เอสซีฯ สนับสนุนและชวนชม “Cinema Journey 20ปี ภาพยนตร์เป็นเอก” [PR]

เป็นเอก รัตนเรือง ผู้กำกับมากความสามารถของวงการภาพยนตร์ไทย หนึ่งในผู้กำกับที่เคยฝากฝีไม้ลายมือสร้างสรรค์ผลงานภาพยนตร์โฆษณาชุด “FARM RAK ฟาร์มรัก : an organic love story by SC ASSET ที่ผ่านมาให้กับ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โฉมชฎา กุลดิลก หัวหน้าสายงาน สื่อสารองค์กร จึงพร้อมให้การสนับสนุนและขอเชิญชวนผู้ติดตามผลงานของคุณเป็นเอก เข้าชมผลงาน “Cinema Journey 20ปี ภาพยนตร์เป็นเอก” โดยภายในงานจัดฉายผลงานของเป็นเอกตลอด 20ปี ตั้งแต่พ.ศ.2540-2560 ประกอบด้วย ภาพยนตร์, ภาพยนตร์สั้น, สารคดี และภาพยนตร์โฆษณา ใน 3 สถานที่ คือ WAREHOUSE 30, The Jam Factory และ House RCA

- Advertisement -

“Cinema Journey 20ปี ภาพยนตร์เป็นเอก”  มีการจัดฉายภาพยนตร์ 8 เรื่อง ของเป็นเอกผ่านแผ่นฟิล์มที่หาชมได้ยาก วันที่ 27-28 ม.ค. 61 ณ House RCA ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-641-5177 หรือ http://www.houserama.com/