที่อยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าสายสีส้มและสายสีน้ำเงิน บริเวณดังกล่าวยังสามารถทำ skywalk หรือ cover walkway จากสถานีรถไฟฟ้าสายสีส้ม มายังที่ดินทั้งสองแปลงได้ ซึ่งสะดวกสบายต่อการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ และล่าสุดเมื่อวันที่ 31 มกราคม ที่ผ่านมา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ได้ผ่านร่างพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ…….(PPP) ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการประกาศบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งจะมีผลให้การดำเนินโครงการดังกล่าวของ บมจ.อสมท เป็นไปอย่างรวดเร็วและคล่องตัวยิ่งขึ้น” นายเขมทัตต์ กล่าว

การพัฒนาที่ดินทั้งสองแปลงนี้ จะช่วยให้ บมจ. อสมท สามารถประเมินทางเลือกและรูปแบบในการบริหารจัดการโครงการที่เหมาะสม ความเป็นไปได้ในทางตลาด โครงสร้างการลงทุน และสามารถจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรและสามารถพัฒนาธุรกิจเพื่อแข่งขันในตลาดได้อย่างยั่งยืน