HomePR Newsหนุน OTOP ไทยบุกตลาดออนไลน์ [PR]

หนุน OTOP ไทยบุกตลาดออนไลน์ [PR]

แชร์ :

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดงาน OTOP นวัตวิถี…จากภูมิปัญญาสู่ความเข้มแข็ง
ของท้องถิ่น”
ระดมสินค้า OTOP Select หรือ OTOP 3 – 5 ดาว ในกลุ่มสินค้าสุขภาพและความงามที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศ จำนวนกว่า 100 ผลิตภัณฑ์ และสินค้าของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ จำนวน 45 ผลิตภัณฑ์

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

เพื่อส่งเสริมการเข้าสู่ช่องทางการตลาดรูปแบบใหม่ โดยนำตลาดดิจิทัลเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการธุรกิจ และการทำการตลาดออนไลน์เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ บริเวณลาน Atrium 2 ชั้น G ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ เมื่อเร็วๆ นี้


แชร์ :

You may also like