HomeFeaturedTrue Digital Park x NIA เปิดตัวย่าน Bangkok CyberTech District ศูนย์รวม Global Startup เสริมเขี้ยวเล็บ Startup ไทย

True Digital Park x NIA เปิดตัวย่าน Bangkok CyberTech District ศูนย์รวม Global Startup เสริมเขี้ยวเล็บ Startup ไทย

แชร์ :

แม้ว่าปัจจุบันกลุ่มสตาร์ทอัพของไทยจะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจากตัวเลขล่าสุดของสมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีที่ออกมาระบุว่า ปี 2560 ที่ผ่านมา กลุ่มสตาร์ทอัพมีการขยายตัวมากถึง 8,000 ราย คิดเป็นอัตราการเติบโตสูงถึง 80% เมื่อเทียบกับช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมา ทำให้หลายฝ่ายเริ่มหันมาให้ความสนใจผู้ประกอบการกลุ่มนี้มากขึ้น เพราะถือเป็นหมากตัวสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวสู่ประเทศนวัตกรรมในยุค 4.0

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

แต่จากจำนวนสตาร์ทอัพไทยที่มีศักยภาพและสามารถดำเนินธุรกิจได้จริงยังมีค่อนข้างน้อยหรือคิดเป็นอัตราส่วนเพียง 1:5 ของจำนวนสตาร์ทอัพที่มีอยู่ในปัจจุบัน ทำให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต้องหากลเม็ดใหม่ๆ มาเสริมเขี้ยวเล็บให้กับบรรดากลุ่มสตาร์ทอัพ

ล่าสุดสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) ได้สานพลังร่วมกับ ทรู ดิจิทัล พาร์ค ปั้นย่านปุณณวิถี ให้เป็น Bangkok CyberTech District ศูนย์รวมจุดแข็งของแต่ละหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่จะร่วมกันมาบูรณาการความรู้ในด้านต่างๆ ให้เกิดขึ้นภายในศูนย์บริการ Startup Thailand Center ต้นแบบย่านนวัตกรรมดิจิทัลแห่งแรกของไทย บนพื้นที่กว่า 200 ตร.ม.

ภายในศูนย์ฯ จะมีพื้นที่บริการ co-working space, event space และ private office รวมไปถึงแพลตฟอร์มต่างๆ สำหรับปั้นเหล่า Startup ให้เป็นนักรบทางเศรษฐกิจในระดับสากล เช่น การปลูกฝัง บ่มเพาะบุคลากรผู้มีความสามารถและความเชี่ยวชาญพิเศษ (Cultivate Talents) การต่อยอดธุรกิจนวัตกรรมระหว่าง Startup และบริษัทชั้นนำ (Integrate Old and New Economy) การขับเคลื่อนการพัฒนาในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (Drive Industry Development) และการแลกเปลี่ยน Startup ระหว่างประเทศ เป็นต้น

นอกจากจะนำมาสู่อัตราการจ้างงาน และรายได้ที่เพิ่มขึ้นแล้ว ยังนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดีขึ้น  ซึ่งหากทั้งหมดนี้จะทำให้ Bangkok CyberTech District กลายเป็นศูนย์กลางดิจิทัลและไลฟ์สไตล์ของคนเมืองยุคใหม่ และเป็นย่านนวัตกรรมที่มีระบบนิเวศสำหรับ Startup สมบูรณ์ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่จะเป็นแม่เหล็กดึงดูดบุคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญ (Talent) ทั้งในและต่างประเทศให้เข้ามาประกอบธุรกิจ ช่วยสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งความรู้ เงินทุน การเติบโตทางธุรกิจของผู้ประกอบการ และ Startup ให้ก้าวสู่ระดับสากล

นายฐนสรณ์ ใจดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรู ดิจิทัล พาร์ค กล่าวว่า กลุ่มทรู มุ่งมั่นพัฒนาโครงการทรู ดิจิทัล พาร์ค ให้เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  และจากความร่วมมือกับ สนช. ในครั้งนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสร่วมพัฒนาย่านนวัตกรรมปุณณวิถีสู่การเป็น  Bangkok CyberTech District ศูนย์กลางการสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัล และส่งเสริมการเติบโตของเหล่าสตาร์ตอัพ ซึ่งเป็นนักรบทางเศรษฐกิจรุ่นใหม่ที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยให้เติบโตและมีศักยภาพแข่งขันกับนานาประเทศทั่วโลก

ซึ่งจากนี้ไปอีก 3 ปี  เชื่อกันว่า  Bangkok CyberTech District แห่งนี้จะมี Global Startup เกิดขึ้นภายในย่านปุณณวิถีไม่ต่ำกว่า 100 ราย นำมาซึ่งรายได้ไม่ต่ำกว่า 3,500 ล้านบาท  สร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศไทยได้อย่างมหาศาล


แชร์ :

You may also like