HomeBrand Move !!กลุ่มธุรกิจ TCP ประกาศแผนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 3 มิติ “Integrity – Quality – Harmony” ตอกย้ำ “บริษัทไทยที่ยิ่งใหญ่บนเวทีโลก”

กลุ่มธุรกิจ TCP ประกาศแผนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 3 มิติ “Integrity – Quality – Harmony” ตอกย้ำ “บริษัทไทยที่ยิ่งใหญ่บนเวทีโลก”

แชร์ :

ย้อนกลับไปเมื่อปีพ.ศ. 2499 เฉลียว อยู่วิทยา หรือ “โกเหลียว” อดีตเซลล์แมนขายยา ได้ก่อตั้ง บริษัทขายยาขึ้น โดยชื่อว่า “หจก. ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล” หลังจากนั้นไม่นานก็เกิดภาวะสงคราม ทำให้ยา กลายเป็นสินค้าหายาก เขาจึงเกิดความคิดนำเข้ายาคุณภาพจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทย รวมทั้งคิดค้นยาสูตรของตัวเอง ภายใต้ชื่อ แบรนด์ “ทีซี มัยซิน” เป็น ยาแก้ปวด  ยาแก้ไข้ ยาแก้ฝีหนอง ยาหยอดหู ยาหยอดตา จากจุดเริ่มต้นในตอนนั้น กลายเป็นตำนานของมหาเศรษฐีไทย ที่สร้างตัวขึ้นมาจากครอบครัวที่มีความเป็นอยู่อย่างอัตคัด จนติดทำเนียบหนึ่งในบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดของประเทศไทย และมีแบรนด์สินค้าใกล้ตัวคนไทยมากมาย

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

จากความตั้งใจและความมุ่งมั่นของ เจ้าสัวเฉลียว ในวันนั้น ผ่านกาลเวลาและยุคสมัย ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาต่อยอด จนกลายเป็นตำนานเครื่องดื่ม “เครื่องดื่มกระทิงแดง”  ที่ได้รับความนิยมในประเทศไทย และต่อมาก็มีโอกาส ร่วมมือกับ ดีทริช เมเทสซิทซ์ (Dietrich Mateschitz) นักธุรกิจชาวออสเตรีย นำ “เรดบูล (Red Bull)” ออกไปปรากฏสู่สายตาชาวโลก  ขณะเดียวกันเครื่องดื่มเกลือแร่ที่ชื่อว่า “สปอนเซอร์” ก็ถือกำเนิดขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกัน

กระทั่งถึงวันนี้ความพยายามที่จะทำให้สินค้าไทยเป็นที่ยอมรับของคนไทยและชาวต่างชาติ ถูกส่งต่อมาถึงทายาทรุ่นที่ 2  คุณสราวุฒิ อยู่วิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ TCP ซึ่งในวันนี้ความท้าทายของเขาถูกขยายออกอย่างกว้างขวาง ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกที่อยู่ในกระแสโลกาภิวัตน์เต็มรูปแบบยิ่งกว่าที่เคย

สืบสานตำนาน ด้วยความยั่งยืน

(จากซ้าย) นายอเล็กซ์ เรนเดล ดารานักแสดง และ TCP Spirit Ambassador 2018 นายวรวัฒ์ ศรียุกต์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอย่างยั่งยืน กลุ่มมิตรผล นายสราวุฒิ อยู่วิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา กรรมการผู้จัดการ นางนุชรี อยู่วิทยา กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจ TCP และนุ่น ศิรพันธ์ วัฒนจินดา ร่วมแบ่งปันมุมมองด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับพนักงานกลุ่มธุรกิจ TCP

“ปี 2560 ที่ผ่านมา กลุ่มธุรกิจ TCP ได้ประกาศเดินหน้าแผนธุรกิจ 5 ปี เพื่อก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในองค์กรธุรกิจที่ได้รับการชื่นชมที่สุดของไทย โดยการลงทุน 10,000 ล้านบาท เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของกลุ่มธุรกิจของเราให้แข็งแกร่ง เป็น “เฮ้าส์ออฟแบรนด์” ที่ทรงพลัง และการผลักดันยอดขายให้โตขึ้น 3 เท่าเป็น 100,000 ล้านบาท”

“สำหรับในปี 2561 นี้ กลุ่มธุรกิจ TCP ได้เดินหน้าอย่างต่อเนื่องตามแผน 5 ปีระยะที่ 2 โดยการประกาศเป้าหมายที่มุ่งเน้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจ TCP โดยแบ่งเป็น 3 เสาหลักคือ Integrity, Quality และ Harmony ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ” นี่คือจุดมุ่งหมายของ  คุณสราวุฒิ อยู่วิทยา

ซึ่งการดำเนินงานทั้ง 3 ด้านของเขานั้น มีรายละเอียดดังนี้

1.INTEGRITY มุ่งเน้นการกำกับดูแลกิจการอย่างรับผิดชอบ และการสนับสนุนให้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ภายใต้ 2 ภาระกิจสำคัญที่เรียกว่าพันธมิตรธุรกิจยั่งยืน (Supply Chain Sustainability) และการเป็นองค์กรธรรมาภิบาล (Responsible Business)

“Integrity จะเกิดขึ้นได้จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากคู่ค้าของเรา บอร์ดของบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ที่ต้องทำงานประสานกันเป็นลักษณะ “อีโคซิสเต็ม” (eco system) ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งผลิตที่รับผิดชอบต่อสังคม จนกระทั่งสินค้าถึงมือผู้บริโภคอย่างปลอดภัย การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรม รวมถึงส่งเสริมให้คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจมีแนวปฏิบัติที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงต้องลดความเสี่ยงด้านทุจริตคอรัปชั่นในทุกรูปแบบ พร้อมดำเนินธุรกิจที่เคารพต่อหลักกฎหมายทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และระดับประเทศ เพื่อนำไปสู่การสร้างคุณค่าเชิงเศรษฐกิจแก่องค์กรในระยะยาว” คุณสราวุฒิ กล่าว

2.QUALITY มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน และการจัดการสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้เอื้อต่อการทำงานอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์บริการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ปลอดภัย ตามหลักโภชนาการที่ดี ภายใต้ 2ภาระกิจสำคัญที่เรียกว่า คุณภาพสินค้าและบริการ (Quality of Product and Service) และคุณภาพชีวิตบุคคลากร (Quality of Life in Workplace)

โดยกลุ่มธุรกิจ TCP จะมุ่งมั่นสร้างสรรค์บริการให้มีประสิทธิภาพ และพัฒนาผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง มีความหลากหลาย ปลอดภัย ตามหลักโภชนาการที่ดี และสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบในท้องถิ่น รวมถึงส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน นอกจากนั้นยังจะมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อเป็นองค์กรที่ใช่ในหัวใจพนักงาน (Employer of Choice) โดยการเคารพสิทธิมนุษยชนของพนักงาน ดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ สร้างความผูกพันกับองค์กร รวมทั้งส่งเสริมให้มีการพัฒนาทักษะ องค์ความรู้ และความก้าวหน้าในอาชีพ ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้คนดี คนเก่ง คนที่มีศักยภาพสูงอยากทำงานกับเรา และอยู่กับเราตลอดไป

3.HARMONY มุ่งเน้นการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการทำงานขององค์กร โดยคำนึงถึงการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่างยั่งยืน ภายใต้ 2 ภาระกิจสำคัญคือ รักษ์สิ่งแวดล้อม (Environmental Friendly) และชุมชนยั่งยืน (Socio-Economic Development)

House of Brand เปิดอาณาจักร TCP

จากวิสัยทัศน์ มาสู่การบริหารจัดการภายใน และกิจกรรมที่ส่งมอบความสมบูรณ์ของต้นไม้ให้คืนสู่ชุมชนอีกครั้ง แต่เรื่องราวที่ใกล้ตัวผู้บริโภคมากที่สุดก็คงต้องเป็น P-Product ที่หลายตัวเป็นสินค้าที่ใกล้ชิดกับผู้บริโภคคนไทยมานาน จนความคุ้นเคยเหล่านั้นเป็นความผูกพัน กับสินค้าใหม่ๆ ที่แตกหน่อต่อยอด เพื่อให้เท่ากันกับความต้องการของลูกค้าคนไทย

ในช่วงปีกว่า ที่ TCP เริ่มต้นภารกิจวิสัยทัศน์ 5 ปี 4 บริษัทในเครือ ประกอบด้วย บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด, บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด, บริษัท ที.จี. เวนดิ้ง แอนด์ โชว์เคส อินดัสทรีส์ จำกัด และ บริษัท เดอเบล จำกัด  มูฟเมนต์ครั้งใหญ่ นำเสนอสินค้าที่มีคุณค่า และสร้างสีสันให้กับ เช่น กระทิงแดง G3 ที่ชูสารอาหาร เคอร์คูมินอยด์ บำรุงตับ จับกลุ่มคนรุ่นใหม่ ขยายฐานลูกค้าเครื่องดื่มให้พลังงานแมส

ส่วนสปอนเซอร์ ก็มีการ Refresh Brand  ด้วย สปอนเซอร์ แอคทีฟ, สปอนเซอร์ บีเฟรช ตอบสนองความต้องการของคนที่ชื่นชอบออกกำลังกาย โดยเครื่องดื่มในกลุ่มนี้มูลค่าตลาดรวมประมาณ 5,500 ล้านบาท

เครื่องดื่มดาวรุ่งที่ถือกำเนิดได้ไม่นานแต่เป็นเจ้าตลาด Causal Healthy Drink มูลค่า 2,000 ล้านบาท อย่าง “แมนซั่ม” ก็มีการรักษาฐานลูกค้าได้เป็นอย่างดี ด้วยรสชาติที่ดื่มง่าย และมีส่วนผสมที่มีประโยชน์ตรงกับความต้องการของผู้ชายที่ต้องการดูแลตัวเอง เช่น คอลลาเจน แอล-กลูตาไธโอน และ ซิงค์ มี 3 สูตร แมนซั่ม สูตรปกติ: แมนซั่มคอลลาเจน แมนซั่มแอล-กลูตาไธโอน แมนซั่มแอล-คาร์นิที, แมนซั่มสูตรน้ำตาลน้อย แมนซั่มคอลลาเจน แมนซั่มแอล-กลูตาไธโอน แมนซั่มแอลคาร์นิทีน และแมนซั่ม ฟรุตโซดา: แมนซั่มฟรุตโซดาคอลลาเจน แมนซั่มฟรุตโซดาแอล-กลูตาไธโอน

ท่ามกลางตลาดชาที่ภาพรวมอาจจะไม่หวือหวาเหมือนก่อน แต่ เพียวริคุ ก็ยังคงยืนหยัดอยู่ในตลาด ด้วยเอกลักษณ์ ชาขาวทำให้ ไม่ขมฝาดลิ้นเหมือนชาทั่วไป และมีกลิ่นหอมละมุน มี “คาเทชิน” สารต่อต้านอนุมูลอิสระ อีกทั้งยังอุดมไปด้วยวิตามินซีและวิตามินอี ส่วน ริคุ ก็ให้ความสดชื่นด้วย น้ำผลไม้รสส้มยูซุ องุ่นเคียวโฮ สตรอเบอรี่อากะ และแอปเปิ้ลฟูจิ

เรดดี้ เครื่องดื่มให้พลังงานพรีเมียม ดูดี ทั้งภายนอกและภายใน ด้วยรูปแบบขวดและสีที่แตกต่างกัน มีหลากหลายรสชาติ เหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่  มี 6 รสชาติ ประกอบด้วย เรดดี้ โกจิเบอรี่ เรดดี้บู้ท เรดดี้พลัส เรดดี้พิงค์ เรดดี้แบล็ค และเรดดี้ซ่าส์

โสมพลัส เครื่องดื่มบำรุงกำลังผสมโสมเกาหลีแท้ 100% พลัสคุณประโยชน์ดีๆ ให้ทั้งพลังงาน และบำรุงร่างกายครบในขวดเดียว จับเทรนด์สุขภาพแบบเต็มๆ โดยนำเอาเครื่องดื่มโสมที่หายาก มาเสิร์ฟให้ผู้บริโภคหาซื้อได้ง่ายในระดับแแมส

ใครว่า TCP มีแต่เครื่องดื่ม ความจริงแล้ว ยังมี ซันสแนค เมล็ดทานตะวันเคลือบธัญพืชอบกรอบ แหล่งรวมของสารอาหารที่มีประโยชน์ อาทิ มีวิตามิน บี 1  ที่ช่วยในการบำรุงประสาทและระบบการทำงานของสมอง ไม่มีโคเลสเตอรอล จึงสามารถทานได้บ่อยเท่าที่ต้องการ และใช้เกลือไอโอดีน เป็นส่วนผสม ซึ่งเป็นธรรมดาของการแข่งขันในตลาดนี้ ที่ผลักดันให้ ซันสแนค มีรสชาติใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา จนตอนนี้มีสินค้า 2 กลุ่ม 1.ซันสแนค ดั๊งค์ – รสต้นตำรับ รสโนริสาหร่าย รสบาร์บีคิว รสลาบ รสกุ้งเผา รสสไปซี่โนริ รสคอร์นชีส รสอบเกลือ และรสไส้กรอกไก่รมควัน และ 2. ซันสแนค แซ่บ (ผสมขนมปังและปลาแผ่นกรอบ) – รสต้มยำทะเลเดือด รสผัดขี้เมากระทะร้อน และ รสไก่กรอบตะไคร้แซ่บ

ทั้งหมดนี้ คือความตั้งใจของเครือ TCP ที่ถูกถ่ายทอดผ่านโปรดักท์ออกมา ตรงกับที่คุณสราวุฒิ กล่าวทิ้งท้ายว่า “กลุ่มธุรกิจ TCP มองเป้าหมายของการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนว่าเป็น ‘โอกาส’ ของธุรกิจ เพราะเป้าหมายดังกล่าวจะสนับสนุนให้เราได้พยายามคิดค้นหานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคม รวมถึงสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือที่ดีระหว่างองค์กรกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับธุรกิจในทุกมิติ ในการสร้างสรรค์กิจกรรม หรือโครงการที่จะก่อให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริงตลอดไป” และดูเหมือนว่าภารกิจนี้ไม่ได้อยู่ในความคิดของหัวเรือใหญ่เท่านั้น แต่ยังถูกส่งมอบไปยังพนักงานในเครือทุกคน ตลอดจนถึงพาร์ทเนอร์ของกลุ่มธุรกิจ TCP อีกด้วย


แชร์ :

You may also like