Homesingle women in spainปฏิทินธนชาต 2561 ‘ใต้ร่มพระบารมี ตติยราชมหิดล’ เชื่อม Online-Offline ตอบโจทย์ยุคดิจิทัล

ปฏิทินธนชาต 2561 ‘ใต้ร่มพระบารมี ตติยราชมหิดล’ เชื่อม Online-Offline ตอบโจทย์ยุคดิจิทัล


เป็นประจำทุกปีที่กลุ่มธนชาตจะรังสรรค์ปฏิทินประจำปี ในแต่ละชุด แต่ละปี ออกมาได้อย่างสวยงาม เต็มไปด้วยเรื่องราวอันทรงคุณค่า และย้ำเตือนให้ประชาชนชาวไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ภายใต้แผ่นดินที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงเปี่ยมไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันเป็นที่เคารพรักยิ่งของปวงชนชาวไทย ทำให้ปฏิทินในแต่ละชุดที่จัดพิมพ์ขึ้นมานั้นเป็นที่เฝ้ารอของประชาชนทั่วทั้งประเทศ

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

สำหรับปฏิทิน ประจำปี 2561 นี้ จัดทำขึ้นในชุด ‘ใต้ร่มพระบารมี ตติยราชมหิดล’ สืบสานพระราชปณิธานแห่งการทำความดี จากสมเด็จพระปฐมราชสกุลมหิดลที่สืบทอดสู่พระมหากษัตริย์ 3 พระองค์ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์แห่งราชสกุลมหิดล ในพระบรมราชจักรีวงศ์ งดงามด้วยพระบรมสาทิสลักษณ์ที่วาดขึ้นใหม่ทั้งชุดด้วยเทคนิคสีน้ำมัน จากศิลปินชั้นนำของเมืองไทย 6 ท่าน

นอกจากทรงคุณค่าด้วยเรื่องราว และผลงานศิลปะจากปลายพู่กันของศิลปินชั้นนำระดับประเทศแล้ว ทางกลุ่มธนชาตยังตอกย้ำภาพความเป็นธนาคารในยุคดิจิทัลที่เข้าใจไลฟ์สไตล์และความต้องการของผู้คนในยุค 4.0 อย่างแท้จริง ในปีนี้จึงได้พัฒนาแอปพลิเคชัน Thanachart Calendar’ ที่มาพร้อมด้วยฟังก์ชันบันทึกปฏิทินส่วนตัว บันทึกช่วยจำ และการนัดหมาย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานสามารถบริหารจัดการกิจกรรมในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างสะดวก

คุณเกรียงไกร ภูริวิทย์วัฒนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การจัดทำปฏิทินของกลุ่มธนชาต ปีพุทธศักราช 2561 นี้มีชื่อชุดว่า ‘ใต้ร่ม พระบารมี ตติยราชมหิดล’ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์แห่งราชสกุลมหิดลในพระบรมราชจักรีวงศ์ ผู้ทรงปกครองแผ่นดินไทยให้ร่มเย็นเป็นสุข อันประกอบด้วย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ในราชสกุลมหิดล

ภายในปฏิทินประกอบด้วยพระบรมสาทิสลักษณ์ที่งดงามสมพระเกียรติ และยังล้ำสมัยด้วยเทคโนโลยีการบันทึกปฏิทินอันทรงคุณค่าลงบนสมาร์ทโฟนหรือ แท็บเล็ตผ่านแอปพลิเคชัน Thanachart Calendar’ ที่ใช้งานได้อย่างสะดวกสบายเพียงปลายนิ้วสัมผัส เพื่อปรับรูปแบบการใช้งานให้เข้ากับยุคสมัย และสามารถซาบซึ้งกับความงดงามในคุณค่าแห่งเรื่องราวทที่มีอยู่ในปฏิทินชุดดังกล่าวได้แบบทุกที่ทุกเวลา ซึ่งผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Thanachart Calendar’ มาใช้ได้ ทั้งในระบบ iOS และ Android

“ฟังก์ชันภายในแอปพลิเคชั่นจะแสดงวันสำคัญและวันหยุดต่างๆ ของไทยอย่างละเอียด รวมทั้งบอกข้างขึ้น ข้างแรม วันพระ และวันมงคลต่างๆ  สอดคล้องกับวิถีชีวิตและประเพณีของคนไทย รวมทั้งยังสามารถบันทึกปฏิทินส่วนตัว บันทึกช่วยจำไม่ว่าจะเป็นการนัดหมาย ข้อความ เหตุการณ์สำคัญ และข้อมูลต่างๆ ได้ตามที่ต้องการ ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถจัดการกับตารางเวลาในชีวิตได้อย่างสะดวก และนับเป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างความงดงามด้านวิจิตรศิลป์ วรรณศิลป์ ในรูปแบบของปฏิทินที่งดงามและมีคุณค่าทางจิตใจ พร้อมส่งต่อคุณค่าผ่านกาลเวลาด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่อเทิดทูนดำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ตราบนิรันดร์”

สำหรับปฏิทินธนชาตชุด “ใต้ร่มพระบารมี ตติยราชมหิดล” มีความงดงามด้วยประวัติศาสตร์และพระราชปณิธานอันยิ่งใหญ่แห่งการทำความดี เพื่อเป็นความทรงจำอันล้ำค่าแก่ปวงชนชาวไทยอย่างไม่เสื่อมคลาย ประกอบด้วย พระบรมสาทิสลักษณ์ที่รังสรรค์ขึ้นใหม่ทั้งชุดด้วยเทคนิคสีน้ำมัน โดยศิลปินชั้นนำของเมืองไทย 6 ท่าน จำนวนทั้งสิ้น 14 ภาพ ถ่ายทอดผ่านเรื่องราวทรงคุณค่าแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพรักยิ่งของปวงชนชาวไทย ธ ผู้ทรงสร้างความเจริญก้าวหน้า พัฒนาประเทศชาติ และทรงพระราชทานความผาสุกร่มเย็น เป็นศูนย์รวมใจให้เกิดความสามัคคีเป็นปึกแผ่นให้แก่อาณาประชาราษฎร์ ยังความภาคภูมิใจและปลาบปลื้มยินดีที่ได้เกิดเป็นคนไทยภายใต้ร่มพระบารมีสืบไป จึงเหมาะสมอย่างยิ่งกับการเป็น “ของขวัญปีใหม่ที่ล้ำค่า” สำหรับปวงชนชาวไทยทุกคน


You may also like