โออิชิ ได้รับรางวัลสุดยอดแบรนด์แห่งปี “ซุปเปอร์แบรนด์ประจำปี 2560” (Superbrands Thailand 2017) [PR]

นงนุช บูรณะเศรษฐกุล (คนกลาง) กรรมการผู้จัดการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รับรางวัลสุดยอดแบรนด์แห่งปี “ซุปเปอร์แบรนด์ประจำปี 2560” (Superbrands Thailand 2017) จาก มร.ไมค์ อิงลิช (คนขวา) ผู้อำนวยการใหญ่ซุปเปอร์แบรนด์ และ ปรีชา แก่นพรม (คนซ้าย) ผู้อำนวยการซุปเปอร์แบรนด์ประเทศไทย ตอกย้ำความสำเร็จในฐานะที่โออิชิเป็นแบรนด์อาหารและเครื่องดื่มที่ประสบความสำเร็จด้านการสร้างแบรนด์ในประเทศไทยและเป็นแบรนด์ที่ผู้บริโภคเชื่อมั่นและไว้วางใจมากที่สุด ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เมื่อเร็วๆ นี้

- Advertisement -

** หมายเหตุ : Superbrands เป็นองค์กรอิสระเพียงหน่วยงานเดียวในโลกที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติให้เป็นผู้ตัดสินด้านความเป็นเลิศด้านการสร้างแบรนด์ โดยมี Superbrands Thailand เป็นองค์กรที่ดำเนินงานในประเทศไทย โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือก 3 ประการคือ 1.คุณภาพของแบรนด์ (BRAND QUALITY) 2.ความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค (BRAND AFFINITY) และ 3.เอกลักษณ์ของแบรนด์ (BRAND PERSONALITY) ซึ่งโออิชิกรุ๊ปได้รับคะแนนโหวตสูงสุดในกลุ่มธุรกิจประเภทอาหารและเครื่องดื่มจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสายต่างๆ และผลการวิจัยผ่านกลุ่มตัวอย่างจากผู้บริโภคทั่วประเทศ