พลิกแนวคิด สร้างธุรกิจให้ปัง-ยั่งยืน ด้วย Supply Chain Solution

Supply Chain คืออะไร ?

Supply Chain หรือ ห่วงโซอุปทาน หมายถึง กระบวนการต่างๆ ที่ทำให้เกิดสินค้าขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็น กระบวนการจัดซื้อ (Procurement) การผลิต (Manufacturing) การจัดเก็บ (Storage) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) การจัดจำหน่าย (Distribution) และการขนส่ง (Transportation)  ตั้งแต่ก่อนและหลังการผลิตสินค้าจนไปถึงมือผู้บริโภค ดังนั้นทุกกระบวนการทั้งหมดที่กล่าวมาต้องทำงานสอดคล้องกันและมีประสิทธิภาพ เพราะจะส่งผลโดยตรงต่อ “ต้นทุนการผลิต” และที่สำคัญ คือ “ความพึงพอใจ” ของผู้บริโภค (ลูกค้า) ดังนั้นเพื่อต้องการให้ผู้บริโภค หรือ End Consumer ประทับใจในสินค้าหรือบริการ เจ้าของสินค้าหรือผู้ผลิตสินค้าต้องมีระบบการจัดการห่วงโซอุปทาน หรือที่เรียกกว่า Supply Chain Management ที่มีประสิทธิภาพ

- Advertisement -

ธุรกิจสะดุด เมื่อ Supply Chain ติดขัด

การขาดสภาพคล่อง หรือ เงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอ เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้ Supply Chain หยุดชะงัก ซึ่งหมายถึง  ธุรกิจในภาพรวมทั้งระบบถูกกระทบไปด้วย เช่น โรงงานขาดเงินทุนหมุนเวียนไปซื้อวัตถุดิบ ทำให้ไม่สามารถผลิตสินค้าได้   สินค้าไม่มีในสต๊อค ก็ไม่สามารถส่งสินค้าไปให้ตัวแทนจำหน่ายได้ สุดท้ายอาจจะทำให้กระทบไปถึง สินค้าไม่ถึงมือผู้บริโภคได้ เป็นต้น  ดังนั้น ธนาคารจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญ ในการสนับสนุนสร้างความแข็งแกร่งด้านการเงินให้กับทุกหน่วยธุรกิจในเครือข่าย Supply Chain สามารถดำเนินได้อย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ

TMB หรือ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ได้ให้บริการ Supply Chain Financing ตั้งแต่ปี 2552  ซึ่งเป็นระบบที่สามารถเชื่อมโยง Supply Chain ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าและเครือข่ายพาร์ทเนอร์คู่ค้าให้ทำงานและเติบโตไปได้ทั้งระบบพร้อมกัน และ “ได้มากกว่า” ตามคอนเซ็ปต์ “Get MORE with TMB”  ด้วยบริการบริหารข้อมูลด้านธุรกรรมการเงินทั้งหมด ตั้งแต่การสนับสนุนการทำคำสั่งซื้อ-ขาย และทำธุรกรรมการเงินผ่านช่องทางดิจิทัล โดยให้ธนาคารเห็นข้อมูลการซื้อ-ขายเพื่อนำมาพิจารณาวงเงินสินเชื่อให้เหมาะสมได้อย่างรวดเร็วสำหรับเครือข่ายพาร์ทเนอร์คู่ค้าได้ รวมไปถึงสามารถนำเอาข้อมูลเหล่านั้นมาช่วยวิเคราะห์การตัดสินใจในการวางแผนธุรกิจได้แม่นยำมากยิ่งขึ้น ซึ่งโซลูชั่นนี้สามารถใช้ได้ในหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรมอาหาร ก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์  และค้าปลีก เป็นต้น

แพลตฟอร์มนี้จะเป็นตัวกลางในการรับข้อมูลต่างๆ ในระบบ Electronic ทั้ง ใบสั่งซื้อสินค้า (E-PO) ใบวางบิล (E-Invoice) หรือแม้กระทั่ง ธุรกรรมการเงินต่างๆ ทั้งหมดจะรวมอยู่ในระบบ ซึ่งง่ายต่อการนำไปใช้ในการวิเคราะห์สินเชื่อ อีกทั้งเป็นป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือทุจริตอีกด้วย

นอกจากนี้ ลูกค้าทั้งระบบยังได้ใช้นวัตกรรมด้านการเงินจากทาง TMB ที่ได้ร่วมคิดค้นและพัฒนากับพาร์ทเนอร์สตาร์อัพต่างๆ  รวมไปถึงบริการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ/การเงินจากธนาคารที่คอยให้คำปรึกษาไปพร้อมกับการเติบโตของธุรกิจอีกด้วย

“จากการศึกษาของ TMB พบว่า Supplier ที่เป็นขนาดกลางมักจะติดปัญหาด้านการเงิน  ไม่ว่าจะเป็นการซื้อวัตถุดิบมูลค่าจำนวนมากๆ เพื่อผลิตสินค้าในล๊อตต่อไป หรือ การสต๊อคสินค้า …. พอธุรกิจเข้ามาสู่โซลูชั่นของ TMB นี้แล้ว ธนาคารจะรู้ข้อมูลการซื้อขายระหว่างกันของคู่ค้ามาประมวลผล แทนการใช้ใบสั่งซื้อหรือเอกสารต่างๆที่เป็นแผ่นๆ (Paperless) ซึ่งทำให้สามารถอนุมัติให้วงเงินสินเชื่อได้เหมาะสม รวดเร็วกว่า และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ได้มากกว่า การขอสินเชื่อแบบบุคคล หรือ รูปแบบ ‘สินเชื่อเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี’ หรือที่เรียกติดปากกว่า OD”  รัชกร ชยาภิรัต หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารธุรกรรมทางการเงินภายในประเทศ ทีเอ็มบี อธิบาย

ปัจจุบันมูลค่าของ Supply Chain ในประเทศไทยมีมูลค่าสูงถึง 8 ล้านล้านบาท ในขณะที่ Supply Chain ที่เข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านทางระบบของธนาคารพาณิชย์มีมูลค่าเพียง 1 ล้านล้านบาทเท่านั้น เนื่องมาจากเจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการยังไม่เข้าใจระบบ Supply Chain Solution ว่าจะเข้ามาช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของตนเองเติบโตและยั่งยืนได้มากกว่าเดิมได้อย่างไร

จะเห็นได้ว่าโซลูชั่นครั้งนี้ของ TMB ไม่ใช่เป็นแค่เพียงผู้ปล่อยสินเชื่อเท่านั้น แต่จะเข้ามาช่วยการบริหารจัดการเงินให้กับธุรกิจทั้ง Supply Chain ด้วยระบบและเทคโนโลยีต่างๆ SME หรือ องค์กรต่างๆ จะทำงานได้อย่างสะดวกสบายและเติบโตอย่างมั่นคง ขณะเดียวกัน TMB ก็ได้รับอานิสงส์ทั้งในแง่ยอดสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นและลดอัตราการเกิดหนี้เสียไปพร้อมกัน

รางวัลระดับนานาชาติการันตีผลงาน

จากการพัฒนาระบบ TMB Supply Chain Solution อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ล่าสุด TMB เป็นธนาคารที่คว้ารางวัลยอดเยี่ยมด้านการบริหารเงินและเงินทุนหมุนเวียน – ภาครัฐ (Best in Treasury and Working Capital – Public Sector Award) จาก THE Asset นิตยสารด้านการเงินและการธนาคารชั้นนำของเอเซีย เป็นรางวัลที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศและความมุ่งมั่นให้ลูกค้าองค์กร  ด้วยโซลูชั่นด้าน Supply Chain อย่างครบวงจร ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐ ตัวอย่างเช่น ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องจากแรงหนุนของนโยบายการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ  TMB จึงพัฒนาโซลูชั่นนี้เพื่อสนับสนุน Supply Chain ของธุรกิจก่อสร้างให้กับภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ และ ขับเคลื่อนได้ตามเป้าหมาย