เมื่อธุรกิจคิดการณ์ใหญ่ อยาก Business Transformation ต้องทำอย่างไร

ช่วงฝุ่นตลบ Digital Transformation ทั่วโลก ไม่รู้ว่าจะออกหัวออกก้อยไปทางไหนดี โดยผู้ประกอบการหรือองค์กรต่างก็พยายามหาทางปรับเปลี่ยนและคว้าโอกาสกับเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้น เพื่อทำให้ธุรกิจเติบโตและมีกำไรทางธุรกิจ  ธนาคารยูโอบี เผยผลสำรวจ The Finlab พบว่า

- Advertisement -

แม้ว่ารับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงและการเข้ามาของสื่อดิจิทัลและเทคโนโลยี แต่ความท้าทายทุกวันนี้ของผู้ประกอบการทั่วโลกยังคงเป็นเรื่อง 1. ทำอย่างไรทำให้ธุรกิจสามารถ เข้าไปสู่ตลาดระดับภูมิภาคและระดับโลกได้  2. การนำเอา Digital Solution หรือ  Tools ต่างๆ มาเพิ่มรายได้ เพิ่มยอดขาย และการเติบโตได้อย่างไร 3. การวางแผนกลยุทธ์ในอนาคต 10-20  ปีข้างหน้า (เพราะเด็กวันนี้จะเป็นผู้ใหญ่และลูกค้าในวันหน้า)

3 สิ่งที่ผู้ประกอบการกังวลมากที่สุดอย่างต่อการรับเอาเทคโนโลยีมาใช้ คือ

1.กลัว Cost หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น

2.ความซับซ้อนยุ่งยากในการใช้งาน รวมไปถึงความไม่พร้อมของพนักงานที่ต้องใช้เทคโนโลยีเหล่านั้น

3.พนักงานรุ่นใหม่ที่มีความรู้และความสามารถในกาารใช้เทคโนโลยียังมีน้อย

ในส่วนของประเทศไทยเอง The Finlab ผลสำรวจถึง SME landscape พบว่า 2 กลยุทธ์หลักที่ผู้ประกอบการ SMEs ในประเทศไทยใช้ในการเติบโตธุรกิจ โดยระบุว่า 54% ของ SMEs จะให้ความสำคัญในการขยายธุรกิจไปสู่ตลาดใหม่ ในขณะที่ 51% จะเน้นไปที่การทำการตลาดออนไลน์ ซึ่งเครื่องมือในการเพิ่มยอดขายและสร้างความผูกพันกับกลุ่มลูกค้าที่นิยมใช้ ได้แก่ การตลาดบนสังคมออนไลน์ (Social media) 62% และ การทำการตลาดดิจิทัล 61% แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการ (SMEs) ตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีและเครื่องมือดิจิทัลต่างๆ แต่ว่ายังมีความกังวลกับค่าใช้จ่าย 67%  และ ความซับซ้อนในการดำเนินงานในเทคโนโลยี

สำหรับธนาคารยูโอบี (UOB) ประเทศไทย เตรียมเปิดตัว The Finlab โครงการบ่มเพาะธุรกิจ Smart Business Transformation ท่ีจะช่วยให้ SMEs ที่เข้าร่วมสามารถปรับโมเดลธุรกิจและนำโซลูชั่นดิจิทัลต่างๆ มาปรับใช้กับทุกส่วนของธุรกิจ โดยเฉพาะเครื่องมือการตลาดและการขายออนไลน์  เพื่อช่วยให้ธุรกิจของผู้ประกอบการเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย นอกจากนี้ยังมีคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญและผู้พัฒนาเทคโนโลยีด้านต่างๆจากพันธมิตรของ UOB ทั่วโลกมาช่วย ตั้งแต่รากฐานกระบวนการทำงาน การวิเคราะห์ปัญหา การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ การตลาด และ การกำหนดเป้าหมายเป็นต้น  รวมไปถึงการ matching ธุรกิจ เพื่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ อีกด้วย

เจมส์ รามา ปัทมินทรวิภาส ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Channels & Digitalisation ธนาคาร UOB ประเทศไทย

ผู้เข้าร่วมโครงการจะอยู่ในโครงการเป็นเวลา 3 เดือน  เพื่อเตรียมการ Transformation ธุรกิจ ประกอบด้วยการทำ workshop และการรับคำปรึกษาและประชุมจากผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณสมบัติ ธุรกิจต้องอยู่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว บริการค้าปลีก คมนาคม ก่อสร้าง สื่อและดิจิทัล พลังงาน สินค้าอุปโภคบริโภค อสังหาริมทรัพย์ Smart City เกษตรกรรมและอาหาร  และต้องมีผลประกอบการประจำปีตั้งแต่ 25 ล้านบาท – 1 พันล้านบาท …… ปิดรับสมัครเดือน มกราคม 2562

ข้อมูลเพิ่มเติม http://thefinlab.com/thailand/

เกี่ยวกับ The FinLab 

The FinLab (ฟินแล็บ) ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัทยูโอบี(UOB) ให้เป็นตัวขับเคลื่อนและเร่งการขยายตัวของบริษัทเทคโนโลยีโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตัลในการทำธุรกิจต่างๆ ตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นมาในปี พ.ศ. 2558 ฟินแล็บได้เปิดใช้งาน 2 วงจรเพื่อขับเคลื่อนบริษัทที่ใช้เทคโนโลยีในการให้บริการทางการเงินและการลงทุนหรือ FinTech วงจรที่ 3 ในโปรแกรมของฟินแล็บ นั้นเราได้ทำการขยายธุรกิจของเราเพื่อที่จะโฟกัสกับการจับคู่ผลิตภัณฑ์ของ FinTech และเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจ SMEs ที่กำลังก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล

ด้วยเครือข่ายของที่ปรึกษาทางธุรกิจของเรา รวมไปถึงความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการคิดค้นต้นแบบธุรกิจ การใช้งานเพื่อแก้ไขปัญหาและขยายธุรกิจ เราสนับสนุนทั้งข้อมูลเชิงลึกและเครือข่าย (connections)ในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN) ให้กับบริษัทในโปรแกรมของเราเพื่อการวางแผนธุรกิจและขยายตัวธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ