พลิกแนวคิด สร้างธุรกิจให้ปัง-ยั่งยืน ด้วย Supply Chain Solution

Supply Chain คืออะไร ?

- Advertisement -

Supply Chain หรือ ห่วงโซอุปทาน หมายถึง กระบวนการต่างๆ ที่ทำให้เกิดสินค้าขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็น กระบวนการจัดซื้อ (Procurement) การผลิต (Manufacturing) การจัดเก็บ (Storage) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) การจัดจำหน่าย (Distribution) และการขนส่ง (Transportation)  ตั้งแต่ก่อนและหลังการผลิตสินค้าจนไปถึงมือผู้บริโภค ดังนั้นทุกกระบวนการทั้งหมดที่กล่าวมาต้องทำงานสอดคล้องกันและมีประสิทธิภาพ เพราะจะส่งผลโดยตรงต่อ “ต้นทุนการผลิต” และที่สำคัญ คือ “ความพึงพอใจ” ของผู้บริโภค (ลูกค้า) ดังนั้นเพื่อต้องการให้ผู้บริโภค หรือ End Consumer ประทับใจในสินค้าหรือบริการ เจ้าของสินค้าหรือผู้ผลิตสินค้าต้องมีระบบการจัดการห่วงโซอุปทาน หรือที่เรียกกว่า Supply Chain Management ที่มีประสิทธิภาพ

ธุรกิจสะดุด เมื่อ Supply Chain ติดขัด

การขาดสภาพคล่อง หรือ เงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอ เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้ Supply Chain หยุดชะงัก ซึ่งหมายถึง  ธุรกิจในภาพรวมทั้งระบบถูกกระทบไปด้วย เช่น โรงงานขาดเงินทุนหมุนเวียนไปซื้อวัตถุดิบ ทำให้ไม่สามารถผลิตสินค้าได้   สินค้าไม่มีในสต๊อค ก็ไม่สามารถส่งสินค้าไปให้ตัวแทนจำหน่ายได้ สุดท้ายอาจจะทำให้กระทบไปถึง สินค้าไม่ถึงมือผู้บริโภคได้ เป็นต้น  ดังนั้น ธนาคารจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญ ในการสนับสนุนสร้างความแข็งแกร่งด้านการเงินให้กับทุกหน่วยธุรกิจในเครือข่าย Supply Chain สามารถดำเนินได้อย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ

TMB หรือ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ได้ให้บริการ Supply Chain Financing ตั้งแต่ปี 2552  ซึ่งเป็นระบบที่สามารถเชื่อมโยง Supply Chain ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าและเครือข่ายพาร์ทเนอร์คู่ค้าให้ทำงานและเติบโตไปได้ทั้งระบบพร้อมกัน และ “ได้มากกว่า” ตามคอนเซ็ปต์ “Get MORE with TMB”  ด้วยบริการบริหารข้อมูลด้านธุรกรรมการเงินทั้งหมด ตั้งแต่การสนับสนุนการทำคำสั่งซื้อ-ขาย และทำธุรกรรมการเงินผ่านช่องทางดิจิทัล โดยให้ธนาคารเห็นข้อมูลการซื้อ-ขายเพื่อนำมาพิจารณาวงเงินสินเชื่อให้เหมาะสมได้อย่างรวดเร็วสำหรับเครือข่ายพาร์ทเนอร์คู่ค้าได้ รวมไปถึงสามารถนำเอาข้อมูลเหล่านั้นมาช่วยวิเคราะห์การตัดสินใจในการวางแผนธุรกิจได้แม่นยำมากยิ่งขึ้น ซึ่งโซลูชั่นนี้สามารถใช้ได้ในหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรมอาหาร ก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์  และค้าปลีก เป็นต้น

แพลตฟอร์มนี้จะเป็นตัวกลางในการรับข้อมูลต่างๆ ในระบบ Electronic ทั้ง ใบสั่งซื้อสินค้า (E-PO) ใบวางบิล (E-Invoice) หรือแม้กระทั่ง ธุรกรรมการเงินต่างๆ ทั้งหมดจะรวมอยู่ในระบบ ซึ่งง่ายต่อการนำไปใช้ในการวิเคราะห์สินเชื่อ อีกทั้งเป็นป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือทุจริตอีกด้วย

นอกจากนี้ ลูกค้าทั้งระบบยังได้ใช้นวัตกรรมด้านการเงินจากทาง TMB ที่ได้ร่วมคิดค้นและพัฒนากับพาร์ทเนอร์สตาร์อัพต่างๆ  รวมไปถึงบริการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ/การเงินจากธนาคารที่คอยให้คำปรึกษาไปพร้อมกับการเติบโตของธุรกิจอีกด้วย

“จากการศึกษาของ TMB พบว่า Supplier ที่เป็นขนาดกลางมักจะติดปัญหาด้านการเงิน  ไม่ว่าจะเป็นการซื้อวัตถุดิบมูลค่าจำนวนมากๆ เพื่อผลิตสินค้าในล๊อตต่อไป หรือ การสต๊อคสินค้า …. พอธุรกิจเข้ามาสู่โซลูชั่นของ TMB นี้แล้ว ธนาคารจะรู้ข้อมูลการซื้อขายระหว่างกันของคู่ค้ามาประมวลผล แทนการใช้ใบสั่งซื้อหรือเอกสารต่างๆที่เป็นแผ่นๆ (Paperless) ซึ่งทำให้สามารถอนุมัติให้วงเงินสินเชื่อได้เหมาะสม รวดเร็วกว่า และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ได้มากกว่า การขอสินเชื่อแบบบุคคล หรือ รูปแบบ ‘สินเชื่อเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี’ หรือที่เรียกติดปากกว่า OD”  รัชกร ชยาภิรัต หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารธุรกรรมทางการเงินภายในประเทศ ทีเอ็มบี อธิบาย

ปัจจุบันมูลค่าของ Supply Chain ในประเทศไทยมีมูลค่าสูงถึง 8 ล้านล้านบาท ในขณะที่ Supply Chain ที่เข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านทางระบบของธนาคารพาณิชย์มีมูลค่าเพียง 1 ล้านล้านบาทเท่านั้น เนื่องมาจากเจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการยังไม่เข้าใจระบบ Supply Chain Solution ว่าจะเข้ามาช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของตนเองเติบโตและยั่งยืนได้มากกว่าเดิมได้อย่างไร

จะเห็นได้ว่าโซลูชั่นครั้งนี้ของ TMB ไม่ใช่เป็นแค่เพียงผู้ปล่อยสินเชื่อเท่านั้น แต่จะเข้ามาช่วยการบริหารจัดการเงินให้กับธุรกิจทั้ง Supply Chain ด้วยระบบและเทคโนโลยีต่างๆ SME หรือ องค์กรต่างๆ จะทำงานได้อย่างสะดวกสบายและเติบโตอย่างมั่นคง ขณะเดียวกัน TMB ก็ได้รับอานิสงส์ทั้งในแง่ยอดสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นและลดอัตราการเกิดหนี้เสียไปพร้อมกัน

รางวัลระดับนานาชาติการันตีผลงาน

จากการพัฒนาระบบ TMB Supply Chain Solution อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ล่าสุด TMB เป็นธนาคารที่คว้ารางวัลยอดเยี่ยมด้านการบริหารเงินและเงินทุนหมุนเวียน – ภาครัฐ (Best in Treasury and Working Capital – Public Sector Award) จาก THE Asset นิตยสารด้านการเงินและการธนาคารชั้นนำของเอเซีย เป็นรางวัลที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศและความมุ่งมั่นให้ลูกค้าองค์กร  ด้วยโซลูชั่นด้าน Supply Chain อย่างครบวงจร ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐ ตัวอย่างเช่น ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องจากแรงหนุนของนโยบายการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ  TMB จึงพัฒนาโซลูชั่นนี้เพื่อสนับสนุน Supply Chain ของธุรกิจก่อสร้างให้กับภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ และ ขับเคลื่อนได้ตามเป้าหมาย